ภรรยา

  TEXTBOX   แร็พ   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ภรรยา TEXTBOX
เนื้อร้อง/ทำนอง: TEXT BOXเรียบเรียง/ดนตรี: TEXT BOXโปรดิวเซอร์: TEXT BOX

C# | G# |A#m | F# |
C# | G# |A#m | F# |

 C#  คุณจะรู้ไหG#ม..ว่าผมรักเพียงคุA#m   คุณจะรู้ไหF#ม..ว่าอยากอยู่กับคุณ C#  คุณจะรู้ไหG#มว่าผมนะรักเพียงคุA#m   และภายในใจของผF#มไม่มีผู้ใดนอกจากคุณ

 C#  อยากจะบอกสั้น ๆG# ว่ารักนางที่สุA#m   และอยากจะอยู่ดูแลนาF#ง ให้เป็นสุภาพบุรุษ C#  ถึงแม้ตัวผมอาจจะไม่ได้G#ดูดีเหมือนใคA#m   และอยากขอบคุณนวลละอF#อที่รักผมจากใจ

 C#  ทะเลาะกันทุกวัG#น แต่ใจมันยังคงโหยหA#m   เวลาที่เธอไม่คอลมF#า ตัวผมเป็นฝ่ายจะคอลไป C#  ไม่ว่าจะงอลผมเรื่องอะไรG# ผมก็จะง้A#m   เพราะผมนะรักนวลละอF#อกว่าใคร

 C#  ยามเธอไม่อG#ยู่ เธอจะรู้หรือเปล่A#m   ว่าผู้ชายลาว ๆF# รออยู่ C#  คิดถึงฉันไหG#ม อยากจะถามเธอดูA#m   แต่ก็ไม่รู้F#..ว่าจะพูดอย่างไร

เธC#อคือคนที่รัก ไม่G#อยากโหยหามีA#mแค่นางคนเดียวก็อุ่นใจF#ไปถึงอุราตัวC#อยู่ห่างไกล ดวงใจG#กับขวัญตาวันใดA#mที่เราพบกัน จะขอF#นางเป็นภรรยา..

** |

C# | G# |A#m | F# |
C# | G# |A#m | F# |

เธอC#นั้นสวยอยู่แล้ว แล้วไม่ต้องมองหาใครแค่G#มีเธอเท่านั้น ฉันก็รู้สึกดีใจเธอA#mนั้นดีอยู่แล้ว ทำให้ใจหวั่นไหวฉันF#ก็รักแบบนี้ เพราะเธอนั้นไม่เหมือนใคร

โปรC#ดน่ะเธออย่างอน แล้วเธอช่วยฟังก่อนนะก็G#มีเธอคนเดียวเท่านั้นแหละจ๊ะเมียจ๋านมA#mเธออาจไม่ใหญ่เหมือนกับดีเจโซดาแต่F#คือเธอคนเดียวเท่านั้นที่เป็นภรรยา

สวC#ยกว่านี้อ้ายกะบ่เอG#เวลาที่อ้ายเมA#mา ก็มีแต่น้องคอยเทคแF#คร์มีแต่น้อC#งที่คอยดูแG#เมื่อก่อนมีแต่แA#mม่ แต่เดียวนี้มีแต่น้F#อง

* | ** | ** |

C# | G# | A#m | F# | C# |ภรรยา TEXTBOX

เนื้อเพลง ภรรยา TEXTBOX คุณจะรู้ไหมว่าผมรักเพียงคุณ คุณจะรู้ไหมว่าอยากอยู่กับคุณ คุณจะรู้ไหมว่าผมนะรักเพียงคุณ และภายในใจของผมไม่มีผู้ใดนอกจากคุณ อยากจะบอกสั้นๆว่ารักนางที่สุด และอยากจะอยู่ดูแลนาง ให้เป็นสุภาพบุรุษ ถึงแม้ตัวผมอาจจะไม่ได้ดูดีเหมือนใคร และอยากขอบคุณนวลละออที่รักผมจากใจ ทะเลาะกันทุกวัน แต่ใจมันยังคงโหยหา เวลาที่เธอไม่คอลมา ตัวผมเป็นฝ่ายจะคอลไป ไม่ว่าจะงอลผมเรื่องอะไร ผมก็จะง้อ เพราะผมนะรักนวลละออกว่าใคร ยามเธอไม่อยู่ เธอจะรู้หรือเปล่า ว่าผู้ชายลาวๆรออยู่ คิดถึงฉันไหม อยากจะถามเธอดู แต่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไร เธอคือคนที่รัก ไม่อยากโหยหา มีแค่นางคนเดียวก็อุ่นใจไปถึงอุรา ตัวอยู่ห่างไกล ดวงใจกับขวัญตา วันใดที่เราพบกัน จะขอนางเป็นภรรยา เธอนั้นสวยอยู่แล้ว แล้วไม่ต้องมองหาใคร แค่มีเธอเท่านั้น ฉันก็รู้สึกดีใจ เธอนั้นดีอยู่แล้ว ทำให้ใจหวั่นไหว ฉันก็รักแบบนี้ เพราะเธอนั้นไม่เหมือนใคร โปรดน่ะเธออย่างอน แล้วเธอช่วยฟังก่อนนะ ก็มีเธอคนเดียวเท่านั้นแหละจ๊ะเมียจ๋า นมเธออาจไม่ใหญ่เหมือนกับดีเจโซดา แต่คือเธอคนเดียวเท่านั้นที่เป็นภรรยา สวยกว่านี้อ้ายกะบ่เอา เวลาที่อ้ายเมา ก็มีแต่น้องคอยเทคแคร์ มีแต่น้องที่คอยดูแล เมื่อก่อนมีแต่แม่ แต่เดียวนี้มีแต่น้อง