รอรับได้เลย

  ติ๊ก ชิโร่   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รอรับได้เลย ติ๊ก ชิโร่

Gm F | D# Gm |A# F | Cm |

 Gm  ใกล้ถึงเวA#ลา..   F  วันที่เธอGmหวัง D#  ส่วนฉันก็คงFต้องไCmป.. Gm  แม้เธอจะมีA#ใหม่.. F  ยัง ก็ยังGmรัก   ส่วD#นลึกข้างในFนั้น..เป็นห่Gmวง

ตอCmนจากเธอไป จะไม่ทำFให้ลำบาGmมัCmนเจ็บเพียงใDmด.. จะD#ไม่ยอมบอกใคFร..

รอรับได้Gm Dmเลย..        ไม่เคยบิดพGm Dmลิ้ว..สัญญA#า..คือสัญญCmา  ปรารถนDmาเพียงเธอได้พD#อย่A#าทวงสัญญCmา โดยสายตGmา เอิ้ว..

 Gm  รักที่เคยA#บอก..  F  ไม่ย้อนมาGmแล้ว D#  ส่วนที่เธอต้อFงทิ้ง..ไCmป.. Gm  คำที่เคยA#บอก..  F   ยังไม่เคยGmลืม   จะD#มอบให้เธFอ..ในวันนั้Gmน..

* | ** |

C7 | Gm |C7 | C7 |

Gm A# | F Gm |D# F | Cm |
Gm A# | F Gm |D# F | Gm |

** | * | * | * |รอรับได้เลย - ติ๊ก ชีโร่

เนื้อเพลง รอรับได้เลย ติ๊ก ชิโร่ใกล้ถึงเวลา วันที่เธอหวัง ส่วนฉันก็คงต้องไป แม้เธอจะมีใหม่ ยัง ก็ยังรัก ส่วนลึกข้างในนั้นเป็นห่วง ตอนจากเธอไป จะไม่ทำให้ลำบาก มันเจ็บเพียงใด จะไม่ยอมบอกใคร รอรับได้เลย ไม่เคยบิดพลิ้ว สัญญาคือสัญญา ปรารถนาเพียงเธอได้พบ อย่าทวงสัญญา โดยสายตา เอิ้ว รักที่เคยบอก ไม่ย้อนมาแล้ว ส่วนที่เธอต้องทิ้งไป คำที่เคยบอก ยังไม่เคยลืม จะมอบให้เธอในวันนั้น