เสียงเพรียกแห่งชีวิต

แก้ว ลายทอง, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เสียงเพรียกแห่งชีวิต - แก้ว ลายทอง

Em7 | Em7 | Em7 |

Em7 | Em7 |Am | C D |Em7 | Em7 |

ก้าEmวเดินไปบนเส้นทางโขดหิGชีวิตAmจะนำข้าไป..ที่ไหEm7บทGเพลงแห่งฝัน.. หวานแว่Amวแผ่วไหวแผ่วเบCา..เหมือนดัDง..สายEm7ลม

เหยียEmบย่ำความสับสน..บนทางค้นหGบางAmครั้งคนมายาเกือบฆ่าคนฝัEm7เจ็Gบปวดแปลบ หัวใจAmแทบพังCต่..ข้ายังDหายใจอEm7ยู่..

เพื่อGนเอยโชคดี..ที่ยัAmงมีแกผู้C..เป็Dน..เพื่อนแEmท้เป็Amนไฟฉายโชน..ปลอบโยEmนในยามอ่อนแอไม่CมีวันยอมแBพ้.. แม้เคยเพลาดพลั้Em7

C | B |Am | Em7 |
C | Am |B7 | Em |

* |

Em7 |

ก้าEmวเดินไปบนทาง ที่วาง ที่หวัGแม้สิ่Amงดี ๆ หักพัง..ไปมากEm7มายแต่ลมGหายใจแผ่วโพย..ยังโหAmยหาความฝันใฝ่ชีCวิตเอDยจงนำข้าไปEm7..

แต่ลมGหายใจแผ่วโพย..ยังโหAmยหาความฝันใฝ่ชีCวิตเอDยจงนำข้าไปEm7..เสียงเพรียกแห่งชีวิต - แก้ว ลายทอง