ขี้หึง

  Silly Fools   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขี้หึง Silly Fools ซิลลี่ฟูลส์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณัฐพล พุทธภาวนาเรียบเรียง: เทวฤทธิ์, SILLY FOOLSสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

D# | D# |G# | A# |Cm | G# |A# | A# |
D# | D# |G# | A# |Cm | G# |A# | A# |

 D#  ยิ้มให้กับฉันD#หน่อย   แค่หึGmงเล็กน้อย แค่คอG#ยรัก D#  ได้โปรดอย่าโกรD#ธฉัน..ขนาCmดนั้น   อีกนานA#คงขาดใจ

 D#  และไม่ใช่ไม่ไว้D#ใจ   ใจฉันร้อGmน.. หากใครมอG#งนัก D#  ก็เธอช่างน่าD#รัก..ขนาCmดนั้น   ให้มองA#อยู่ได้ไง

D# | D# |G# | A# |

 D#  ช่วยเอียงมาหาD#หน่อย   ฉันเฝ้าคอGmย..ที่จะบอG#กรัก D#  ได้โปรดอย่าโกรD#ธฉัน   ที่ทำไปCmนั้น จะไม่ทำA#อีกต่อไป

 Cm  บางทีฉันก็ยั้งA#ไม่อยู่ Cm  บางทีฉันก็รู้A# แต่ทนไม่ไหว Cm  บางทีฉันใจร้อA#นเกินไป   โปรดจงเข้าG#ใจ ที่เป็นA#ไปนะ

เป็นไปด้วยรัD#ก แต่อาจจะขี้หึงเกินไปG#แต่ใจA#ทั้งใจมีแต่เธอCmคนเดียว รักเธอG#คนเดียวไม่ยอA#มให้ใครมาเปลี่ยนไป

* |

 Cm  อยากให้เธอได้รู้G# Cm  เฝ้าดูแล้วเข้าใจG#ก่อน Cm  หากใครทำใจฉันG#สั่นคลอน Cm  เธอจะรู้สึกหึA#งและห่วงไหม

D# | D# |G# | A# |Cm | G# |A# | A# |

D# | D# |G# | A# |Cm | G# |A# | A# |

* | * | * | * |

D# |ฟังเพลง - ขี้หึง Silly Fools ซิลลี่ฟูลส์ - YouTube

เนื้อเพลง ขี้หึง SillyFools ซิลลี่ ฟูลส์ยิ้มให้กับฉันหน่อย แค่หึงเล็กน้อย แค่คอยรัก ได้โปรดอย่าโกรธฉันขนาดนั้น อีกนานคงขาดใจ และไม่ใช่ไม่ไว้ใจ ใจฉันร้อน หากใครมองนัก ก็เธอช่างน่ารักขนาดนั้น ให้มองอยู่ได้ไง ช่วยเอียงมาหาหน่อย ฉันเฝ้าคอยที่จะบอกรัก ได้โปรดอย่าโกรธฉัน ที่ทำไปนั้น จะไม่ทำอีกต่อไป บางทีฉันก็ยั้งไม่อยู่ บางทีฉันก็รู้ แต่ทนไม่ไหว บางทีฉันใจร้อนเกินไป โปรดจงเข้าใจ ที่เป็นไปนะ เป็นไปด้วยรัก แต่อาจจะขี้หึงเกินไป แต่ใจทั้งใจมีแต่เธอคนเดียว รักเธอคนเดียว ไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนไป อยากให้เธอได้รู้ เฝ้าดูแล้วเข้าใจก่อน หากใครทำใจฉันสั่นคลอน เธอจะรู้สึกหึงและห่วงไหม