ฝันเฟื่อง

  พริกไทย   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฝันเฟื่อง พริกไทย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้อง พริกไทยเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ต้อง พริกไทยสังกัดค่าย: Mellow Meติดต่องานแสดง: 0626122122

A B | Emaj7 C#m7 |A B | Emaj7 |

สบายดีไหAมเธอเป็นยังไงบ้างนะจากวันBนั้นเข้านอนยังนอนไม่พEmaj7จะกินต้องรอให้ท้องว่างอยู่C#m7ไหมดึก ๆ ขับรถช้Aา ๆ ได้ไหมที่ฉันเคยกำBชับคบใครต้องดูให้ดีEmaj7 ยิ่งเธอใจดี ยิ่งต้องระวังC#m7ไว้

ฉันยังเป็นห่วF#mง ทั้งที่ไม่มีสิทG#mธิ์เก็บไปคิF#mด ทั้งที่เธอไปแล้G#mเพราะว่าฉัF#mนยังติดอยู่ในห้วG#mงอกหักที่ยังรักBsus4เธอมากมาBย..

อย่าเพิ่งรำคาญEmaj7อีกG#m7ไม่นานฉันจะไม่ผ่าAนให้เห็นหน้าBเลยขอเวลEmaj7า..เปลี่ยนสถาG#m7นะที่เราเคA Bย..(น่ารำคาญ ยังติดตามเหมือนยังเคย ๆ )คนน่ารำคาF#mญ ที่ยังฟุ้งBซ่านให้เธอกลัG#mบมาได้ไหมเธC#mอ..รู้F#mว่ามันG#mฝันเฟื่อAงไปหน่Bอย ก็ไร้Eเธอ..

A B |

ใครละจะคุAยแต่เธอจะฟังแต่เธอเมื่อเธอBเหงาแล้วใครจะปลอบหัวใจEmaj7จะซบเธอไว้ข้าง ๆ เมื่อเธอC#m7เศร้า

ใครละจะปลุF#mกเช้าที่เธอไม่ตื่G#mใครจะเตือF#mนของที่เธอลืมไว้Emaj7ใครจะเข้าF#mใจเธอเท่าที่ฉันG#mเข้าใจใครจะรักBsus4เธอกว่าฉัBน..     B

* |

ได้เพียงแต่หวังAลึก ๆ ลม ๆ แล้ง ๆ ทุกคืAmน..ว่าเธอยังไม่ลืG#mม.. ช่วยกลับมารื้อC#ฟื้นได้ไหม

ก็มันคิดF#mถึงเธอ ก็มันคิดG#mถึงเธอก็มันยังF#mติดตามเสมEmaj7ก็มันคิF#mดถึงเธอ เธอไม่คิดG#mถึงกันบ้างหB | Bรอ..

* |

อย่าเพิ่งรำคาญEmaj7อีกG#m7ไม่นานฉันจะไม่ผ่าAนให้เห็นหน้าBเลยน่ารำคาEmaj7ญ ยังติดตามG#m7เหมือนยังเคย A Bๆ ..คนน่ารำคาF#mญ ที่ยังฟุ้งBซ่านให้เธอกลัG#mบมาได้ไหมเธC#mอ..รู้F#mว่ามันG#mฝันเฟื่อAงไปหน่Bอย ก็ไร้Eเธอ..

รู้F#mว่ามันG#mฝันเฟื่อAงไปหน่Bอย ก็ไร้Eเธอ..คอร์ดเพลง ฝันเฟื่อง พริกไทย

เนื้อเพลง ฝันเฟื่อง พริกไทย สบายดีไหมเธอเป็นยังไงบ้างนะจากวันนั้น เข้านอนยังนอนไม่พอ จะกินต้องรอให้ท้องว่างอยู่ไหม ดึกๆขับรถช้าๆได้ไหมที่ฉันเคยกำชับ คบใครต้องดูให้ดี ยิ่งเธอใจดี ยิ่งต้องระวังไว้ ฉันยังเป็นห่วง ทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ เก็บไปคิด ทั้งที่เธอไปแล้ว เพราะว่าฉันยังติดอยู่ในห้วงอกหัก ที่ยังรักเธอมากมาย อย่าเพิ่งรำคาญ อีกไม่นานฉันจะไม่ผ่านให้เห็นหน้าเลย ขอเวลา เปลี่ยนสถานะที่เราเคย (น่ารำคาญ ยังติดตามเหมือนยังเคยๆ) คนน่ารำคาญ ที่ยังฟุ้งซ่าน ให้เธอกลับมาได้ไหมเธอ รู้ว่ามันฝันเฟื่องไปหน่อย ก็ไร้เธอ ใครละจะคุยแต่เธอจะฟังแต่เธอเมื่อเธอเหงา แล้วใครจะปลอบหัวใจ จะซบเธอไว้ข้างๆเมื่อเธอเศร้า ใครละจะปลุกเช้าที่เธอไม่ตื่น ใครจะเตือนของที่เธอลืมไว้ ใครจะเข้าใจเธอเท่าที่ฉันเข้าใจ ใครจะรักเธอกว่าฉัน ได้เพียงแต่หวังลึกๆลมๆแล้งๆทุกคืน ว่าเธอยังไม่ลืม ช่วยกลับมารื้อฟื้นได้ไหม ก็มันคิดถึงเธอ ก็มันคิดถึงเธอ ก็มันยังติดตามเสมอ ก็มันคิดถึงเธอ เธอไม่คิดถึงกันบ้างหรอ อย่าเพิ่งรำคาญ อีกไม่นานฉันจะไม่ผ่านให้เห็นหน้าเลย น่ารำคาญ ยังติดตามเหมือนยังเคยๆ คนน่ารำคาญ ที่ยังฟุ้งซ่าน ให้เธอกลับมาได้ไหมเธอ รู้ว่ามันฝันเฟื่องไปหน่อย ก็ไร้เธอ รู้ว่ามันฝันเฟื่องไปหน่อย ก็ไร้เธอ