น้ำลาย

  Silly Fools   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง น้ำลาย Silly Fools ซิลลี่ฟูลส์
เนื้อร้อง: ณัฐพล พุทธภาวนาทำนอง: ณัฐพล พุทธภาวนา, เทวฤทธิ์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F# | F# |

F# | F# |D#m | D#m |B | B |C# | C# |

เพียF#งแค่เธอสบตา เพียD#mงแค่เธอผ่านมาแค่เพียBงได้เคียงข้าง ได้ยินเสียงแค่บาง ๆทำให้C#ใจสั่นสะท้าน

แต่เธอทำF#ให้ต้องผิดหวัง  ตอD#mนที่เธอบอกฉันว่ามันคงBไม่มี่วัน..ที่เรานั้นได้คู่กันก็เพราC#ะเรื่องราวของฉัน

บ้างก็ว่าฉันD#mเป็นคนอย่างนั้นบ้างก็ว่าฉันG#เคยทำอย่างนี้ว่ากันว่าฉันBเป็นคนไม่ดีว่าแต่ว่าไม่เคC#ยคุยกับฉันซักที

สรุปว่าฉัF#นนั้นดูไม่ดี ทั้งที่เธอไม่ดูพอท้าD#mให้เธอได้ดู เธอก็ดันรู้ดีว่าฉันBเป็นอย่างไรจากน้ำลาC#ยของใครต่อใคร

** |

F# | F# |

เพียF#งแค่เธอบอกมา ว่าเธอเห็D#mนมันด้วยสองตาว่าที่ฉันBได้ทำไป ได้ทำร้ายหัวใจใครไม่ใช่C#เรื่องราวของฉัน

* | ** | ** |

 G#m  แปลกแต่จริBง..ที่เธอจะทิ้F#งกันไปเพราะเหตุD#mนั้น G#m  แปลกแต่จริBง..ที่เราตัดสินC#กันไปอย่างนั้น

F# | F# |D#m | D#m |B | B |C# | C# |

* | ** | ** | ** | ** |

F# |ฟังเพลง - น้ำลาย SillyFools ซิลลี่ ฟูลส์ - YouTube

เนื้อเพลง น้ำลาย SillyFools ซิลลี่ฟูลส์เพียงแค่เธอสบตา เพียงแค่เธอผ่านมา แค่เพียงได้เคียงข้าง ได้ยินเสียงแค่บางๆทำให้ใจสั่นสะท้าน แต่เธอทำให้ต้องผิดหวัง ตอนที่เธอบอกฉัน ว่ามันคงไม่มี่วันที่เรานั้นได้คู่กัน ก็เพราะเรื่องราวของฉัน บ้างก็ว่าฉันเป็นคนอย่างนั้น บ้างก็ว่าฉันเคยทำอย่างนี้ ว่ากันว่าฉันเป็นคนไม่ดี ว่าแต่ว่าไม่เคยคุยกับฉันซักที สรุปว่าฉันนั้นดูไม่ดี ทั้งที่เธอไม่ดู พอท้าให้เธอได้ดู เธอก็ดันรู้ดีว่าฉันเป็นอย่างไร จากน้ำลายของใครต่อใคร เพียงแค่เธอบอกมา ว่าเธอเห็นมันด้วยสองตา ว่าที่ฉันได้ทำไป ได้ทำร้ายหัวใจใคร ไม่ใช่เรื่องราวของฉัน แปลกแต่จริงที่เธอจะทิ้งกันไปเพราะเหตุนั้น แปลกแต่จริงที่เราตัดสินกันไปอย่างนั้น