เรื่องธรรมดา

T-REX, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เรื่องธรรมดา T-REX

A# | F |Gm | F |

อ้ายกะคงสิบ่เป็นหยัGmงหลายบืนไปFกะมีแต่แพ้กับจาวกะมันลืมD#บ่ได้ มันยังฮักคือเก่าเบิ่ดแนวFสิเว้าให้เจ้า บ่ไป

แต่กะคงสิบ่เป็นหยังGmหลายมื้อหนึ่Fงกะคงสิลืมน้องได้บ่ต้องเสียD#เวลาเพื่ออธิบายพร้อมสิไปF กะฟ้าวไปสา...F

กะในมื่อคนA#มันเซาฮัก มันบ่อยากไปF/Aนำกันแล้วคันสิแจGmว ไปพุเดียว กะคงสิจFมอยู่เบิ่ดปีตั้D#งใจว่าสิไป กะขอให้น้อDmงนั่นไปดีผู้ใด๋D#กะเฮ็ดกะจั่งซี่Dm แค่เรื่CmองธรรมดF

บ่ต้องทำA#ท่าถามว่าอ้ายยังโอF/Aเคไหมจักแม่นหมGmาโตใด๋ สิยินดีF คั่นถืกป๋าได้D#ฤกษดี กะไปสาเด้Dmออ้ายว่าลืมD#อิหยังเอาไว้Dm กะฟ้าว ไปหCmา ก่อนน้ำตFา..ของอ้ายสิไหล..

A# | F/A |Gm | F |

* | ** | *** |

A# | F/A |Gm F |D# Dm | D# Dm Cm F |
A# | F/A |Gm F |D# Dm | D# Dm Cm F |

** | *** |

** |

บ่ต้องทำA#ท่าถามว่าอ้ายยังโอF/Aเคไหมจักแม่นหมGmาโตใด๋ สิยินดีF คั่นถืกป๋าได้D#ฤกษดี กะไปสาเด้Dmออ้ายว่าลืมD#อิหยังเอาไว้Dm กะฟ้าว ไปหCmา มันเสียเวลาFคนกำลังสินั่งฮ้องไห้

A# | F/A |Gm | F |A# |เรื่องธรรมดา T-REX