น้อง น้อง

  TEXTBOX   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง น้อง น้อง TEXTBOX x ARISAMUN
เนื้อร้อง/ทำนอง: TEXT BOX, ARISAMUNเรียบเรียง: TEXT BOX, ARISAMUNดนตรี/โปรดิวเซอร์: TEXTBOX

C Gm | F Fm |
C Gm | F Fm |

พี่อยากถามว่า น้อCง น้อง น้อGmเธอมีใคFรอยู่ในใจเธอFmหรือยังแต่ว่า น้อCง น้อง น้อGmง รังเกียจไหFมที่พี่ตัวดำFmเลยอยากถามว่า น้อCง น้องเธGmอนั้นมีใคFรที่อยู่ในใจFmหรือยังแต่ว่า น้อCง น้อง น้Gmองเป็นไปได้ไหFมที่พี่กับน้อFmงจะมาเป็นแฟนกัน

C Gm | F Fm |

ตัวน้องก็ยิ้มCหวาน และน้องก็หน้Gmาตาดีตัวพี่นะไม่Fหล่อ ละพี่ก็ขอFmโทษทีกระชุ่มกระชวยCใจ เวลาอยู่ใกล้Gmน้องนี้ไม่รู้น้องคิดFไง เวลาเห็นหน้Fmาตาพี่

จีC Gmบ..        ฉันคงจีบเธอไม่ได้Fหรอก.. Fmเพราะว่าฉันเป็นคนกระจอCแค่จะยืนมองตGmา ก็ยังไม่กล้Fาเลย.. Fm

ไม่ต้องเป็น Rap staC Gmr..ไม่ต้องโชว์หรูหรF Fmา..ไม่ต้องดังจนล้นฟ้Cเป็นคนที่ธรรมดGmา แล้วเธอจะสนใจFเปล่า.. Fm

** |

 C  อยากจะรักไปชั่วนิรันGmดร์ ไม่ใช่เยแล้วทิ้F   ขอโทษด้วยนะเรื่องเมื่อวาFmน Mr.Green เข้าสิC   คนอย่างฉันไม่ได้ช่ำชองGmหรอกนะเรื่องผู้หญิF   ระดับอย่างฉันเรียกอนุบFmาล ไม่มีหรอกฟันแล้วทิ้Cอยากให้เธอไปลองคิGmด พิจารณFลองมาคบกับฉันดูFm ผู้ชายที่ธรรมดCเบื่อ ๆ เซ็ง ๆGm ฉันก็แค่ดูดกัญชFพ่นควัน ตาลอFmย รับรอง เดี๋ยวฟิวมันมา

 C  อยากจะเป็นแฟนเธGmอจริง ๆ นะ F  ให้พี่ได้ดูแลน้อFmงนะน้องนะ

* | ** |

C Gm | F Fm |
C Gm | F Fm |

** |

C Gm | F Fm |น้อง น้อง TEXTBOX x ARISAMUN

เนื้อเพลง น้อง น้อง TEXTBOX พี่อยากถามว่า น้อง น้อง น้อง เธอมีใครอยู่ในใจเธอหรือยัง แต่ว่า น้อง น้อง น้อง รังเกียจไหมที่พี่ตัวดำ เลยอยากถามว่า น้อง น้อง เธอนั้นมีใครที่อยู่ในใจหรือยัง แต่ว่า น้อง น้อง น้อง เป็นไปได้ไหมที่พี่กับน้องจะมาเป็นแฟนกัน ตัวน้องก็ยิ้มหวาน และน้องก็หน้าตาดี ตัวพี่นะไม่หล่อ ละพี่ก็ขอโทษที กระชุ่มกระชวยใจ เวลาอยู่ใกล้น้องนี้ ไม่รู้น้องคิดไง เวลาเห็นหน้าตาพี่ จีบ ฉันคงจีบเธอไม่ได้หรอก เพราะว่าฉันเป็นคนกระจอก แค่จะยืนมองตา ก็ยังไม่กล้าเลย ไม่ต้องเป็น Rap star ไม่ต้องโชว์หรูหรา ไม่ต้องดังจนล้นฟ้า เป็นคนที่ธรรมดา แล้วเธอจะสนใจเปล่า อยากจะรักไปชั่วนิรันดร์ ไม่ใช่เยแล้วทิ้ง ขอโทษด้วยนะเรื่องเมื่อวาน MrGreen เข้าสิง คนอย่างฉันไม่ได้ช่ำชองหรอกนะเรื่องผู้หญิง ระดับอย่างฉันเรียกอนุบาล ไม่มีหรอกฟันแล้วทิ้ง อยากให้เธอไปลองคิด พิจารณา ลองมาคบกับฉันดู ผู้ชายที่ธรรมดา เบื่อๆเซ็งๆฉันก็แค่ดูดกัญชา พ่นควัน ตาลอย รับรอง เดี๋ยวฟิวมันมา อยากจะเป็นแฟนเธอจริงๆนะ ให้พี่ได้ดูแลน้องนะน้องนะ