ชีวิตหลังความเจ็บ

  ต่อ สตางค์แดง   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ชีวิตหลังความเจ็บ ต่อ สตางค์แดง
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: สุเทพ หะขุนทดโปรดิวเซอร์: เธค คอนสารสังกัดค่าย: กีต้าร์เร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0986125171

G# | Cm |A#m | D# |

ไม่อยากจะจำG# แต่มันก็คิดCmถึงอยากจะลืA#mม แต่มันก็ทำไม่D#ได้เลิกกันแล้G#ว แต่ฉันยังรัCmกเธอทั้งใFmทำไมA#mเธอมาทิ้งกันไปแบบD#นี้

จากความรัC#กที่เคยสวยC#mงามเปลี่ยนเป็นควาCmมทรงจำที่เจ็บFmปวดจะให้ฉันC#ทนอยู่แบบไม่มีเธอได้อย่างไรD#

ชีวิตหลังความเจ็C#บ ก็คงต้องอยู่คนเดีD#ยวคงต้องทCmนรับมันให้ได้Fmคงต้องอยู่C#ให้ไหว..ในวันD#ที่ไม่มีเขG#ชีวิตหลังความเจ็C#บ ก็คงไม่ต่างจากตาD#ขาดเธอไCmป ฉันคงอยู่ไม่ได้FmตัวจริC#งเธอคงเลือกไว้D#..(ตัวปลอC#มอย่างฉันคงตาD#ยไปจาก..ใจG#เธอ)

Cm | Fm |Cm | Fm |
C# | Cm Fm |A#m | D# | G# D# |

* | ** | *** | *** |

ตัวปลอC#มอย่างฉันคงตาD#ย.. จากใจเธอ.. . . . .

C# C#m | G# |ฟังเพลง - ชีวิตหลังความเจ็บ ต่อ สตางค์แดง - YouTube

เนื้อเพลง ชีวิตหลังความเจ็บ ต่อ สตางค์แดง ไม่อยากจะจำ แต่มันก็คิดถึง อยากจะลืม แต่มันก็ทำไม่ได้ เลิกกันแล้ว แต่ฉันยังรักเธอทั้งใจ ทำไมเธอมาทิ้งกันไปแบบนี้ จากความรักที่เคยสวยงาม เปลี่ยนเป็นความทรงจำที่เจ็บปวด จะให้ฉันทนอยู่แบบไม่มีเธอได้อย่างไร ชีวิตหลังความเจ็บ ก็คงต้องอยู่คนเดียว คงต้องทนรับมันให้ได้ คงต้องอยู่ให้ไหวในวันที่ไม่มีเขา ชีวิตหลังความเจ็บ ก็คงไม่ต่างจากตาย ขาดเธอไป ฉันคงอยู่ไม่ได้ ตัวจริงเธอคงเลือกไว้ (ตัวปลอมอย่างฉันคงตายไปจากใจเธอ) ตัวปลอมอย่างฉันคงตาย จากใจเธอ