ชาบู

  คณะขวัญใจ   เพื่อชีวิต   โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ชาบู คณะขวัญใจ

C#m | F#7 |C#m | F#7 |
C#m | F#7 |C#m | F#7 |

วันที่คุณนั้นอยากหล่อC#mสวย วันที่คุณนั้นอยากดูF#7ดีแต่ใครหลายคนเพียงอยากมีA..ใบหน้G#7าที่ปกติC#mหน้าที่ไม่ต้องถูกล้C#mอ ไม่จำเป็นต้องดูF#7ดีขอแค่เพียงเท่านี้A.. ไม่G#7ต้องการมาC#mกมาย

วันที่คุณนั้นอยากดูC#mหนังวันที่คุณนั้นอยากฟังF#7กังวานแต่ใครหลายคนเพียงต้องกาAได้ยินเสีG#7ยง ได้มองเห็C#m

จะเอาF#7อะไร ต้องการอะไรให้มันเยอC#m7ะมากมายมากF#7เกินไป บางทีก็ดูไม่จำเป็C#m7วิ่F#7งกันไป วิ่งกันทำไมให้มันเหนื่C#m7อยปล่อAยเปื่อย ๆ ว่างก็ดีG#7..(ชีวิต)

C#m | F#7 |C#m | F#7 |

วันที่คุณนั้นอยากกินC#mชาบูวันที่คุณนั้นบ่นเบื่อF#7อาหารแต่ใครหลายคนเพียงต้องกาAร..เศษอาหG#7ารลดความหิC#m

วันที่คุณนั้นอยากรวยC#mเงินตราราคาของเงินมันใช้F#7ไม่พอแต่ใครหลายคนเพียงอยากขอAเงินยี่สิบบาG#7ท ไว้ซื้อข้าวC#mกิน

* |

C#m | F#7 |C#m | F#7 |
C#m | F#7 |A G#7 | C#m |

* | * |

C#m | F#7 |C#m | F#7 |

ปัญหาบางทีมันก็อยู่C#mที่มุมมองความทุกข์บางทีมันก็อยู่F#7ที่เราคิดความสุขบางทีก็ไม่ยากAอย่างที่คิดทุกอย่G#7างใจกำหนดเอC#m

** |ฟังเพลง - ชาบู คณะ ขวัญใจ - YouTube

เนื้อเพลง ชาบู คณะขวัญใจวันที่คุณนั้นอยากหล่อสวย วันที่คุณนั้นอยากดูดี แต่ใครหลายคนเพียงอยากมีใบหน้าที่ปกติ หน้าที่ไม่ต้องถูกล้อ ไม่จำเป็นต้องดูดี ขอแค่เพียงเท่านี้ ไม่ต้องการมากมาย วันที่คุณนั้นอยากดูหนัง วันที่คุณนั้นอยากฟังกังวาน แต่ใครหลายคนเพียงต้องการ ได้ยินเสียง ได้มองเห็น จะเอาอะไร ต้องการอะไรให้มันเยอะมากมาย มากเกินไป บางทีก็ดูไม่จำเป็น วิ่งกันไป วิ่งกันทำไมให้มันเหนื่อย ปล่อยเปื่อยๆว่างก็ดี(ชีวิต) วันที่คุณนั้นอยากกินชาบู วันที่คุณนั้นบ่นเบื่ออาหาร แต่ใครหลายคนเพียงต้องการ เศษอาหารลดความหิว วันที่คุณนั้นอยากรวยเงินตรา ราคาของเงินมันใช้ไม่พอ แต่ใครหลายคนเพียงอยากขอเงิน ยี่สิบบาท ไว้ซื้อข้าวกิน ปัญหาบางทีมันก็อยู่ที่มุมมอง ความทุกข์บางทีมันก็อยู่ที่เราคิด ความสุขบางทีก็ไม่ยากอย่างที่คิด ทุกอย่างใจกำหนดเอง