หลั่งของเหลว

  คริส OG   แร็พอีสาน   แร็พ   สตริง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หลั่งของเหลว คริส OG x ปั๊บ แร็พอีสาน x แอ้ม แร็พอีสาน x Dj Art แร็พอีสาน RAPESAN
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปั๊บ แร็พอีสานเรียบเรียง: Dj ART, แร็พอีสานโปรดิวเซอร์: แร็พอีสาน Musicติดต่องานแสดง: 0850730555

Em | D |

ทนไม่ไหวแล้วเธEmอ ของเหลวที่มันล้CนจนทะลักมากซะจGนจะพ่นออกไป ก็เพราะเธDกลั้นเอาไว้ไม่ไหEmว ของเหลวที่คลุ้งคลCะอยู่ข้างในจะพุ่งกระเด็Gนไปจนกระจาย ก็เพราะเธD

เพราะควาCมเซ็กซี่ มองมุมใหCนก็เซ็กซี่ดูดีGจริง ๆ นะเอDเป็นเพราะเธC | Cอ..        มาทำให้ฝันละเมD | Dอ..จนฉันอยากหลั่งของเหลว

Em | C |G | D |
Em | C |G | D | D |

ผู้Emสาวครับ ซื่ออีหยังน้อครับอยากฮู้จัCก ถืกใจชายบักคั่ก อยากเว้านำนั้นแG | Gหม..ผู้งามคั่Dกอีหลีแท้น้Dอ..

มื้Emอนี้อ้าย มันอดบ่ได้ มันกินบ่ลงมันนอนบ่หลัCบ คั่นบ่ได้เว้านำเจ้าย้านตายคั่ก ๆเป็นหลายปานนั้นสั่นแหG | Gล่ว..อีหลีแท้D โอ้ยน้อผู้สD | D | Dาว (เอ้า หย่าว หย่าว หย่าว)

 C  ควบคุมไม่ไหวCแล้วใจ   อยากเข้าไEmปเชยชม แอบอิEmงชิดใกล้ C  อยากเข้าไปโลมไล้Cลูบคลำ   ให้มันหนำEmหัวใจ ให้ชื่นEmหัวใจ C  แต่ก็ทำไม่ได้C ทำได้เพียงแค่ฝันDละเมอ..D

** | *** |

Em | C |G | D |
Em | C |G | D | D |

 Em  ฟังเด้อหล่า แร็พอีสาน what the FxcCk   งามบักคั่กอ้ายกะ Fxck มันมาแล้G   บุญหัวแล้วที่มีผัวเป็นแร็พเปDอร์   ฮักแต่เจ้า จนฮอดเหล้าเขาเซ่าขาEm   อยากได้หยังให้เจ้าบอกอ้ายเด้อหล่C   ซุ่มผีบ้า อย่าไปหัวซามัG   ซูแลงเช้าค่ำ อ้ายสินำแต่เจ้D   ซูแลงเช้าค่ำ อ้ายสินำแต่เจ้D

* | ** | *** |

Em | C |G | D |
Em | C |G | D | D |

**** |

D | Em |Em |ฟังเพลง - หลั่งของเหลว คริส OG x ปั๊บ แร็พอีสาน x แอ้ม แร็พอีสาน x Dj Art แร็พอีสาน RAPESAN - YouTube

เนื้อเพลง หลั่งของเหลว - คริส OG x ปั๊บ แร็พอีสาน x แอ้ม แร็พอีสาน x Dj Art แร็พอีสาน RAPESAN ทนไม่ไหวแล้วเธอ ของเหลวที่มันล้นจนทะลัก มากซะจนจะพ่นออกไป ก็เพราะเธอ กลั้นเอาไว้ไม่ไหว ของเหลวที่คลุ้งคละอยู่ข้างใน จะพุ่งกระเด็นไปจนกระจาย ก็เพราะเธอ เพราะความเซ็กซี่ มองมุมใหนก็เซ็กซี่ ดูดีจริง ๆ นะเออ เป็นเพราะเธอ มาทำให้ฝันละเมอ จนฉันอยากหลั่งของเหลว ผู้สาวครับ ซื่ออีหยังน้อครับ อยากฮู้จัก ถืกใจชายบักคั่ก อยากเว้านำนั้นแหม ผู้งามคั่กอีหลีแท้น้อ มื้อนี้อ้าย มันอดบ่ได้ มันกินบ่ลง มันนอนบ่หลับ คั่นบ่ได้เว้านำเจ้าย้านตายคั่ก ๆ เป็นหลายปานนั้นสั่นแหล่ว อีหลีแท้ โอ้ยน้อผู้สาว (เอ้า หย่าว หย่าว หย่าว) ควบคุมไม่ไหวแล้วใจ อยากเข้าไปเชยชม แอบอิงชิดใกล้ อยากเข้าไปโลมไล้ลูบคลำ ให้มันหนำหัวใจ ให้ชื่นหัวใจ แต่ก็ทำไม่ได้ ทำได้เพียงแค่ฝันละเมอ ฟังเด้อหล่า แร็พอีสาน wat t Fxc งามบักคั่กอ้ายกะ Fxc มันมาแล้ว บุญหัวแล้วที่มีผัวเป็นแร็พเปอร์ ฮักแต่เจ้า จนฮอดเหล้าเขาเซ่าขาย อยากได้หยังให้เจ้าบอกอ้ายเด้อหล่า ซุ่มผีบ้า อย่าไปหัวซามัน ซูแลงเช้าค่ำ อ้ายสินำแต่เจ้า ซูแลงเช้าค่ำ อ้ายสินำแต่เจ้า