RIP ความฮัก

  กบ เคโระ   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง RIP ความฮัก กบ เคโระ
เนื้อร้อง/ทำนอง: บิ๊กไบค์ สายลำ

C G/B | Am |F G | C |

RIPC ให้กับความรักG/BของเราสองAmคนฮักกันมาCตั้งโดน มื้อนี้G/Bกะต้องเลิAmกกันด้วยเหตุผลFที่เธอปันGใจแอบมีใคEmรอีกคน แต่บ่AmบอกกันรูเดียFวแต่เธอใช้มันตั้งวา 2 Gคนเฮ็ดได้Fจังใด๋..  G

บ่อาจสิลืมCเรื่องราวของเฮG/Bาเมื่อครั้งฮักกันAmแต่ก่อนบ่อาจสิถอCนต้นรักจากใG/Bจที่เธอฝากAmไว้หากเธอเลือFกแล้ว จะลGา  ขอ 5Em นาที จะได้ไAmหมยืนไว้Fอาลัยให้กับความฮักเฮGา..

บ่มีเจ้าแล้Fว สิอยู่ให้ได้Gให้ตายจากไEmป กะยังคึดฮอAmยืนFให้อ้ายได้กอGดสักครั้งก่อนไCRIPF ให้กับฮักเฮGา แล้วไปกับเขEmาสาเด้อหัวAmใจบ่เคยคึFดว่าน้องหลายใจGขอแสดFงความเสียใจGให้กับ(Am) (C)ฮักเฮา

Am | Em |Am | Em |

F G | Em Am |F | G |

* | ** | ** |

บ่เคยคึFดว่าน้องหลายใจGขอแสดFงความเสียใจG.. ให้กับฮักCเฮาRIP ความฮัก - กบ เคโระ

เนื้อเพลง RIP ความฮัก กบ เคโระ RIP ให้กับความรักของเราสองคน ฮักกันมาตั้งโดน มื้อนี้กะต้องเลิกกัน ด้วยเหตุผลที่เธอปันใจ แอบมีใครอีกคน แต่บ่บอกกัน รูเดียวแต่เธอใช้มันตั้งวา 2 คน เฮ็ดได้จังใด๋ บ่อาจสิลืมเรื่องราวของเฮาเมื่อครั้งฮักกันแต่ก่อน บ่อาจสิถอนต้นรักจากใจที่เธอฝากไว้ หากเธอเลือกแล้ว จะลา ขอ 5 นาที จะได้ไหม ยืนไว้อาลัยให้กับความฮักเฮา บ่มีเจ้าแล้ว สิอยู่ให้ได้ ให้ตายจากไป กะยังคึดฮอด ยืนให้อ้ายได้กอดสักครั้งก่อนไป RIP ให้กับฮักเฮา แล้วไปกับเขาสาเด้อหัวใจ บ่เคยคึดว่าน้องหลายใจ ขอแสดงความเสียใจให้กับฮักเฮา บ่เคยคึดว่าน้องหลายใจ ขอแสดงความเสียใจ ให้กับฮักเฮา