ทางหินแห่

  แก่น ธนพล   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทางหินแห่ แก่น ธนพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: แก่น ธนพลเรียบเรียง: เธค คอนสารสังกัดค่าย: สิงห์มิวสิคติดต่องานแสดง: 0982037796

D F#m | Bm F#m |G F#m | Em A | A |

อ้ายกะฮู้Dว่าเจ้าอยู่สูงแฮF#mง บืนเบิดแฮBmงอ้ายกะคงบ่ถึF#mแต่ว่าGหัวใจฮักเจ้F#mากายเคิ่ง ถึงEmเฮ็ดใจได้ยAาก

เจ้าคนสวDยอยู่บ้านตึกสูF#mง อ้ายลูกทุ่Bmงนอนเถียงนาฮ่F#mางมีความGผิดหวัง..อยู่เต็มF#mรอบข้างคนEmหัวใจAบ่เจียDม..

เจ้าส่ำทาBmงลาดยางบักตอF#mอ้ายบุญน้อBmย ส่ำฮอยขี้หินแF#mห่กะถูกGต้องแล้ว.ที่เจ้F#mาบ่แคร์ที่เจ้Emาบ่สน.. A   คนจนจังอ้าDย..

อ้ายสิตัดไม้Dค้ำ หรือสิป้ำไม้Bmยู้อ้ายกะฮู้Gว่าสู้เขาบ่ได้Dจุดหมายของเจ้Bmา..คือมีเขาข้างกาF#mความฝันของอ้าEmย..คืออยากข้างกายคือเขAบุญผลาGอ้ายมันบ่สGmม.. จำต้องก้มF#mยอมรับความBmเศร้าให้มีEmความสุข..สาเด้F#mอผู้สาวหน้าฮ้านEmหมอลำ สิกำคอF#mเหล้าขาวอาศัEmยความม่วน ความเมAา ซ่อยเฮาตัดDใจ

D F#m | Bm F#m |G F#m | Em A | D |

* | ** | *** | *** |

ให้มีEmความสุข..สาเด้F#mอผู้สาวหน้าฮ้านEmหมอลำ สิกำคอF#mเหล้าขาวอาศัEmยความม่วน ความเมAา ซ่อยเฮาตัดDใจทางหินแห่ - แก่น ธนพล

เนื้อเพลง ทางหินแห่ แก่น ธนพล อ้ายกะฮู้ว่าเจ้าอยู่สูงแฮง บืนเบิดแฮงอ้ายกะคงบ่ถึง แต่ว่าหัวใจฮักเจ้ากายเคิ่ง ถึงเฮ็ดใจได้ยาก เจ้าคนสวยอยู่บ้านตึกสูง อ้ายลูกทุ่งนอนเถียงนาฮ่าง มีความผิดหวังอยู่เต็มรอบข้าง คนหัวใจบ่เจียม เจ้าส่ำทางลาดยางบักตอย อ้ายบุญน้อย ส่ำฮอยขี้หินแห่ กะถูกต้องแล้วที่เจ้าบ่แคร์ ที่เจ้าบ่สน คนจนจังอ้าย อ้ายสิตัดไม้ค้ำ หรือสิป้ำไม้ยู้ อ้ายกะฮู้ว่าสู้เขาบ่ได้ จุดหมายของเจ้าคือมีเขาข้างกาย ความฝันของอ้ายคืออยากข้างกายคือเขา บุญผลาอ้ายมันบ่สม จำต้องก้มยอมรับความเศร้า ให้มีความสุขสาเด้อผู้สาว หน้าฮ้านหมอลำ สิกำคอเหล้าขาว อาศัยความม่วน ความเมา ซ่อยเฮาตัดใจ ให้มีความสุขสาเด้อผู้สาว หน้าฮ้านหมอลำ สิกำคอเหล้าขาว อาศัยความม่วน ความเมา ซ่อยเฮาตัดใจ