แกล้ง

  Silly Fools   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แกล้ง SillyFools ซิลลี่ฟูลส์
เนื้อร้อง: ณัฐพล พุทธภาวนาทำนอง: ณัฐพล พุทธภาวนา, เทวฤทธิ์เรียบเรียง: เทวฤทธิ์, SILLY FOOLSสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F# | B |D#m | C# |

F# | B |D#m | C# |

 F#  แกล้งทิ้งตัวลงนอนBได้ไหม   แกล้งจับมืD#mอฉันไว้..เหมือนC#เคย F#  แกล้งบอกว่าเธอรักBมากมาย   แม้ไม่ให้D#mความหมายกับฉันC#เลย

 B  จดจำวันคืนที่รักA#mช่างสดG#mใส B  โปรดลืมจงลืมเขาไปA#mเสียก่อD#m B  อย่ารีบบอกลา อย่าจาA#mกฉันไปG#mก่อน   จะให้ฉันBทำตัวเช่นไร หากว่าใจC#ยังทนไม่ไหว

   แม้F#นำตาจะรินแBละไหล   แผD#mลหัวใจจะลึกC#สักเพียงเท่าใด   และแF#ม้..ฉันไม่อาจอยุBดเธอเอาไว้ D#m  แต่ก่อนจะจากไป C#  ช่วยแกล้งบอกรักฉัน(หน่อย/ได้ไห(F#)ม)

F# | B |D#m | C# |

 F#  แกล้งพูดเพียงแต่คำBหวาน ๆ   อย่างที่ฉันD#mต้องการ อย่างที่ฉันC#นั้นเคยมี F#  แกล้งจ้องมองที่ตาC#คู่นี้   ช่วยแกล้งบอD#mกฉันที จะไม่แกล้C#งอีกต่อไป

* | ** |

B | C# |

มันทนไม่ไหF#วที่จะปล่อC#/FยเธอไปD#mให้ไปกับคนG#mนั้น โปรดอยู่ใกล้ ๆB ฉันอย่างน้อC#ยแกล้งรักกันหน่อยได้โปรดจงอย่าไป

F# | B |D#m | C# |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง แกล้ง SillyFools ซิลลี่ฟูลส์

เนื้อเพลง แกล้ง SillyFools ซิลลี่ฟูลส์ แกล้งทิ้งตัวลงนอนได้ไหม แกล้งจับมือฉันไว้ เหมือนเคย แกล้งบอกว่าเธอรักมากมาย แม้ไม่ให้ความหมายกับฉันเลย จดจำวันคืนที่รักช่างสดใส โปรดลืมจงลืมเขาไปเสียก่อน อย่ารีบบอกลา อย่าจากฉันไปก่อน จะให้ฉันทำตัวเช่นไร หากว่าใจยังทนไม่ไหว แม้นำตาจะรินและไหล แผลหัวใจจะลึกสักเพียงเท่าใด และแม้ ฉันไม่อาจอยุดเธอเอาไว้ แต่ก่อนจะจากไป ช่วยแกล้งบอกรักฉันหน่อย แกล้งพูดเพียงแต่คำหวานๆอย่างที่ฉันต้องการ อย่างที่ฉันนั้นเคยมี แกล้งจ้องมองที่ตาคู่นี้ ช่วยแกล้งบอกฉันที จะไม่แกล้งอีกต่อไป มันทนไม่ไหวที่จะปล่อยเธอไป ให้ไปกับคนนั้น โปรดอยู่ใกล้ๆฉัน อย่างน้อยแกล้งรักกันหน่อย ได้โปรดจงอย่าไป