ภรรยา

TEXTBOX, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ภรรยา TEXTBOX

C# | G# |A#m | F# |
C# | G# |A#m | F# |

 C#  คุณจะรู้ไหG#ม..ว่าผมรักเพียงคุA#m   คุณจะรู้ไหF#ม..ว่าอยากอยู่กับคุณ C#  คุณจะรู้ไหG#มว่าผมนะรักเพียงคุA#m   และภายในใจของผF#มไม่มีผู้ใดนอกจากคุณ

 C#  อยากจะบอกสั้น ๆG# ว่ารักนางที่สุA#m   และอยากจะอยู่ดูแลนาF#ง ให้เป็นสุภาพบุรุษ C#  ถึงแม้ตัวผมอาจจะไม่ได้G#ดูดีเหมือนใคA#m   และอยากขอบคุณนวลละอF#อที่รักผมจากใจ

 C#  ทะเลาะกันทุกวัG#น แต่ใจมันยังคงโหยหA#m   เวลาที่เธอไม่คอลมF#า ตัวผมเป็นฝ่ายจะคอลไป C#  ไม่ว่าจะงอลผมเรื่องอะไรG# ผมก็จะง้A#m   เพราะผมนะรักนวลละอF#อกว่าใคร

 C#  ยามเธอไม่อG#ยู่ เธอจะรู้หรือเปล่A#m   ว่าผู้ชายลาว ๆF# รออยู่ C#  คิดถึงฉันไหG#ม อยากจะถามเธอดูA#m   แต่ก็ไม่รู้F#..ว่าจะพูดอย่างไร

เธC#อคือคนที่รัก ไม่G#อยากโหยหามีA#mแค่นางคนเดียวก็อุ่นใจF#ไปถึงอุราตัวC#อยู่ห่างไกล ดวงใจG#กับขวัญตาวันใดA#mที่เราพบกัน จะขอF#นางเป็นภรรยา..

** |

C# | G# |A#m | F# |
C# | G# |A#m | F# |

เธอC#นั้นสวยอยู่แล้ว แล้วไม่ต้องมองหาใครแค่G#มีเธอเท่านั้น ฉันก็รู้สึกดีใจเธอA#mนั้นดีอยู่แล้ว ทำให้ใจหวั่นไหวฉันF#ก็รักแบบนี้ เพราะเธอนั้นไม่เหมือนใคร

โปรC#ดน่ะเธออย่างอน แล้วเธอช่วยฟังก่อนนะก็G#มีเธอคนเดียวเท่านั้นแหละจ๊ะเมียจ๋านมA#mเธออาจไม่ใหญ่เหมือนกับดีเจโซดาแต่F#คือเธอคนเดียวเท่านั้นที่เป็นภรรยา

สวC#ยกว่านี้อ้ายกะบ่เอG#เวลาที่อ้ายเมA#mา ก็มีแต่น้องคอยเทคแF#คร์มีแต่น้อC#งที่คอยดูแG#เมื่อก่อนมีแต่แA#mม่ แต่เดียวนี้มีแต่น้F#อง

* | ** | ** |

C# | G# | A#m | F# | C# |ภรรยา TEXTBOX