ฉันไม่ผิด

 ติ๊ก ชิโร่ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฉันไม่ผิด ติ๊ก ชิโร่
เนื้อร้อง: ติ๊ก ชิโร่ทำนอง: ติ๊ก ชิโร่, อภิไชย เย็นพูนสุขเรียบเรียง: อภิไชย เย็นพูนสุขติดต่องานแสดง: 0986459545

C D7 | Fm C |Am D7 | G |
C | C |

 C  คนเราทำผิดอะไรA#.. ยังไงก็ต้องจำไว้F/A..   เก็บมาแก้ไขFm หืม..   ถ้าหาCกไม่ยอมรับรู้Am ไม่ยอมรับผิD7   แล้วมัGนจะถูกยังไงC

 C  เคยว่าเคยด่ากับใคA#ร  เคยทำให้ใครร้องไห้F/A   อยากจะขอยอFmมรับผิด   ถ้าหาCกยืมเงินใครแล้Amวยังคืนไม่หมD7   ขอโทษGถ้าผิดจริง C | Cๆ ..

แต่ฉันไม่ผิCด ฉันไม่ผิFด ฉันไม่ผิDmดที่ห่วงเธGฉันไม่ผิCด และฉันมีสิFทธิ์  ฉันไม่ผิDmดที่เลือกเธGฉันไม่ผิAmด.. ที่รักG/BเธอมากเหลือเกิD7น..แต่ที่ผิFmดคือฉันรักเธGอมากกว่าเธอรั(C)

C Dm Em | F |C Dm Em | F Fm |C | C |

 C  เคยทำเงินหล่นจนหาA#ย  เคยทายบอลแล้วไม่ใช่F/A   อยากจะขอยอFmม..รับผิด   ถ้าผิCดเพราะปิดมือถืAmอแล้วโทรไม่ติD7   ขอโทGษถ้าผิดจริง C | C

* |

C D7 | Fm C | Am D7 | G | ( x2 )
C D7 | Fm C | Am D7 | G | G |

I LoveC Youฉันไม่ผิด - ติ๊ก ชิโร่

เนื้อเพลง ฉันไม่ผิด ติ๊ก ชิโร่คนเราทำผิดอะไร ยังไงก็ต้องจำไว้ เก็บมาแก้ไข หืม ถ้าหากไม่ยอมรับรู้ ไม่ยอมรับผิด แล้วมันจะถูกยังไง เคยว่าเคยด่ากับใคร เคยทำให้ใครร้องไห้ อยากจะขอยอมรับผิด ถ้าหากยืมเงินใครแล้วยังคืนไม่หมด ขอโทษถ้าผิดจริงๆแต่ฉันไม่ผิด ฉันไม่ผิด ฉันไม่ผิดที่ห่วงเธอ ฉันไม่ผิด และฉันมีสิทธิ์ ฉันไม่ผิดที่เลือกเธอ ฉันไม่ผิด ที่รักเธอมากเหลือเกิน แต่ที่ผิดคือฉันรักเธอมากกว่าเธอรัก เคยทำเงินหล่นจนหาย เคยทายบอลแล้วไม่ใช่ อยากจะขอยอมรับผิด ถ้าผิดเพราะปิดมือถือแล้วโทรไม่ติด ขอโทษถ้าผิดจริงๆ( x2 ) I Love You