ยอมรับคนเดียว

  ติ๊ก ชิโร่   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยอมรับคนเดียว ติ๊ก ชิโร่

Gm F | D# Dm |
Gm F | D# Dm |

 Gm  เธอคงไม่ซึ้งFถึงความปวดร้าD#   ช้ำDm ในใจปวดร้าGmว.. เศร้Fาเป็นอย่างGm Fไร.. . Gm  เธอคงไม่ซึ้งFถึงคนที่เคD#ย.. รักDmและคอยห่วงใGm   เขFาทำเพื่อเธGmอ..ทุกอย่าFง..

 Cm  ใครเป็นคน ปลอบโยนA#เอาใจ Cm  ยามเธอ มีทุกA#ข์ยังไง G#  พอมีคนแทนฉันแล้วเธอก็ทิ้Fงไป

เจ็บนี้A#นาน ยาวนาน ขอDmพอ..ไม่ขD#อ.. รอCmเธอคืนมFา..ครั้งเดียCmวก็เกินจะพFอ เกิดท้อA#เกินจะรักใคDmเธอD#มีใจ..ที่ฉันFยอมรับคนเดี(A#) | (F)ยว..

 Gm  เธอคงไม่ซึ้งFถึงการกระทำD#   ย้ำDmให้คอยเจ็บช้ำGm.. คำFที่เธอเอ่ยลGmา..ทุกอย่Fาง Gm  เธอคงไม่คิดFว่ามีความหมาD#   ใคDmรจะเป็นอย่างไรGm   ยาFมที่เธอเปลี่ยนไGmป..ทุกอย่Fาง..

* | ** |

 Gm  เธอทำให้รักD#ทำไม หลFงทำไม ก็ไม่รู้Gm Gm  ตอนเธอมาทิ้งD#กันไป แก้A#ยังไง ล้าCmงยังไง   ลบCยังไง ก็ไม่หาFย..

** | ** |

Gm F |

เธCmอเป็นใคร..ที่ฉันFยอมรักคนเดีA#ยว..ยอมรับคนเดียว - ติ๊ก ชีโร่

เนื้อเพลง ยอมรับคนเดียว ติ๊ก ชิโร่เธอคงไม่ซึ้งถึงความปวดร้าว ช้ำ ในใจปวดร้าว เศร้าเป็นอย่างไร เธอคงไม่ซึ้งถึงคนที่เคย รักและคอยห่วงใย เขาทำเพื่อเธอทุกอย่าง ใครเป็นคน ปลอบโยนเอาใจ ยามเธอ มีทุกข์ยังไง พอมีคนแทนฉันแล้วเธอก็ทิ้งไป เจ็บนี้นาน ยาวนาน ขอพอ ไม่ขอ รอเธอคืนมา ครั้งเดียวก็เกินจะพอ เกิดท้อเกินจะรักใคร เธอมีใจที่ฉันยอมรับคนเดียว เธอคงไม่ซึ้งถึงการกระทำ ย้ำให้คอยเจ็บช้ำ คำที่เธอเอ่ยลาทุกอย่าง เธอคงไม่คิดว่ามีความหมาย ใครจะเป็นอย่างไร ยามที่เธอเปลี่ยนไปทุกอย่าง เธอทำให้รักทำไม หลงทำไม ก็ไม่รู้ ตอนเธอมาทิ้งกันไป แก้ยังไง ล้างยังไง ลบยังไง ก็ไม่หาย เธอเป็นใครที่ฉันยอมรักคนเดียว