ตังเก

  พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตังเก น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

Cm | Cm |D# A# | Cm |
Cm | Cm |D# A# | Cm |

ฉันเกิCmดอยู่แดนอีสาCmถิ่นกันดาCmร ที่เขา ดูหมิ่น ดูแคCmลนจากไกCmลไปหากินต่างแดFmก็อาลัยแสFmน เมื่อจำต้องพรากบ้านมCm

ร่อนเCmร่ พเนจรไปCmเหมือนนกไพCmร ไร้พงพนCmไม่ได้จับไCmถ เลยไปจับปลFmไม่ได้ทำนFmา เลยมากับเรือตังเCm

แรก Cmๆ  ก็กลัวหลาย ๆCmต้องเมามาCmย..คลื่นโอละเห่CmคิดถึงแCmม่..ที่เคยไกวเปFmโอ้เปลน้อCmย..คือเรือตังเFmมีแม่ทะเFmล..กล่อมนอนแรง Cm

Cm | Cm |D# A# | Cm |
Cm | Cm |D# A# | Cm |

Cmม่..โมโหใครมCmา..หรือเป็นตำรCmา..ให้ลูกแข็งแกร่CmลูFmก ขอปู ขอปลFmา.. มาก ๆ เถิดหนD#า พอเป็นค่าแรCmทะเCmล..มันถมไม่เต็Cmเหมือนคนใจเค็Cmม..ที่คอยยื้อแย่CmคนจFmน..ก็ถมไม่เต็Fmม แต่ใจไม่เค็D#ม ทำงานเข้มแข็Cm

อยCmาก..มีเรือสักลำCmจะพาคนงาCmม..ที่คิดจะแต่Cmง..ลอFmยล่องลำนาวFmา.. ให้ปลาอิจฉD#า เวลาคลื่นCmแรง

Cm | Cm |D# A# | Cm |
Cm | Cm |D# A# | Cm |

Cm | Cm |Fm | Cm |Cm | G# |G# | A# |
Cm | Cm |Fm | Cm |Cm | G# |G# | A# |
Cm | Cm |Fm | Cm |

* | ** |

Cm | Cm | D# A# | Cm | ( x3 ) | Cm |คอร์ดเพลง ตังเก น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เนื้อเพลง ตังเก น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ฉันเกิดอยู่แดนอีสาน ถิ่นกันดาร ที่เขา ดูหมิ่น ดูแคลน จากไกลไปหากินต่างแดน ก็อาลัยแสน เมื่อจำต้องพรากบ้านมา ร่อนเร่ พเนจรไป เหมือนนกไพร ไร้พงพนา ไม่ได้จับไถ เลยไปจับปลา ไม่ได้ทำนา เลยมากับเรือตังเก แรกๆ ก็กลัวหลายๆต้องเมามาย คลื่นโอละเห่ คิดถึงแม่ ที่เคยไกวเปล โอ้เปลน้อย คือเรือตังเก มีแม่ทะเล กล่อมนอนแรงๆ แม่ โมโหใครมา หรือเป็นตำรา ให้ลูกแข็งแกร่ง ลูก ขอปู ขอปลา มากๆเถิดหนา พอเป็นค่าแรง ทะเล มันถมไม่เต็ม เหมือนคนใจเค็ม ที่คอยยื้อแย่ง คนจน ก็ถมไม่เต็ม แต่ใจไม่เค็ม ทำงานเข้มแข็ง อยาก มีเรือสักลำ จะพาคนงาม ที่คิดจะแต่ง ลอยล่องลำนาวา ให้ปลาอิจฉา เวลาคลื่นแรง