วันเก่า

  X-tension Project   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง วันเก่า X tension Project
เนื้อร้อง/ทำนอง: X วรรณศักดิ์ โลหะวิจารณ์ดนตรี: X-tension projectโปรดิวเซอร์: X วรรณศักดิ์ โลหะวิจารณ์ติดต่องานแสดง: 0866944296, 0986907159

A | A |
D | E Fdim | F#m | C#m |
Bm | E |A | A |

ลืมตาจากฝัAนในเช้าของวันใหAม่..จากการหลับใหF#mลในคืนที่ว่างเปล่F#mา..ทุกอย่างยังคงเหมือEนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มDเติม ซ้ำ ๆ วน ๆA .. โอ..A

หลับตายังเพ้Aอละเมอถึงวันเก่Aา..ดั่งเงาสะท้อF#mนคอยเตือนทุกเรื่องราF#mว..ทุกอย่างไม่เคยลบEเลือนและมันยังคงย้ำเDตือน จากเดือนเป็นA | Aปี..

คืนวันเก่า ๆD เหล่านั้นยังจดจำEภาพเธFdimอและฉัF#mน.. ในครั้งนั้นไม่เคยลืC#mม..แววตาคู่Bmเดิม อบอุ่นเหลือEเกิน ทุกครั้งที่คิดถึA | Aง..เรื่องราวเก่า ๆD ยังย้อนคืนกลับมEช่วงเวลFdimาเหล่านั้F#mน..เป็นเพียงฝันอันลางเลืC#mอนและในวันนี้Bm เพียงแค่หลับตEแล้วย้อนทุกอย่างกลับAไป..    A

เศษกลิ่นน้ำหอAมอบอวลไม่เคยจาAง..อดีตตกค้าF#mง ร่องรอยยังคงอF#mยู่..ภาพถ่ายยังวางที่Eเดิมวันวานตอกย้ำซ้ำDเติม ไม่มีอะไรแน่Aนอน..  A

* |

D | E Fdim |F#m | C#m |
Bm | E |A | A |

   เหตุผลAต่าง ๆ นานา เกินกว่าจะพรรณนา   เรียงร้อC#mยถ้อยคำ โวหาร บรรยายทุกอย่างออกมา F#m  และทุกครั้งที่ตื่น เครื่องมือสื่อสารยังคงแจ้งเตืEอน   เรื่องราววันนี้เมื่อปีที่แล้วเมื่อก่อนจะจากลา

 A  และในวันนี้..คงทำได้เพียงเขียนคำลC#mงบนทำนอง   ให้เป็นคำร้องต้นคิดจากเสี้ยวสมอง F#m  ลงปลายปากกา ระบายทุกอย่างออกมา E  ให้มันออกมา

* |

หลับตายังเพ้Eอ ละเมอถึงวันเก่Aา..คอร์ดเพลง วันเก่า X-tension Project

เนื้อเพลง วันเก่า X-tension Project ลืมตาจากฝันในเช้าของวันใหม่ จากการหลับใหลในคืนที่ว่างเปล่า ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเพิ่มเติม ซ้ำๆวนๆ โอ หลับตายังเพ้อละเมอถึงวันเก่า ดั่งเงาสะท้อนคอยเตือนทุกเรื่องราว ทุกอย่างไม่เคยลบเลือน และมันยังคงย้ำเตือน จากเดือนเป็นปี คืนวันเก่าๆเหล่านั้นยังจดจำ ภาพเธอและฉัน ในครั้งนั้นไม่เคยลืม แววตาคู่เดิม อบอุ่นเหลือเกิน ทุกครั้งที่คิดถึง เรื่องราวเก่าๆยังย้อนคืนกลับมา ช่วงเวลาเหล่านั้น เป็นเพียงฝันอันลางเลือน และในวันนี้ เพียงแค่หลับตา แล้วย้อนทุกอย่างกลับไป เศษกลิ่นน้ำหอมอบอวลไม่เคยจาง อดีตตกค้าง ร่องรอยยังคงอยู่ ภาพถ่ายยังวางที่เดิม วันวานตอกย้ำซ้ำเติม ไม่มีอะไรแน่นอน เหตุผลต่างๆนานา เกินกว่าจะพรรณนา เรียงร้อยถ้อยคำ โวหาร บรรยายทุกอย่างออกมา และทุกครั้งที่ตื่น เครื่องมือสื่อสารยังคงแจ้งเตือน เรื่องราววันนี้เมื่อปีที่แล้วเมื่อก่อนจะจากลา และในวันนี้ คงทำได้เพียงเขียนคำลงบนทำนอง ให้เป็นคำร้องต้นคิดจากเสี้ยวสมอง ลงปลายปากกา ระบายทุกอย่างออกมา ให้มันออกมา หลับตายังเพ้อ ละเมอถึงวันเก่า