หรือเราเคยพบกัน

  บุ๋น นพณัฐ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หรือเราเคยพบกัน บุ๋น นพณัฐ
เนื้อร้อง: อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ทำนอง: ปนัสฐ์ นาครำไพเรียบเรียง: ณปภัช กาญจนรัตน์

A | C#m |D | Dm |

 A  ยังไม่ทันจะเอ่ยคำพูดจC#m   เธอก็เดินเข้ามานั่งลงที่ตรงDหัวใจ เธอDmเป็นใคร A  ใจมันหวั่น ๆ และสั่น ๆ ไปC#mข้างใน   จากที่เคยเป็นคน ไม่สDน ไม่แคร์อะไร   หวั่นไหDmวก็เพราะเธอ

 F#m  หลับตายังคงเป็C#mนภาพเธอ   ไม่รู้Dทำไมและเพราะอะไร แค่เจอEเธอคนนี้..   E

หรือว่าเราเคยพบAกัน ในวันที่ผ่านมC#mแค่เพียงสบสายตF#mา ใจ มันก็เปลี่ยนไปมันคุ้นDเคยโดยไม่ตั้งEใจอาจเคยพบAกันในวันใดเมื่อวันC#mนั้นทำให้ฉัDน..(กลับมาEได้เจอ กลับมารักเธออีกครั้ง(A)หนึ่ง)

A | C#m |D | Dm |

 A  ยังไม่เคยจะปล่อยให้ใครเข้ามC#m   กลัวมันเปลืองเวลา และมันก็เปลืองDหัวใจ   กลัDmวเกินไป A  พอได้เจอกับเธอ ก็เปลี่ยนใจไC#mปทั้งใจ   จากที่เคยเป็นคนไม่คิดDถึงใครคนไหน   หวั่นไหEวก็เพราะเธอ

* | ** |

F#m | C#m |D | E |
F#m | C#m |D | E | E |

** | ** |คอร์ดเพลง หรือเราเคยพบกัน บุ๋น นพณัฐ

เนื้อเพลง หรือเราเคยพบกัน บุ๋น นพณัฐ ยังไม่ทันจะเอ่ยคำพูดจา เธอก็เดินเข้ามานั่งลงที่ตรงหัวใจ เธอเป็นใคร ใจมันหวั่นๆและสั่นๆไปข้างใน จากที่เคยเป็นคน ไม่สน ไม่แคร์อะไร หวั่นไหวก็เพราะเธอ หลับตายังคงเป็นภาพเธอ ไม่รู้ทำไมและเพราะอะไร แค่เจอเธอคนนี้ หรือว่าเราเคยพบกัน ในวันที่ผ่านมา แค่เพียงสบสายตา ใจ มันก็เปลี่ยนไป มันคุ้นเคยโดยไม่ตั้งใจ อาจเคยพบกันในวันใดเมื่อวันนั้น ทำให้ฉัน (กลับมาได้เจอ กลับมารักเธออีกครั้งหนึ่ง) ยังไม่เคยจะปล่อยให้ใครเข้ามา กลัวมันเปลืองเวลา และมันก็เปลืองหัวใจ กลัวเกินไป พอได้เจอกับเธอ ก็เปลี่ยนใจไปทั้งใจ จากที่เคยเป็นคนไม่คิดถึงใครคนไหน หวั่นไหวก็เพราะเธอ