ชัดเจน

  ติ๊ก ชิโร่   นิโคล เทริโอ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ชัดเจน ติ๊ก ชิโร่ Feat. นิโคล เทริโอ
ทำนอง/เรียบเรียง: อภิไชย เย็นพูนสุขเนื้อร้อง: ติ๊ก ชิโร่สังกัดค่าย: GMM GRAMMYติดต่องานแสดง: 0986459545

Am | F G |Am | F G | G |

ปิดตCา.. แต่Amยังคงได้ยิDmน.. ปิดหูGก็ยังได้กลิ่Cน..ปิดไฟAก็เห็นด้วยจิDmน..ตนากาGร..อยากอCยู่.. ดูAmแลเธอใกล้ ๆDm .. โอบกอGดและเอาใจใส่Cไม่Aให้ใจว้าเหDmว่..ได้Gเลย

ชัดเจFน นี่แหละรักFmที่พร้อมเป็นใจEmที่ไม่ใช่Amเป็นความรักที่Dmว่างเปล่าที่เหงGาเหมือนเงาที่เบลอC ๆ  ..ชัดเจFน นี่แหละรักFmที่โตเต็มใจEmที่ไม่ใช่Amเป็นความรักที่Dmแปลก ๆ เหิน ๆG ห่าง ๆอยากใกล้Emกัน อยากชิดกัน อยากพูดAmทุกวันฉันรักDmเธอ.. G   ชัดเจน

C | F |Em | A |Dm | G |

คิดถึCง.. อยาAmกดึงเธอมาใกDmล้.. แลGะนี่คือเรื่องใหCญ่อยากบอAกให้เธอเข้าใDmจ ชัดเจGเรื่องจริCง.. ไม่Amต้องอิงนิยาDmย.. ไม่Gต้องรอเมื่อไหCร่อยากบอAกให้เธอเข้าใDmจ.. รักเGธอ..

* |

C Am | Dm |

รัGก รัก รักอย่างชัดCเจน.Am | Dm G.อยาC Am | Dmกรู้..รัGก รัก รักอย่างชัดCเจน..ชัดเจน - ติ๊ก ชิโร่ Feat. นิโคล เทริโอ

เนื้อเพลง ชัดเจน ติ๊ก ชิโร่ Feat. นิโคล เทริโอปิดตา แต่ยังคงได้ยิน ปิดหูก็ยังได้กลิ่น ปิดไฟก็เห็นด้วยจินตนาการ อยากอยู่ ดูแลเธอใกล้ๆโอบกอดและเอาใจใส่ ไม่ให้ใจว้าเหว่ได้เลย ชัดเจน นี่แหละรักที่พร้อมเป็นใจ ที่ไม่ใช่เป็นความรักที่ว่างเปล่า ที่เหงาเหมือนเงาที่เบลอๆชัดเจน นี่แหละรักที่โตเต็มใจ ที่ไม่ใช่เป็นความรักที่แปลกๆเหินๆห่างๆอยากใกล้กัน อยากชิดกัน อยากพูดทุกวัน ฉันรักเธอ ชัดเจน คิดถึง อยากดึงเธอมาใกล้ และนี่คือเรื่องใหญ่ อยากบอกให้เธอเข้าใจ ชัดเจน เรื่องจริง ไม่ต้องอิงนิยาย ไม่ต้องรอเมื่อไหร่ อยากบอกให้เธอเข้าใจ รักเธอ รัก รัก รักอย่างชัดเจน อยากรู้ รัก รัก รักอย่างชัดเจน