คนชอบเมา (กรึ๊บ)

  คนชอบเมา   พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนชอบเมา น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

Dm | Dm F |Gm | C |F | F |

เกิดเป็นคFน ยากจนก็ช่างมันข้อสำคัFญ อย่าได้เจ็บ อย่าได้ไข้มีเหล้ากิFน มีคนเอาใจC7 เทลงไปก็ยกขึ้นทันทีFเอ้า กรึ๊บ การารึบ กรึ๊บ กรึ๊F

F | F |Gm | C |F | F |

เหล้ามันแพFง อย่ากินมากนักเชียวสักแก้วเดีFยว ขอให้เมาเต็มที่มีกับแกล้Fม มีของดี ๆGm แมงกุดจี่C หรือว่าแมงอีนูFเอ้า กรึ๊บ การารึบ กรึ๊บ กรึ๊F

ร่ำรวยแค่ไหFน นั้นมันก็ไม่สำคัFทั้งเนื้อดำเป็นมัFน หรือว่าขาวจูนพูFตายแล้วลงไปF  ก็บ่เอาไว้ทำบุFให้ตายแล้วสิ้นสูF C7ญ..      ก็บ่ได้เอาไปนำF

เกิดเป็นคFน ยากจนก็ช่างมัน พอตะวัFนตกดินย่ำค่ำมีเหล้ากิDmน มีแม่งามขำC  หยอกไปนำC ยกแก้วไปนำFเอ้า กรึ๊บ การารึบ กรึ๊บ กรึ๊F

F | F |Dm Gm | C |F | F |

* |

เกิดเป็นคFน ยากจนก็ช่างมัน พอตะวัFนตกดินย่ำค่ำมีเหล้ากิDmน มีแม่งามขำC  หยอกไปนำC ยกแก้วไปนำF

หยอกไปนำC ยกแก้วไปนำFหยอกไปนำC ยกแก้วไปนำFหยอกไปนำC ยกแก้วไปนำFหยอกไปนำC ยกแก้วไปนำF C | F..คอร์ดเพลง คนชอบเมา น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เนื้อเพลง คนชอบเมา น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ เกิดเป็นคน ยากจนก็ช่างมัน ข้อสำคัญ อย่าได้เจ็บ อย่าได้ไข้ มีเหล้ากิน มีคนเอาใจ เทลงไปก็ยกขึ้นทันที เอ้า กรึ๊บ การารึบ กรึ๊บ กรึ๊บ เหล้ามันแพง อย่ากินมากนักเชียว สักแก้วเดียว ขอให้เมาเต็มที่ มีกับแกล้ม มีของดีๆแมงกุดจี่ หรือว่าแมงอีนูน เอ้า กรึ๊บ การารึบ กรึ๊บ กรึ๊บ ร่ำรวยแค่ไหน นั้นมันก็ไม่สำคัญ ทั้งเนื้อดำเป็นมัน หรือว่าขาวจูนพูน ตายแล้วลงไป ก็บ่เอาไว้ทำบุญ ให้ตายแล้วสิ้นสูญ ก็บ่ได้เอาไปนำ เกิดเป็นคน ยากจนก็ช่างมัน พอตะวันตกดินย่ำค่ำ มีเหล้ากิน มีแม่งามขำ หยอกไปนำ ยกแก้วไปนำ เอ้า กรึ๊บ การารึบ กรึ๊บ กรึ๊บ เกิดเป็นคน ยากจนก็ช่างมัน พอตะวันตกดินย่ำค่ำ มีเหล้ากิน มีแม่งามขำ หยอกไปนำ ยกแก้วไปนำ หยอกไปนำ ยกแก้วไปนำ หยอกไปนำ ยกแก้วไปนำ หยอกไปนำ ยกแก้วไปนำ หยอกไปนำ ยกแก้วไปนำ