ถ้าแฟนไม่แคร์

  ปิ๊ก ขจรจารุกุล   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถ้าแฟนไม่แคร์ ปิ๊ก ขจรจารุกุล

E G#m | F#m B |
E G#m | A | B |

อย่าไปแคEร์ได้ไหม..ผู้ชาG#mย..ที่เธอAเรียกว่าแฟBที่มีEหน้าที่แค่ควงG#mแขน แต่ไม่เคยAช่วยซับน้ำตBได้Eใจเธอแล้วทิ้งG#mไป เหตุใดAเธอยังใฝ่หBอยู่กันไปEก็มีแต่น้ำG#mตา มันคุ้มค่Aากันแล้BวหรือเธE

ที่ฉันมาF#mบอก..ในวันG#mนี้ ให้เธAอโปรดจBงเข้าใจEก็แค่เพีย#mงบอก..ให้ฟังG#mไว้ว่าแฟนทิ้งAไม่ตาย.. แค่เสียBใจ..

 E  ถ้ามีแฟน แฟนไม่แคG#mร์ ก็ไม่ต้องรัก A  มีแฟน แฟนไม่รัBก ก็ไม่ต้องแคร์ E  มัวทน ทนทำไมG#mให้เป็นแผล A  เอาเวลามาดูแลBตรงที่หัวใจ E  คนดี ๆ มีตั้งเยG#mอะ ตั้งมากมาย A  อย่าเอาเวลาไปให้Bคนไม่ได้ความ E  มัวรอ รอทำไG#mมให้อ้างว้าง A  ฉันก็เพียงแค่อยาBก..ให้เธF#mอ.. นั้Bน..   นั้นทิ้งไป

 E  ขอให้รอหน่อย   G#m   ขอให้รอหน่อย F#m  แฟนดี ๆ ที่อยู่บนฟ้Bา เดี๋ยวก็ลอยลงมา E  ขอให้รอหน่อย   G#m   ขอให้รอหน่อย F#m  ก็แฟนดี ๆ ที่เธอฝัBน เดี๋ยวก็มาเอง

   ก็เจ็บEมันธรรมดา ก็ไม่สายG#mเกินจะเยียวยา F#m  เจ็บช้ำระบมทุกข์ทนแค่ไหBน เธอก็กินยาพารา E  ปล่อยให้น้ำตาที่มีG#m กับคนที่ไม่ดี F#m  ปล่อยให้มันเลือนลับไปB แล้วเรียกหัวใจเธอมา

* | ** |

ก็ได้แต่เงยEถามบนฟ้า เมื่อไหร่จะส่G#mงใครลงมาเธออย่ามัวF#mเสียน้ำตา ให้เศร้าอย่างนี้Bอีกต่อไปก็ที่ใช่Eนั้นมาไม่บ่อย คนที่คอG#mยนั้นมาไม่ถี่คนที่รัF#mกโปรดมาสักที คนไม่ดีBจะมาทำไม

** |คอร์ดเพลง ถ้าแฟนไม่แคร์ ปิ๊ก ขจรจารุกุล

เนื้อเพลง ถ้าแฟนไม่แคร์ ปิ๊ก ขจรจารุกุล อย่าไปแคร์ได้ไหม ผู้ชาย ที่เธอเรียกว่าแฟน ที่มีหน้าที่แค่ควงแขน แต่ไม่เคยช่วยซับน้ำตา ได้ใจเธอแล้วทิ้งไป เหตุใดเธอยังใฝ่หา อยู่กันไปก็มีแต่น้ำตา มันคุ้มค่ากันแล้วหรือเธอ ที่ฉันมาบอก ในวันนี้ ให้เธอโปรดจงเข้าใจ ก็แค่เพียงบอก ให้ฟังไว้ ว่าแฟนทิ้งไม่ตาย แค่เสียใจ ถ้ามีแฟน แฟนไม่แคร์ ก็ไม่ต้องรัก มีแฟน แฟนไม่รัก ก็ไม่ต้องแคร์ มัวทน ทนทำไมให้เป็นแผล เอาเวลามาดูแลตรงที่หัวใจ คนดีๆมีตั้งเยอะ ตั้งมากมาย อย่าเอาเวลาไปให้คนไม่ได้ความ มัวรอ รอทำไมให้อ้างว้าง ฉันก็เพียงแค่อยาก ให้เธอ นั้น นั้นทิ้งไป ขอให้รอหน่อย ขอให้รอหน่อย แฟนดีๆที่อยู่บนฟ้า เดี๋ยวก็ลอยลงมา ขอให้รอหน่อย ขอให้รอหน่อย ก็แฟนดีๆที่เธอฝัน เดี๋ยวก็มาเอง ก็เจ็บมันธรรมดา ก็ไม่สายเกินจะเยียวยา เจ็บช้ำระบมทุกข์ทนแค่ไหน เธอก็กินยาพารา ปล่อยให้น้ำตาที่มี กับคนที่ไม่ดี ปล่อยให้มันเลือนลับไป แล้วเรียกหัวใจเธอมา ก็ได้แต่เงยถามบนฟ้า เมื่อไหร่จะส่งใครลงมา เธออย่ามัวเสียน้ำตา ให้เศร้าอย่างนี้อีกต่อไป ก็ที่ใช่นั้นมาไม่บ่อย คนที่คอยนั้นมาไม่ถี่ คนที่รักโปรดมาสักที คนไม่ดีจะมาทำไม