สุขสันต์วันเกิด (HBD)

  พิม ฐิติยากร   Acappella7   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สุขสันต์วันเกิด พิม ฐิติยากร Feat. เดียร์ Acappella7
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงศธร แก้วสุขเรียบเรียง: จารุวัฒน์ ขันวธวุฒิโปรดิวเซอร์: Shakeshoulderติดต่องานแสดง: 0873036595

Gmaj7 | F#m |Em A | Dmaj7 |

Gmaj7น..วันนี้เป็นวันเกิF#mด วันที่เธอได้เกิEmด..มาAใช่ไหมDmaj7ฉัGmaj7น..คงไม่มีอะไรF#mมากมาย นอกจาEmกอวยพAรให้เธอDmaj7

อยากจะขอดาวGmaj7จากฟ้า ทุกดวF#mงดาราให้ช่วEmยนำพาAให้เธอDmaj7..ได้เจอ..แต่สิ่Gmaj7งดี ๆ อย่ามีF#mเรื่องร้ายให้เธEmอเจอแต่สิ่Aง..ที่ดี.Dmaj7.

ถ้าฉัGmaj7น..ขออะไรได้อย่F#mางฉันขอเพียงสักอย่EmางจากเธAอได้ไหมDmaj7..Gmaj7น..วันที่ไม่มีฉัF#mนข้างกาย ดูแEmลตัวเอAงให้ดี Dmaj7

* |

ได้แต่มองGmaj7ขอบฟ้าที่มันห่างไกลถึงแม้เราF#mจะไม่ได้พบเจอกันอย่างไรมีหลาEmยสิ่งเข้ามา แล้วก็ผ่านAไปแต่เธอDmaj7ยังเป็นคนเดียวที่อยู่ข้างใจ

ยังเก็บGmaj7เธอเอาไว้ อยู่ในใจฉันไม่ว่าตอF#mนลืมตา หรือว่าในฝันและแม้Emว่านานแค่ไหน เรื่องราวของเธอและฉันมันจะเป็Aนสิ่งดี..ที่อยู่ในใจของฉัน.Dmaj7.นิรันดร์

โลกมันหมุนเวีGmaj7ยนเปลี่ยนผัน และตัF#mวของฉัน..ไม่อาEmจอยู่เคียAงข้างเธอDmaj7..อย่างนี้ฉันอยาGmaj7กจะขอ เมื่อไม่F#mมีฉัน ดูแEmลตัวเอAงให้ดี..Dmaj7

* |

อยากจะขอดาวGmaj7จากฟ้า ทุกดวF#mงดาราให้ช่วEmยนำพาAให้เธอDmaj7..ได้เจอ..แต่สิ่Gmaj7งดี ๆ อย่ามีF#mเรื่องร้ายดูแEmลตัวเอAงให้ดี..Dmaj7สุขสันต์วันเกิด - พิม ฐิติยากร Feat. เดียร์ Acappella7

เนื้อเพลง สุขสันต์วันเกิด (HBD) พิม ฐิติยากร Feat. เดียร์ Acappella7 ในวันนี้เป็นวันเกิด วันที่เธอได้เกิดมาใช่ไหม ฉันคงไม่มีอะไรมากมาย นอกจากอวยพรให้เธอ อยากจะขอดาวจากฟ้า ทุกดวงดารา ให้ช่วยนำพาให้เธอได้เจอ แต่สิ่งดีๆอย่ามีเรื่องร้าย ให้เธอเจอแต่สิ่งที่ดี ถ้าฉันขออะไรได้อย่าง ฉันขอเพียงสักอย่างจากเธอได้ไหม ในวันที่ไม่มีฉันข้างกาย ดูแลตัวเองให้ดี ได้แต่มองขอบฟ้าที่มันห่างไกล ถึงแม้เราจะไม่ได้พบเจอกันอย่างไร มีหลายสิ่งเข้ามา แล้วก็ผ่านไป แต่เธอยังเป็นคนเดียวที่อยู่ข้างใจ ยังเก็บเธอเอาไว้ อยู่ในใจฉัน ไม่ว่าตอนลืมตา หรือว่าในฝัน และแม้ว่านานแค่ไหน เรื่องราวของเธอและฉัน มันจะเป็นสิ่งดีที่อยู่ในใจของฉันนิรันดร์ โลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนผัน และตัวของฉัน ไม่อาจอยู่เคียงข้างเธออย่างนี้ ฉันอยากจะขอ เมื่อไม่มีฉัน ดูแลตัวเองให้ดี อยากจะขอดาวจากฟ้า ทุกดวงดารา ให้ช่วยนำพาให้เธอได้เจอ แต่สิ่งดีๆอย่ามีเรื่องร้าย ดูแลตัวเองให้ดี