ไหนว่าจะไม่หลอกกัน

  Silly Fools   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไหนว่าจะไม่หลอกกัน Silly Fools ซิลลี่ฟูลส์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณัฐพล พุทธภาวนาเรียบเรียง: SILLY FOOLSสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F# | C# |D#m7 | Bsus2 |

เธอบอกว่าวันF#นี้เป็นวันที่สวยงาC#/Fเธอบอกว่าวันD#m7นี้เป็นวันของเรBsus2เธอบอกว่าวันF#นี้ไม่เคยมีเหงC#/Fเธอบอกว่าวันD#m7นี้มีเราสองคนBsus2

อาD#m7จ.. เป็C#น.. เพียBsus2งคำพูดลม ๆ แล้ง ๆ เท่านั้D#m7ที่เธอC#พูดออกมBsus2า..

ไหนว่าF#จะไม่หลอกกัน ไหนว่C#/Fาเธอจะมีฉันไหนว่าD#m7เธอจะเป็นเหมือนเก่Bsus2ไหนว่าF#จะไม่หลอกกัน ไหนว่C#/Fาเธอจะมีฉันไหนว่าD#m7เธอจะเป็นเหมือนBsus2เก่า

สุดท้าF#ยนั้นคงเป็นดั่งนิทาC#/Fสุดท้าD#m7ยฉันคงเป็นแค่คนเก่Bsus2และดอกไม้F#นั้นที่มี เธอให้เขC#/Fแต่ดอกไD#m7ม้นั้นของเรา..ใช่ไหBsus2ม..

* | ** |

คงD#m7จะจริง เมื่อเริ่C#มคงหวาน พออยู่Bsus2กันนานก็ขมF#ขื่น    C#/Fไม่D#m7เคยคิด..ว่าเรื่อC#งเหล่านั้น..มันBsus2จะเกิดกับฉัน..    Bsus2

F# | C#/Fm |D#m7 | Bsus2 |
F# | C#/Fm |D#m7 | Bsus2 |

* | ** | ** |

ตลอดไD#m7ป.. เหมือนเก่F#า..ตลอดD#mไป.. เหมือนก่อBsus2น..

เพราะฉันมีเพีF#ยง มีเพียงหยดน้ำC#ตาที่มันรินไหลออกมD#m7เหตุมันคงเป็นเพรBsus2าะเธอทำฉันเจ็F#มีเพียงหยดน้ำC#ตา ที่มันไม่มีแม้D#m7ค่าแต่เจ็บข้างในมันลึBsus2ก..จนปานจะขาดใจF#ฟังเพลง - ไหนว่าจะไม่หลอกกัน Silly Fools ซิลลี่ฟูลส์ - YouTube

เนื้อเพลง ไหนว่าจะไม่หลอกกัน SillyFools ซิลลี่ ฟูลส์เธอบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงาม เธอบอกว่าวันนี้เป็นวันของเรา เธอบอกว่าวันนี้ไม่เคยมีเหงา เธอบอกว่าวันนี้มีเราสองคน อาจ เป็น เพียงคำพูดลมๆแล้งๆเท่านั้น ที่เธอพูดออกมา ไหนว่าจะไม่หลอกกัน ไหนว่าเธอจะมีฉัน ไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่า ไหนว่าจะไม่หลอกกัน ไหนว่าเธอจะมีฉัน ไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่า สุดท้ายนั้นคงเป็นดั่งนิทาน สุดท้ายฉันคงเป็นแค่คนเก่า และดอกไม้นั้นที่มี เธอให้เขา แต่ดอกไม้นั้นของเราใช่ไหม คงจะจริง เมื่อเริ่มคงหวาน พออยู่กันนานก็ขมขื่น ไม่เคยคิดว่าเรื่องเหล่านั้นมันจะเกิดกับฉัน ตลอดไป เหมือนเก่า ตลอดไป เหมือนก่อน เพราะฉันมีเพียง มีเพียงหยดน้ำตา ที่มันรินไหลออกมา เหตุมันคงเป็นเพราะเธอทำฉันเจ็บ มีเพียงหยดน้ำตา ที่มันไม่มีแม้ค่า แต่เจ็บข้างในมันลึกจนปานจะขาดใจ