ยิงหนูนาน้อง

  เต้ย อธิบดินทร์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยิงหนูนาน้อง เต้ย อธิบดินทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต้ย อธิบดินทร์เรียบเรียง: โคกอิโด่ย ณ เฮ็ดดีสตูดิโอโปรดิวเซอร์: ครูพรนภา บุตรวังค์สังกัดค่าย: TSir Soundติดต่องานแสดง: 0623400879

Dm | Gm |Dm | Gm |
Dm | Gm |Dm | Gm | Dm |

มันเป็นจั่งใด๋Dm คือได้ยินข่าวหนาหูDmว่านาน้องมีหCนูกัดกินพืชผDmผู้เฒ่า ผู้แDmก่ เพิ่นกะจ่มอยู่จ้น ๆDmว่าหนูอัปมงคCล หนูมันบ่Dm | Dmดี..

เกิดได้ ใหญ่มDmา อีพ่อเพิ่นพาหากิDmงัดหน่อไม้มาจนวิCน มื้อนี้อยากกินหนูนDmท่งน้อย ท่งใหDmญ่ นาหม่องใด๋น้องมีหDmนูพาอ้ายไปแหน่ดู้C สิพาไปล่าหนูDm | Dmนา..

ไชชGmา อะไชชGmไชชา ไชชาFย  เอ่ย ไชชา ไชชGmไชชาC | Cย..

จิพูดถึงเรื่องหFนู เมนูสุดหรูของบ้านเรFจิอ่อม จิขั่ว จิผัดกะเพรFา ไว้กินแกล้มเหล้าก็แซ่บดีGmยังมีอีกหลาFย อีกมากมายหลากหลายเมนูFโคราชบ้านเอ็งก็กินหFนู แต่ปุด แต่ปู้ เขาสืบมGmไชชGmา อะไชชGmไชชา ไชชาFย  เอ่ย ไชชา ไชชGmเอ้ยไชชC | Cาย..

ยิงหนูนาน้อง หนูนาน้อDmง ยิงหนูนานันนัน นันน้อDmยิงหนูนาน้อง หนูนาน้อDmง ยิงหนูนานันนัน นันน้อDmยิงหนูนาน้อง หนูนาน้อDmง ยิงหนูนานันนัน นันน้อDmยิงหนูนาน้อง หนูนาน้อDmง ยิงหนูนานันนัน นันน้อDm

Dm | Gm |Dm | Gm |
Dm | Gm |Dm | Gm | Dm |

กะพอได้อยู่ได้กิDmน ก่อนชีวิตสิ้นต้องขวานขวDmายหนูท้องขาว หนูท้องลาCอยากให้แซ่บหลายต้องหนูพุDmหนูน้อย หนูใหDmญ่ หนูอันใด๋กะมั้กมัDmข่อยมักหนูแฮงบักคัCก ลังเที่ยกะอยากหลอยหDmนู

ไชชGmา อะไชชGmไชชา ไชชาFย  เอ่ย ไชชา ไชชGmไชชาC | Cย..

* | ** | ** | ** | ** |

ยิงหนูนานันนัน นันน้อDmคอร์ดเพลง ยิงหนูนาน้อง เต้ย อธิบดินทร์

เนื้อเพลง ยิงหนูนาน้อง เต้ย อธิบดินทร์ มันเป็นจั่งใด๋ คือได้ยินข่าวหนาหู ว่านาน้องมีหนูกัดกินพืชผล ผู้เฒ่า ผู้แก่ เพิ่นกะจ่มอยู่จ้นๆว่าหนูอัปมงคล หนูมันบ่ดี เกิดได้ ใหญ่มา อีพ่อเพิ่นพาหากิน งัดหน่อไม้มาจนวิน มื้อนี้อยากกินหนูนา ท่งน้อย ท่งใหญ่ นาหม่องใด๋น้องมีหนู พาอ้ายไปแหน่ดู้ สิพาไปล่าหนูนา ไชชา อะไชชา ไชชา ไชชาย เอ่ย ไชชา ไชชา ไชชาย จิพูดถึงเรื่องหนู เมนูสุดหรูของบ้านเรา จิอ่อม จิขั่ว จิผัดกะเพรา ไว้กินแกล้มเหล้าก็แซ่บดี ยังมีอีกหลาย อีกมากมายหลากหลายเมนู โคราชบ้านเอ็งก็กินหนู แต่ปุด แต่ปู้ เขาสืบมา ไชชา อะไชชา ไชชา ไชชาย เอ่ย ไชชา ไชชา เอ้ยไชชาย ยิงหนูนาน้อง หนูนาน้อง ยิงหนูนานันนัน นันน้อง ยิงหนูนาน้อง หนูนาน้อง ยิงหนูนานันนัน นันน้อง ยิงหนูนาน้อง หนูนาน้อง ยิงหนูนานันนัน นันน้อง ยิงหนูนาน้อง หนูนาน้อง ยิงหนูนานันนัน นันน้อง กะพอได้อยู่ได้กิน ก่อนชีวิตสิ้นต้องขวานขวาย หนูท้องขาว หนูท้องลาย อยากให้แซ่บหลายต้องหนูพุก หนูน้อย หนูใหญ่ หนูอันใด๋กะมั้กมัก ข่อยมักหนูแฮงบักคัก ลังเที่ยกะอยากหลอยหนู ไชชา อะไชชา ไชชา ไชชาย เอ่ย ไชชา ไชชา ไชชาย ยิงหนูนานันนัน นันน้อง