แม่กำปอง

  เขียนไขและวานิช   t_047   โฟล์ก   สตริง   หนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แม่กำปอง t_047 feat. เขียนไขและวานิช
เนื้อร้อง/ทำนอง: น้องนัทที ไม่มีอัตตาเรียบเรียง: T_047ติดต่องานแสดง: 0858446239

A# | F |Gm | F |
A# | F |Gm | D# |

หมอA#กคลุ้งลงเคล้Fา ที่สองเรGmาออกเดินทาD#แวA#ะแอ่วถาFม.. ว่าไข่ป่าGmมเป็นจะไดD#

ค่อยใช้A#ชีวิตให้ช้Fา.. เหมือนเวลGmาไม่มีอยู่จริD#มอA#งลำธารที่ไหลไปF จงมองให้เห็นใจGm..ตัวเอD#ง..ตอนนี้..

A# | F |Gm | F |
A# | F |Gm | D# |

ควาA#มเงียบงัFน.. ที่ทำให้ฉันGmได้ยินเสียงตัวเอD#หมู่นA#กที่ร้องบรรเลFง เป็นบทเพGmลงจากป่าเขD#

เหมืA#อนโลกใบนี้Fมีเพียงแค่สองGm | D#เรา..มีเพียงแค่สองเรา..

A# | F |Gm | F |
A# | F |Gm | D# |

ธรรD#มชาติ โปรดทำให้เธอได้ลืมA#ทุกสิ่งที่ตรงนี้ไม่มีอดีD#ต ไม่มีแม้กาลA#เวลาอยู่กับชีวิตที่ธรD#รมดา ไม่มีF..อะไรให้มองหA#

ที่แม่D#กำปอง มีเพียงแค่สองเรA#วันนี้ที่แม่กำปอD#ง มีเพียงแค่สองเรา..

A# | F |Gm | F |

A# | F |Gm | F |
A# | F |Gm | F |
A# | F |Gm | D# |

ในยามเช้A#ามีแสงนำทางFจงเปิดทาGmง ที่ ๆ เธอต้องไปFโอ้ลมหนA#าวช่วยโอบกอดเธอไว้Fไม่มีอะไGmร.. ทำร้ายD#เธอในที่แห่งนี้

A# | F |Gm | F |

* | ** |คอร์ดเพลง แม่กำปอง t047 feat. เขียนไข และ วานิช

เนื้อเพลง แม่กำปอง t047 feat. เขียนไขและวานิชหมอกคลุ้งลงเคล้า ที่สองเราออกเดินทาง แวะแอ่วถาม ว่าไข่ป่ามเป็นจะได ค่อยใช้ชีวิตให้ช้า เหมือนเวลาไม่มีอยู่จริง มองลำธารที่ไหลไป จงมองให้เห็นใจตัวเอง ตอนนี้ ความเงียบงัน ที่ทำให้ฉันได้ยินเสียงตัวเอง หมู่นกที่ร้องบรรเลง เป็นบทเพลงจากป่าเขา เหมือนโลกใบนี้มีเพียงแค่สองเรา มีเพียงแค่สองเรา ธรรมชาติ โปรดทำให้เธอได้ลืมทุกสิ่ง ที่ตรงนี้ไม่มีอดีต ไม่มีแม้กาลเวลา อยู่กับชีวิตที่ธรรมดา ไม่มีอะไรให้มองหา ที่แม่กำปอง มีเพียงแค่สองเรา วันนี้ที่แม่กำปอง มีเพียงแค่สองเรา ในยามเช้ามีแสงนำทาง จงเปิดทาง ที่ๆเธอต้องไป โอ้ลมหนาวช่วยโอบกอดเธอไว้ ไม่มีอะไร ทำร้ายเธอในที่แห่งนี้