ถ่า

  ฐา ขนิษ   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถ่า ฐา ขนิษ (เบล ขนิษฐา) Ost.ภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่กะอีปอบ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่เรียบเรียง: 216 Studio ขอนแก่น

F# A#m | D#m C# |
B A#m | B C# | C# |

   คำว่าคองถ่F#า ถ่าไผ๋ ผู้ใด๋A#m ผู้หนึ่ง D#m  มันบ่มีคำซึ้C#งอิหยังดอกBหนอ.. A#m   เป็นแค่คำขอBของลูกผู้หญิงใจเหC# | C#งา..

   นั่งนับคืนวัF#นหวั่นใจว่าอ้าC#/Fยผู้เก่า D#m  ยังคงจำเรื่องราC#วของเฮาBได้บ่..  A#m   อยากอ้อนวอนขอBให้อ้ายกลับมาคืนใจC#

โดนปานใด๋F#ใจน้องก็ยังC#/Fรอยังคึดพ้Bอหน้าอ้ายคนดีC#สิรักษาF#ทุกอย่างที่เฮาC#/Fมี บ้านหลังนี้Bยังคอยอ้ายC#อยู่

ยังคงเซ็Bดประตูและหน้าA#mต่างหดต้นไม้Bของเฮา บ่เหินA#mห่างเก็บเอาควาBมทรงจำทุกก้าวA#mหย่างด้วยความหวัBงให้อ้ายสุขใจC#ในมื้อคืนF#ถิ่น

D#m A#m | D#m C#/F |D#m A#m | B C# |
D#m A#m | D#m C#/F |D#m A#m | B C# |

B A#m | B A#m |B A#m | B C# | F# |

* | ** | *** |

B A#m | B A#m |B A#m | B C# | F# |

และยังหวังBว่าอ้ายสิคืนC#มา บ้านเฮา.....

F# G#m C# | F# |ฟังเพลง - ถ่า ฐา ขนิษ Ost.ภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่กะอีปอบ - YouTube

เนื้อเพลง ถ่า ฐา ขนิษ Ost.ภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่กะอีปอบคำว่าคองถ่า ถ่าไผ๋ ผู้ใด๋ ผู้หนึ่ง มันบ่มีคำซึ้งอิหยังดอกหนอ เป็นแค่คำขอของลูกผู้หญิงใจเหงา นั่งนับคืนวันหวั่นใจว่าอ้ายผู้เก่า ยังคงจำเรื่องราวของเฮาได้บ่ อยากอ้อนวอนขอให้อ้ายกลับมาคืนใจ โดนปานใด๋ใจน้องก็ยังรอ ยังคึดพ้อหน้าอ้ายคนดี สิรักษาทุกอย่างที่เฮามี บ้านหลังนี้ยังคอยอ้ายอยู่ ยังคงเซ็ดประตูและหน้าต่าง หดต้นไม้ของเฮา บ่เหินห่าง เก็บเอาความทรงจำทุกก้าวหย่าง ด้วยความหวังให้อ้ายสุขใจในมื้อคืนถิ่น และยังหวังว่าอ้ายสิคืนมา บ้านเฮา