แม่กำปอง

เขียนไขและวานิช, t_047, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แม่กำปอง t_047 feat. เขียนไขและวานิช

A# | F |Gm | F |
A# | F |Gm | D# |

หมอA#กคลุ้งลงเคล้Fา ที่สองเรGmาออกเดินทาD#แวA#ะแอ่วถาFม.. ว่าไข่ป่าGmมเป็นจะไดD#

ค่อยใช้A#ชีวิตให้ช้Fา.. เหมือนเวลGmาไม่มีอยู่จริD#มอA#งลำธารที่ไหลไปF จงมองให้เห็นใจGm..ตัวเอD#ง..ตอนนี้..

A# | F |Gm | F |
A# | F |Gm | D# |

ควาA#มเงียบงัFน.. ที่ทำให้ฉันGmได้ยินเสียงตัวเอD#หมู่นA#กที่ร้องบรรเลFง เป็นบทเพGmลงจากป่าเขD#

เหมืA#อนโลกใบนี้Fมีเพียงแค่สองGm | D#เรา..มีเพียงแค่สองเรา..

A# | F |Gm | F |
A# | F |Gm | D# |

ธรรD#มชาติ โปรดทำให้เธอได้ลืมA#ทุกสิ่งที่ตรงนี้ไม่มีอดีD#ต ไม่มีแม้กาลA#เวลาอยู่กับชีวิตที่ธรD#รมดา ไม่มีF..อะไรให้มองหA#

ที่แม่D#กำปอง มีเพียงแค่สองเรA#วันนี้ที่แม่กำปอD#ง มีเพียงแค่สองเรา..

A# | F |Gm | F |

A# | F |Gm | F |
A# | F |Gm | F |
A# | F |Gm | D# |

ในยามเช้A#ามีแสงนำทางFจงเปิดทาGmง ที่ ๆ เธอต้องไปFโอ้ลมหนA#าวช่วยโอบกอดเธอไว้Fไม่มีอะไGmร.. ทำร้ายD#เธอในที่แห่งนี้

A# | F |Gm | F |

* | ** |แม่กำปอง t_047 feat. เขียนไขและวานิช