โคราชา

  พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โคราชา น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

 Em  โคราชา โคราชEmา.. ราชAmาของโคทั้งปวEmง..   โคราชา โคราชEmา.. ราชAmาของโคทั้งปวEmง..ไม่ใช่Emล่ะโคนันทวิศาล  ไม่ใช่Emล่ะโคมีปัญหาเป็นโคราEmชเติมสระอAmา.. ราชAmาของโคทั้งปวEm   โคราชา โคราชEmา.. ราชAmาของโคทั้งปวEmง..   โคราชา โคราชEmา.. ราชAmาของโคทั้งปวEmง..

Em | Am Em |
Em | Am Em |

ฉันEmล่ะเป็นหลานย่าโม  ฉันเกิEmด ฉันโต โคราชเมืEmองที่ขาวสะอาด  โคราEmชเติมสระอาฉันเรีEmยกว่าโคราชAmา.. ราชAmาของโคทั้งปวEmง..

* |

Em | Am Em |
Em | Am Em |

ไปเที่ยEmวบ้านฉันเดิ้งเด้อ จิเจอEmะของดี 9 อย่างฉันEmกะจิว่าให้ฟัง หนึ่งอย่าEmงคืออ้อยคันร่มอีกอย่าEmงก็ส้มขี้ม้า  มีEmผ้าหางกระรอกแมวดีEmศรีแมวโคราช  ผุดผาEmดเป็นเมืองหญิงกล้าผ้าไหEmมเมืองปักเนื้อดี  แวะไปEmกินหมี่กระโทกไปEmเที่ยวปราสาทหิน  แล้วไปDปั้นดินด่านเกวีGยน

* |

Em | Am Em |
Em | Am Em |

วันหนึ่Emงมีสาวเมืองกรุง  เธEmอมุ่งมาเที่ยวโคราชผิEmวเธอขาวอาดหลาด  หน้Emาของเธอใสก่วงเธอให้Emฉันพาไปเที่ยวปราดเปรีEmยวเปรี้ยวอย่างกับมะม่วงเลาะเที่Emยวจนตะวันลับล่วง  เธอนุ่Emงกระโปรงสั้น ๆ

ขาEmเธอขาวแท้ ๆ  อีแมEmะเอ้ยเก็บกลับไปฝันฝันEmว่าเธอให้บีบนวด  เมื่อยปวEmด เดินเที่ยวกันทั้งวันบีบไEmปก็หัวใจมันสั่น  เหงื่อแตกEmอย่างกับเม็ดข้าวโพดเหงื่Emอมันไหลเข้าตา  มืดหน้Emาเหมือนฟ้าพิโรธปลาบแปEmลบฟ้าแลบเหมือนโกรธ  ฝนฟ้Emาทำท่าก็จิตกจิวิ่งหนีEmก็ก้าวขาก็ไม่ออก  เลยนอEmนตัวสั่นงันงกฝนฟ้าทะลักเทEmตก  เลยเปียDกเลยปอนทั้งคืG

* |

Em | Am Em |
Em | Am Em |

ตื่นEmจากฝันเศร้าซึม  ฝนยัEmงกะลึมแหละ ๆฉันEmไม่บวชดอกแมะ  ฉัEmนกะจิเอาแต่เมียวาสนEmามันไม่ถึงสาวกรุงฯ  เธอEmตัวสูงฉันเตี้ยเรEmามันไม่ใช่อาเสี่ย  เราเลยต้องกลัEmบโคราชบ้านเอง

ไปชอEmบสาวโคกปลากั้ก  ไปรักEmสาวกุดปลาเข็งถูกตาEmแท้อีนางคนเก่ง  อดใจEmไม่ไหวอยากต้อยเลยปลูEmกมะนาวหน่วยโหน่ง  ให้กิ่Emงมันโน้มมาหน่อยอีแม่Emมะนาวหน่วยน้อย  จิเคล้Dาแทนนมหน้านวG

* |

   โคราชา โคราชEmา.. ราชAmาของโคทั้งปวEmง..   โคราชา โคราชEmา.. ราชAmาของโคทั้งปวEmงๆๆๆๆ ฮี้ว..คอร์ดเพลง โคราชา น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เนื้อเพลง โคราชา น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ โคราชา โคราชา ราชาของโคทั้งปวง โคราชา โคราชา ราชาของโคทั้งปวง ไม่ใช่ล่ะโคนันทวิศาล ไม่ใช่ล่ะโคมีปัญหา เป็นโคราชเติมสระอา ราชาของโคทั้งปวง โคราชา โคราชา ราชาของโคทั้งปวง โคราชา โคราชา ราชาของโคทั้งปวง ฉันล่ะเป็นหลานย่าโม ฉันเกิด ฉันโต โคราช เมืองที่ขาวสะอาด โคราชเติมสระอา ฉันเรียกว่าโคราชา ราชาของโคทั้งปวง ไปเที่ยวบ้านฉันเดิ้งเด้อ จิเจอะของดี 9 อย่าง ฉันกะจิว่าให้ฟัง หนึ่งอย่างคืออ้อยคันร่ม อีกอย่างก็ส้มขี้ม้า มีผ้าหางกระรอก แมวดีศรีแมวโคราช ผุดผาดเป็นเมืองหญิงกล้า ผ้าไหมเมืองปักเนื้อดี แวะไปกินหมี่กระโทก ไปเที่ยวปราสาทหิน แล้วไปปั้นดินด่านเกวียน วันหนึ่งมีสาวเมืองกรุง เธอมุ่งมาเที่ยวโคราช ผิวเธอขาวอาดหลาด หน้าของเธอใสก่วง เธอให้ฉันพาไปเที่ยว ปราดเปรียวเปรี้ยวอย่างกับมะม่วง เลาะเที่ยวจนตะวันลับล่วง เธอนุ่งกระโปรงสั้นๆ ขาเธอขาวแท้ๆ อีแมะเอ้ยเก็บกลับไปฝัน ฝันว่าเธอให้บีบนวด เมื่อยปวด เดินเที่ยวกันทั้งวัน บีบไปก็หัวใจมันสั่น เหงื่อแตกอย่างกับเม็ดข้าวโพด เหงื่อมันไหลเข้าตา มืดหน้าเหมือนฟ้าพิโรธ ปลาบแปลบฟ้าแลบเหมือนโกรธ ฝนฟ้าทำท่าก็จิตก จิวิ่งหนีก็ก้าวขาก็ไม่ออก เลยนอนตัวสั่นงันงก ฝนฟ้าทะลักเทตก เลยเปียกเลยปอนทั้งคืน ตื่นจากฝันเศร้าซึม ฝนยังกะลึมแหละๆฉันไม่บวชดอกแมะ ฉันกะจิเอาแต่เมีย วาสนามันไม่ถึงสาวกรุงฯ เธอตัวสูงฉันเตี้ย เรามันไม่ใช่อาเสี่ย เราเลยต้องกลับโคราชบ้านเอง ไปชอบสาวโคกปลากั้ก ไปรักสาวกุดปลาเข็ง ถูกตาแท้อีนางคนเก่ง อดใจไม่ไหวอยากต้อย เลยปลูกมะนาวหน่วยโหน่ง ให้กิ่งมันโน้มมาหน่อย อีแม่มะนาวหน่วยน้อย จิเคล้าแทนนมหน้านวล โคราชา โคราชา ราชาของโคทั้งปวง โคราชา โคราชา ราชาของโคทั้งปวงๆๆๆๆ ฮี้ว