เหนื่อยที่จะยอม

  ต่าย อรทัย   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เหนื่อยที่จะยอม ต่าย อรทัย
เนื้อร้อง: สลา คุณวุฒิทำนอง: สลา คุณวุฒิ, ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

Am | Am |Em | Em |
Dm | Dm |G | Am |

เอ๊Amะ! จั๊กว่าเป็นกะจังใด๋มีแต่คนมักไAmด้ บ่ได้อายฟ้าดินโกEmง ล่ะกะโกย ล่ะกะกิน ล่ะบ่แคร์ผู้ใEmคนรู้จักอาDmย  เห็นแล้วก็เหนื่อยใDmสิเฮ็ดจังใด๋F.. หรือต้องยอมให้ชิEน..

เอ๋Amา! มันคือเป็นล่ะจังซี้กติกาเรากะดีAm แต่บ่มีไผอินEmฎมีเอาไว้ ให้คนโกงเอาเปรียบบ่สิ้Emคนซื่อ คนดีDm.. ก็เหมือนจะยอมจนชิDmน..คนเอาเปรียบแผ่นดิGน.. ก็มักจะไปได้Amดี

นาFมสกุลเด่นดัง.. คEmนสตางค์มากมี..ได้เปรียA#บทุกกรณี.. เหลืEอใจแท้น้อ...E

ไม่ยอFมพร้อมกันได้บ่เราไม่กลัEmวพร้อมกันได้ไหมอย่ายอมทDmนให้คนทำลาย ทำร้ายเราEต่อไม่ยอFมพร้อมกันได้ไหม.. เราไม่กลัEmวพร้อมกันได้บ่..เป็Fนปากเสียงช่วยกัEmน  อย่ามัวรั้งรGยอมบ่อยแล้Fวจนท้Gอ.. เหนื่อ(C)ยที่จะยอม

F | Em |F | Em |F | F G | Am |

โอ๋ยน้อหัวใจเอ่Amย.. โอ้ยน้อคนไทยเAm | Am | Gอ๋ย..

* | ** |

F | Em |F | Em |F | F G | Am |

โอ๋ยน้อหัวใจเอ่Amย.. โอ้ยน้อคนไทยเAm | Am | Gอ๋ย..

* | ** |

F | Em |

ไม่อยากจะลุFกสู้ใครดอกหนEmอ..แต่มันก็เหนื่Gอย.. ที่Cจะยอม.. G/B

Am | Am |Em | Em |Dm | Dm |G | Am |
Am | Am |คอร์ดเพลง เหนื่อยที่จะยอม ต่าย อรทัย

เนื้อเพลง เหนื่อยที่จะยอม ต่าย อรทัย เอ๊ะ! จั๊กว่าเป็นกะจังใด๋ มีแต่คนมักได้ บ่ได้อายฟ้าดิน โกง ล่ะกะโกย ล่ะกะกิน ล่ะบ่แคร์ผู้ใด คนรู้จักอาย เห็นแล้วก็เหนื่อยใจ สิเฮ็ดจังใด๋ หรือต้องยอมให้ชิน เอ๋า! มันคือเป็นล่ะจังซี้ กติกาเรากะดี แต่บ่มีไผอิน กฎมีเอาไว้ ให้คนโกงเอาเปรียบบ่สิ้น คนซื่อ คนดี ก็เหมือนจะยอมจนชิน คนเอาเปรียบแผ่นดิน ก็มักจะไปได้ดี นามสกุลเด่นดัง คนสตางค์มากมี ได้เปรียบทุกกรณี เหลือใจแท้น้อ ไม่ยอมพร้อมกันได้บ่ เราไม่กลัวพร้อมกันได้ไหม อย่ายอมทนให้คนทำลาย ทำร้ายเราต่อ ไม่ยอมพร้อมกันได้ไหม เราไม่กลัวพร้อมกันได้บ่ เป็นปากเสียงช่วยกัน อย่ามัวรั้งรอ ยอมบ่อยแล้วจนท้อ เหนื่อยที่จะยอม โอ๋ยน้อหัวใจเอ่ย โอ้ยน้อคนไทยเอ๋ย โอ๋ยน้อหัวใจเอ่ย โอ้ยน้อคนไทยเอ๋ย ไม่อยากจะลุกสู้ใครดอกหนอ แต่มันก็เหนื่อย ที่จะยอม