Magic Hour

  Plastic Plastic   t_047   โฟล์ก   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง Magic Hour T_047 feat. Plastic Plastic
เนื้อร้อง/ทำนอง: Natteeเรียบเรียง: Pokpong Jitdee, Vision Wongprechachokดนตรี: Vision Wongprechachok, Thitinun kesorn, Samorapoom saithep

C | Fsus2 |C | Fsus2 |
C | Fsus2 |C | F G C |

หากCหยุดเวลา.. ตอนนี้Fmaj7ที่มีเธออยู่..ภาพเธอCตรงนี้ช่างดู..งดงาFmaj7มเกินจะเขียนเป็นเพลงหาCกเอ่ยวาจา คงไม่อาFmaj7จหา..ภาษCา ถ้อยคำ ที่นำ..ภาพนี้ไว้ในFmaj7กระดาษ

 Dm7  แม้จะมีภาพถ่าย อาจจะหล่นหาFmaj7ยเมื่อเวลาผ่าน   อยาDm7กเก็บไว้ให้นานตรึงติดเลGย..

จดจำCไว้เพียงสายตา ว่าช่วงเวลาFmaj7นี้ดีเพียงใดนั่งมองAm7เธอที่นั่งมองแสงGตะวันลาลับไป เพียFmaj7งไม่นานรอยยิ้มCเมื่อเธอหันมา ในดวงตาFmaj7เธอมีเราอยู่นั่งมองAm7เธอที่นั่งมองควาGมสวยงามที่ค่อย ๆ ผ่าFmaj7นเราไป..

C | Fsus2 |C | Fsus2 |
C | Fsus2 |C | F G C |

 Dm7  แสงสีชมพูที่ดูกำลังเลือนหายCไป   การเดินทางDm7ของเราสองคน   กำลังผ่านพ้นCความสวยงาม

ถ่าฟ้าFmaj7สีครามเข้ามา ช่วงเวลาCที่เราห่างไกลเราDm7จะลืมกันไหม เราจะยังDm7คงเหมือนเดิมไหGม.

C | F |C | F |
C | F |C | F |

C | Fsus2 |C | Fsus2 |
C | Fsus2 |C | F G C |

* |คอร์ดเพลง Magic Hour t047 feat. Plastic Plastic

เนื้อเพลง Magic Hour t047 feat. Plastic Plastic หากหยุดเวลา ตอนนี้ที่มีเธออยู่ ภาพเธอตรงนี้ช่างดู งดงามเกินจะเขียนเป็นเพลง หากเอ่ยวาจา คงไม่อาจหา ภาษา ถ้อยคำ ที่นำ ภาพนี้ไว้ในกระดาษ แม้จะมีภาพถ่าย อาจจะหล่นหายเมื่อเวลาผ่าน อยากเก็บไว้ให้นานตรึงติดเลย จดจำไว้เพียงสายตา ว่าช่วงเวลานี้ดีเพียงใด นั่งมองเธอที่นั่งมองแสงตะวันลาลับไป เพียงไม่นาน รอยยิ้มเมื่อเธอหันมา ในดวงตาเธอมีเราอยู่ นั่งมองเธอที่นั่งมอง ความสวยงามที่ค่อยๆผ่านเราไป แสงสีชมพูที่ดูกำลังเลือนหายไป การเดินทางของเราสองคน กำลังผ่านพ้นความสวยงาม ถ่าฟ้าสีครามเข้ามา ช่วงเวลาที่เราห่างไกล เราจะลืมกันไหม เราจะยังคงเหมือนเดิมไหม