ยามลมโชย

  ก้อย กินรี   ยามลมโชย   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยามลมโชย​ ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง: แอม ฟอร์มาลีนเรียบเรียง/ดนตรี: เก่ง กินรีติดต่องานแสดง: 0968368195

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |C | G |

ยามCลมโชยโบกโบยAmพัดมาช่างสุFขอุราเหลือเกิGมองCไปทางใด ก็แสนAmเพลิดเพลินผู้หญิFงทำเมิน ทำไม่มอGจีบCผู้หญิงก็เพื่อAmความมันส์ถ้าจีบFได้นั้นก็จะGทิ้งเสียจุ๊บCแล้วทิ้ง จะไม่รับAmเป็นแฟนไม่ต้อFงวางแผนจะแอ้มGเจี้ยวหวานผู้ชาCยอย่างเราถึงไม่หล่Amอก็จริงแต่ผู้หญิFงอย่างเธอฉันไม่มอG

จะใส่ทอCง..  จะยิ้มหวAmาน..แม่นงค์คราFน ฉันไม่เอาเธอหรอGจะรักเธCอ..สักแค่ไหAmน ถ้าไม่จริงใจF ฉันจะไปที่อื่Gจะส่งยิ้Cม.. แล้วเอาคืAmน..เหมือนเอาปืนFมายิงที่ตรงหัวใจGแล้วไม่หลบมาแC | Gล..

ว่าเรื่อย ๆC  มาแรียง ๆAmเอาหัวพาดเตีFยง เอาขาพาดบ่Gได้ข่าCวว่าเธอน่ะร้อยลีลAmใครผ่านมFา เสร็จเธอทุกราGจุ๊บCแล้วทิ้ง จะไม่รับAmเป็นแฟนไม่ต้อFงวางแผนจะแอ้มGเจี้ยวหวานผู้ชาCยอย่างเราถึงไม่หล่Amอก็จริงแต่ผู้หญิFงอย่างเธอฉันไม่มอG

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |
C | Am |F | G |C | G |

* | ** | *** |

C | Am | F | G | ( x5 ) | C | G |คอร์ดเพลง ยามลมโชย ก้อย กินรี

เนื้อเพลง ยามลมโชย​ ก้อย กินรี ยามลมโชยโบกโบยพัดมา ช่างสุขอุราเหลือเกิน มองไปทางใด ก็แสนเพลิดเพลิน ผู้หญิงทำเมิน ทำไม่มอง จีบผู้หญิงก็เพื่อความมันส์ ถ้าจีบได้นั้นก็จะทิ้งเสีย จุ๊บแล้วทิ้ง จะไม่รับเป็นแฟน ไม่ต้องวางแผนจะแอ้มเจี้ยวหวาน ผู้ชายอย่างเราถึงไม่หล่อก็จริง แต่ผู้หญิงอย่างเธอฉันไม่มอง จะใส่ทอง จะยิ้มหวาน แม่นงค์คราน ฉันไม่เอาเธอหรอก จะรักเธอ สักแค่ไหน ถ้าไม่จริงใจ ฉันจะไปที่อื่น จะส่งยิ้ม แล้วเอาคืน เหมือนเอาปืนมายิงที่ตรงหัวใจ แล้วไม่หลบมาแล ว่าเรื่อยๆ มาแรียงๆเอาหัวพาดเตียง เอาขาพาดบ่า ได้ข่าวว่าเธอน่ะร้อยลีลา ใครผ่านมา เสร็จเธอทุกราย จุ๊บแล้วทิ้ง จะไม่รับเป็นแฟน ไม่ต้องวางแผนจะแอ้มเจี้ยวหวาน ผู้ชายอย่างเราถึงไม่หล่อก็จริง แต่ผู้หญิงอย่างเธอฉันไม่มอง