ฉันไม่ผิด

  ติ๊ก ชิโร่   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฉันไม่ผิด ติ๊ก ชิโร่
เนื้อร้อง: ติ๊ก ชิโร่ทำนอง: ติ๊กชิโร่, อภิไชย เย็นพูนสุขเรียบเรียง: อภิไชย เย็นพูนสุขติดต่องานแสดง: 0986459545

C D7 | Fm C |Am D7 | G |
C | C |

 C  คนเราทำผิดอะไรA#.. ยังไงก็ต้องจำไว้F/A..   เก็บมาแก้ไขFm หืม..   ถ้าหาCกไม่ยอมรับรู้Am ไม่ยอมรับผิD7   แล้วมัGนจะถูกยังไงC

 C  เคยว่าเคยด่ากับใคA#ร  เคยทำให้ใครร้องไห้F/A   อยากจะขอยอFmมรับผิด   ถ้าหาCกยืมเงินใครแล้Amวยังคืนไม่หมD7   ขอโทษGถ้าผิดจริง C | Cๆ ..

แต่ฉันไม่ผิCด ฉันไม่ผิFด ฉันไม่ผิDmดที่ห่วงเธGฉันไม่ผิCด และฉันมีสิFทธิ์  ฉันไม่ผิDmดที่เลือกเธGฉันไม่ผิAmด.. ที่รักG/BเธอมากเหลือเกิD7น..แต่ที่ผิFmดคือฉันรักเธGอมากกว่าเธอรั(C)

C Dm Em | F |C Dm Em | F Fm |C | C |

 C  เคยทำเงินหล่นจนหาA#ย  เคยทายบอลแล้วไม่ใช่F/A   อยากจะขอยอFmม..รับผิด   ถ้าผิCดเพราะปิดมือถืAmอแล้วโทรไม่ติD7   ขอโทGษถ้าผิดจริง C | C

* |

C D7 | Fm C | Am D7 | G | ( x2 )
C D7 | Fm C | Am D7 | G | G |

I LoveC Youฉันไม่ผิด - ติ๊ก ชีโร่

เนื้อเพลง ฉันไม่ผิด ติ๊กชีโร่คนเราทำผิดอะไร ยังไงก็ต้องจำไว้ เก็บมาแก้ไข หืม ถ้าหากไม่ยอมรับรู้ ไม่ยอมรับผิด แล้วมันจะถูกยังไง เคยว่าเคยด่ากับใคร เคยทำให้ใครร้องไห้ อยากจะขอยอมรับผิด ถ้าหากยืมเงินใครแล้วยังคืนไม่หมด ขอโทษถ้าผิดจริงๆแต่ฉันไม่ผิด ฉันไม่ผิด ฉันไม่ผิดที่ห่วงเธอ ฉันไม่ผิด และฉันมีสิทธิ์ ฉันไม่ผิดที่เลือกเธอ ฉันไม่ผิด ที่รักเธอมากเหลือเกิน แต่ที่ผิดคือฉันรักเธอมากกว่าเธอรัก เคยทำเงินหล่นจนหาย เคยทายบอลแล้วไม่ใช่ อยากจะขอยอมรับผิด ถ้าผิดเพราะปิดมือถือแล้วโทรไม่ติด ขอโทษถ้าผิดจริงๆ( x2 ) I Love You