ไม่ขอ

  พิม ฐิติยากร   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่ขอ พิม ฐิติยากร
เนื้อร้อง/ทำนอง: Phumiphat Duanginเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Phumiphat Duangin

Emaj7 | Amaj7 |Emaj7 | F#m |
Emaj7 | Amaj7 |Emaj7 | Amaj7 |

 Emaj7  เข้าใจวันนี้เธอบอกให้รอAmaj7.. Emaj7  และคงไม่นานเท่าไรได้กลับมารักAmaj7กัน..

เข้าใจว่ามันคEmaj7งมีวิธีอยู่เธอก็ยังรักฉันแต่ไม่รู้ว่Amaj7าจะต้องทำยังไงคำว่ารักEmaj7ที่เคยได้ยิน อ่านข้อความน้ำตาก็ไหลรินเพราะรู้ว่Amaj7ารักเรา..มันคงจบแAmaj7 G#m | F#mล้ว..ไม่มีอีกแAmaj7 G#m | Bล้ว..

ไม่ขอให้เธอกลับมาF#m7แล้วนะเพราะฉันต้องอยู่คนเดียBวให้ได้พอแล้วทุกสิ่งที่เธอEmaj7ทิ้งไว้ ในตอนนี้ ไม่มีE7ความหมายไม่ขอให้เธอกลับมาF#m7แล้วนะเพราะรู้ว่าเธอยังมีBเยื่อใยกับใครคนนั้นEmaj7ที่เขารออยู่ รอG#m7ให้เธอกลับไปC#7..เธF#mอไม่ต้อG#mงสงสาAรฉันเลBย..

 Emaj7  ก็คงเข้าใจ เธอบอกให้รอAmaj7 Emaj7  ให้รออีกนานเท่าไร จะกลับมารักAmaj7กัน

* | ** |

F#m7 | B |Emaj7 G#m | C#7 |

มันนานเป็นปีBที่ฉันทำใจรอเธอมานานความรักAมันไม่มีหนทาง..กับคำว่าE B/D# | C#7รอ..และคงเป็นวันที่ฉันBรู้ตัวว่าควรตัดใจพอแล้Aวจะไม่รอต่อไป ไม่มีความหมE B/D# | C#7าย..

** |

เธF#mอไม่ต้อG#mงสงสาAรฉันเลBย..ไม่ขอ - พิม ฐิติยากร

เนื้อเพลง ไม่ขอ พิม ฐิติยากร เข้าใจวันนี้เธอบอกให้รอ และคงไม่นานเท่าไรได้กลับมารักกัน เข้าใจว่ามันคงมีวิธีอยู่เธอก็ยังรักฉัน แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง คำว่ารักที่เคยได้ยิน อ่านข้อความน้ำตาก็ไหลริน เพราะรู้ว่ารักเรามันคงจบแล้ว ไม่มีอีกแล้ว ไม่ขอให้เธอกลับมาแล้วนะ เพราะฉันต้องอยู่คนเดียวให้ได้ พอแล้วทุกสิ่งที่เธอทิ้งไว้ ในตอนนี้ ไม่มีความหมาย ไม่ขอให้เธอกลับมาแล้วนะ เพราะรู้ว่าเธอยังมีเยื่อใย กับใครคนนั้นที่เขารออยู่ รอให้เธอกลับไป เธอไม่ต้องสงสารฉันเลย ก็คงเข้าใจ เธอบอกให้รอ ให้รออีกนานเท่าไร จะกลับมารักกัน มันนานเป็นปีที่ฉันทำใจรอเธอมานาน ความรักมันไม่มีหนทางกับคำว่ารอ และคงเป็นวันที่ฉันรู้ตัวว่าควรตัดใจ พอแล้วจะไม่รอต่อไป ไม่มีความหมาย เธอไม่ต้องสงสารฉันเลย