น้ำตาหอยทาก

  พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง น้ำตาหอยทาก น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เธอบอกว่ารักนั้นกินไม่ไCmด้เธอไม่เข้าCmใจ ยามรักไม่กินก็D#อิ่ม..    D#ลองทบทวนดูFm สัมผัสอ่อนนิ่Fmไม่อิ่ม ไม่หิว พร่ำเพ้อรำD#พัน..   D#

เพ้อรำพัCmน  รำพันว่าฉันรักCmเธอเพ้อรำพัCmน  ตรงนี้ ตรงนั่น หนักหCmนาเพ้อรำพัCmนไปต่างต่างนา ๆFmนา ๆ ๆ ๆFm  นา ๆ ๆ ๆ อยู่นานสองD#นาน..   D#

เธอบอกว่ารักแล้วมักร้องCmไห้เธอไม่เข้าCmใจ ร้องไห้เพราะใจต้องD#การ..   D#ได้รักมาครFmอง.. ให้ยั่งยืนนาFmจึงหวั่น จึงไหว เพราะใจหมายD#ปอง..  D#

คืนCmเงียบเหงา แสงดาวD#บ่ายเบี่ยงได้ยินเสีFmยง..นกในหัวใจเราA#ร้องเห็Gmนน้ำตาหอยทากหD#ลั่งนองเมื่อถูกเหยียบย่ำFm เปลือกบางบางก็แตกสลD# | D#าย..

เหมือนดั่งใจฉันที่มันต้องCmแตกมันร้าว มันCmแหลก ยามจนเธอทนD#ไม่ได้..   D#ไม้เท้ายอดทอFmง ถือครองด้วยใFmไม่ใช่ด้วยเงินหรือหน้างดD#งาม..   D#

หน้างดงาCmม งดงามเมื่อยามเป็นสาCmระยะยาCmว ความสาวก็เพียงสั้นCm ๆระยะปลาFmย ร่างกายก็หย่อนก็Fmยานหย่อน ๆ ยาน ๆFm  ที่อยู่กันนานเพราะฉันรักD#เธอ..   D#

Cm | Cm |Cm | Cm |Fm | Fm |Fm | D# | D# |
Cm | Cm |Cm | Cm |Fm | Fm |Fm | D# | D# |
Cm | Cm |Cm | Cm |Fm | Fm |Fm | D# | D# |

** | *** | **** |

Cm | Cm |Cm | Cm |Fm | Fm |Fm | D# | D# |

* | * | * | * |

Cm |คอร์ดเพลง น้ำตาหอยทาก น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เนื้อเพลง น้ำตาหอยทาก น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ เธอบอกว่ารักนั้นกินไม่ได้ เธอไม่เข้าใจ ยามรักไม่กินก็อิ่ม ลองทบทวนดู สัมผัสอ่อนนิ่ม ไม่อิ่ม ไม่หิว พร่ำเพ้อรำพัน เพ้อรำพัน รำพันว่าฉันรักเธอ เพ้อรำพัน ตรงนี้ ตรงนั่น หนักหนา เพ้อรำพันไปต่างต่างนาๆนาๆๆๆ นาๆๆๆอยู่นานสองนาน เธอบอกว่ารักแล้วมักร้องไห้ เธอไม่เข้าใจ ร้องไห้เพราะใจต้องการ ได้รักมาครอง ให้ยั่งยืนนาน จึงหวั่น จึงไหว เพราะใจหมายปอง คืนเงียบเหงา แสงดาวบ่ายเบี่ยง ได้ยินเสียง นกในหัวใจเราร้อง เห็นน้ำตาหอยทากหลั่งนอง เมื่อถูกเหยียบย่ำ เปลือกบางบางก็แตกสลาย เหมือนดั่งใจฉันที่มันต้องแตก มันร้าว มันแหลก ยามจนเธอทนไม่ได้ ไม้เท้ายอดทอง ถือครองด้วยใจ ไม่ใช่ด้วยเงินหรือหน้างดงาม หน้างดงาม งดงามเมื่อยามเป็นสาว ระยะยาว ความสาวก็เพียงสั้นๆระยะปลาย ร่างกายก็หย่อนก็ยาน หย่อนๆยานๆ ที่อยู่กันนานเพราะฉันรักเธอ