เสียงเพรียกแห่งชีวิต

  แก้ว ลายทอง   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เสียงเพรียกแห่งชีวิต แก้ว ลายทอง

Em7 | Em7 | Em7 |

Em7 | Em7 |Am | C D |Em7 | Em7 |

ก้าEmวเดินไปบนเส้นทางโขดหิGชีวิตAmจะนำข้าไป..ที่ไหEm7บทGเพลงแห่งฝัน.. หวานแว่Amวแผ่วไหวแผ่วเบCา..เหมือนดัDง..สายEm7ลม

เหยียEmบย่ำความสับสน..บนทางค้นหGบางAmครั้งคนมายาเกือบฆ่าคนฝัEm7เจ็Gบปวดแปลบ หัวใจAmแทบพังCต่..ข้ายังDหายใจอEm7ยู่..

เพื่อGนเอยโชคดี..ที่ยัAmงมีแกผู้C..เป็Dน..เพื่อนแEmท้เป็Amนไฟฉายโชน..ปลอบโยEmนในยามอ่อนแอไม่CมีวันยอมแBพ้.. แม้เคยเพลาดพลั้Em7

C | B |Am | Em7 |
C | Am |B7 | Em |

* |

Em7 |

ก้าEmวเดินไปบนทาง ที่วาง ที่หวัGแม้สิ่Amงดี ๆ หักพัง..ไปมากEm7มายแต่ลมGหายใจแผ่วโพย..ยังโหAmยหาความฝันใฝ่ชีCวิตเอDยจงนำข้าไปEm7..

แต่ลมGหายใจแผ่วโพย..ยังโหAmยหาความฝันใฝ่ชีCวิตเอDยจงนำข้าไปEm7..ฟังเพลง - เสียงเพรียกแห่งชีวิต แก้ว ลายทอง - YouTube

เนื้อเพลง เสียงเพรียกแห่งชีวิต แก้ว ลายทอง ก้าวเดินไปบนเส้นทางโขดหิน ชีวิตจะนำข้าไปที่ไหน บทเพลงแห่งฝัน หวานแว่วแผ่วไหว แผ่วเบาเหมือนดังสายลม เหยียบย่ำความสับสนบนทางค้นหา บางครั้งคนมายาเกือบฆ่าคนฝัน เจ็บปวดแปลบ หัวใจแทบพัง แต่ข้ายังหายใจอยู่ เพื่อนเอยโชคดีที่ยังมีแก ผู้เป็นเพื่อนแท้ เป็นไฟฉายโชนปลอบโยนในยามอ่อนแอ ไม่มีวันยอมแพ้ แม้เคยเพลาดพลั้ง ก้าวเดินไปบนทาง ที่วาง ที่หวัง แม้สิ่งดีๆหักพังไปมากมาย แต่ลมหายใจแผ่วโพยยังโหยหาความฝันใฝ่ ชีวิตเอยจงนำข้าไป แต่ลมหายใจแผ่วโพยยังโหยหาความฝันใฝ่ ชีวิตเอยจงนำข้าไป