โอ..คนไทยเอย

  ไผ่ พงศธร   ลูกทุ่ง   อีสาน   ปลดแอก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โอคนไทยเอย ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง: สลา คุณวุฒิทำนอง: สลา คุณวุฒิ, ปิยะวุฒิ ณ บางช้างเรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้างสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

Em | F#m |

   โEmอ..คนไทยเอDย.. C  อย่าให้หนทาDงคนคอรับชั่Em   โอG..พี่น้องเอD | Dย..   เดี๋ยวคอรัปชั่นจะเติบโตG..

Em | Em |G | Em |

ตากข้าวเปลือEmกบนถนนลาดยาGขยะทิ้งขว้Dาง หลังจัดงานคอนเสิEmร์ตใช้ฟุตบาEmทวางเป็นที่ขายขอGปิดซอยฉลอDง จัดงานวันเกิEmต่าง ๆ เหล่านี้Am ก็ปล่อยกันจนเลยเถิEmคือจุดกำเนิDด..คอร์รัปชันบ้านเรา

Em | Em |G | Em |

ข่าวเด็กฝาEmก จ่ายใต้โต๊ะเข้างาGจ่ายคอมมิชชั่Dน แลกกับงานรับเหEmมาเสาไฟฟ้Emา กลายเป็นที่ค้าขาGเป็นที่ติดป้าDย เห็นจนชินตาเรEmก็ปล่อยมานาAmน แบบไม่มีใครว่ากล่Emาวปีแล้ว ปีเล่Dา คล้ายเป็นประเEm | Emพณี..

ก็เป็นอย่างงี้Amล่ะ อย่างงี้ล่AmอยากชวนคนไทGยให้มาช่วยกัB | Bน...

อย่าให้หนทาCงคอร์รัปชัDนด้วยคำว่าGปล่อยกินเล็ก กินน้อCย บ่อย ๆD  ก็กินคำGใหญ่อย่ายอมให้คAmนทุจริตจนติดนิสัAmยิ่งเรายอAmม ยิ่งเราปล่อย ยิ่งทนเท่าAmใดพวกคนมักได้D เขาก็ยิ่งเติบโG | Gต..

** |

Em | Em |C | D |
Em | Em |G | Em | Em |

* | ** |

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่ปล่Emอย ไม่ให้หนทDาง..ไม่ให้คอร์รัปชันGเติบโตเราจะไม่ยอม ไม่ทน ไม่ปล่Emอย ไม่ให้หนทาDง..ไม่ให้คอร์รัปชันเติบGโต

Em | Em |G | Em |คอร์ดเพลง โอ คนไทยเอย ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง โอคนไทยเอย ไผ่ พงศธร โอ..คนไทยเอย อย่าให้หนทางคนคอรับชั่น โอ พี่น้องเอย เดี๋ยวคอรัปชั่นจะเติบโต ตากข้าวเปลือกบนถนนลาดยาง ขยะทิ้งขว้าง หลังจัดงานคอนเสิร์ต ใช้ฟุตบาทวางเป็นที่ขายของ ปิดซอยฉลอง จัดงานวันเกิด ต่างๆเหล่านี้ ก็ปล่อยกันจนเลยเถิด คือจุดกำเนิด คอร์รัปชันบ้านเรา ข่าวเด็กฝาก จ่ายใต้โต๊ะเข้างาน จ่ายคอมมิชชั่น แลกกับงานรับเหมา เสาไฟฟ้า กลายเป็นที่ค้าขาย เป็นที่ติดป้าย เห็นจนชินตาเรา ก็ปล่อยมานาน แบบไม่มีใครว่ากล่าว ปีแล้ว ปีเล่า คล้ายเป็นประเพณี ก็เป็นอย่างงี้ล่ะ อย่างงี้ล่ะ อยากชวนคนไทยให้มาช่วยกัน อย่าให้หนทางคอร์รัปชันด้วยคำว่าปล่อย กินเล็ก กินน้อย บ่อยๆ ก็กินคำใหญ่ อย่ายอมให้คนทุจริตจนติดนิสัย ยิ่งเรายอม ยิ่งเราปล่อย ยิ่งทนเท่าใด พวกคนมักได้ เขาก็ยิ่งเติบโต ไม่ยอม ไม่ทน ไม่ปล่อย ไม่ให้หนทาง ไม่ให้คอร์รัปชันเติบโต เราจะไม่ยอม ไม่ทน ไม่ปล่อย ไม่ให้หนทาง ไม่ให้คอร์รัปชันเติบโต