เรื่องธรรมดา

  T-REX   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เรื่องธรรมดา T-REX วงทีเร็กซ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิงปอง พงษ์อนันต์เรียบเรียง: Em OT Band, ปิงปอง พงษ์อนันต์โปรดิวเซอร์: อ๊อฟ สงกรานต์ติดต่องานแสดง: 0958534296

A# | F |Gm | F |

อ้ายกะคงสิบ่เป็นหยัGmงหลายบืนไปFกะมีแต่แพ้กับจาวกะมันลืมD#บ่ได้ มันยังฮักคือเก่าเบิ่ดแนวFสิเว้าให้เจ้า บ่ไป

แต่กะคงสิบ่เป็นหยังGmหลายมื้อหนึ่Fงกะคงสิลืมน้องได้บ่ต้องเสียD#เวลาเพื่ออธิบายพร้อมสิไปF กะฟ้าวไปสา...F

กะในมื่อคนA#มันเซาฮัก มันบ่อยากไปF/Aนำกันแล้วคันสิแจGmว ไปพุเดียว กะคงสิจFมอยู่เบิ่ดปีตั้D#งใจว่าสิไป กะขอให้น้อDmงนั่นไปดีผู้ใด๋D#กะเฮ็ดกะจั่งซี่Dm แค่เรื่CmองธรรมดF

บ่ต้องทำA#ท่าถามว่าอ้ายยังโอF/Aเคไหมจักแม่นหมGmาโตใด๋ สิยินดีF คั่นถืกป๋าได้D#ฤกษดี กะไปสาเด้Dmออ้ายว่าลืมD#อิหยังเอาไว้Dm กะฟ้าว ไปหCmา ก่อนน้ำตFา..ของอ้ายสิไหล..

A# | F/A |Gm | F |

* | ** | *** |

A# | F/A |Gm F |D# Dm | D# Dm Cm F |
A# | F/A |Gm F |D# Dm | D# Dm Cm F |

** | *** |

** |

บ่ต้องทำA#ท่าถามว่าอ้ายยังโอF/Aเคไหมจักแม่นหมGmาโตใด๋ สิยินดีF คั่นถืกป๋าได้D#ฤกษดี กะไปสาเด้Dmออ้ายว่าลืมD#อิหยังเอาไว้Dm กะฟ้าว ไปหCmา มันเสียเวลาFคนกำลังสินั่งฮ้องไห้

A# | F/A |Gm | F |A# |คอร์ดเพลง เรื่องธรรมดา TREX

เนื้อเพลง เรื่องธรรมดา TREXอ้ายกะคงสิบ่เป็นหยังหลาย บืนไปกะมีแต่แพ้กับจาว กะมันลืมบ่ได้ มันยังฮักคือเก่า เบิ่ดแนวสิเว้าให้เจ้า บ่ไป แต่กะคงสิบ่เป็นหยังหลาย มื้อหนึ่งกะคงสิลืมน้องได้ บ่ต้องเสียเวลาเพื่ออธิบาย พร้อมสิไป กะฟ้าวไปสา กะในมื่อคนมันเซาฮัก มันบ่อยากไปนำกันแล้ว คันสิแจว ไปพุเดียว กะคงสิจมอยู่เบิ่ดปี ตั้งใจว่าสิไป กะขอให้น้องนั่นไปดี ผู้ใด๋กะเฮ็ดกะจั่งซี่ แค่เรื่องธรรมดา บ่ต้องทำท่าถามว่าอ้ายยังโอเคไหม จักแม่นหมาโตใด๋ สิยินดี คั่นถืกป๋า ได้ฤกษดี กะไปสาเด้ออ้ายว่า ลืมอิหยังเอาไว้ กะฟ้าว ไปหา ก่อนน้ำตา ของอ้ายสิไหล บ่ต้องทำท่าถามว่าอ้ายยังโอเคไหม จักแม่นหมาโตใด๋ สิยินดี คั่นถืกป๋า ได้ฤกษดี กะไปสาเด้ออ้ายว่า ลืมอิหยังเอาไว้ กะฟ้าว ไปหา มันเสียเวลา คนกำลังสินั่งฮ้องไห้