ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ

  วงซี๊ด   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ​ วงซี๊ด ZEED
เนื้อร้อง/ทำนอง: วีรยุทธ ชูลีกรเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ณัฐภาสรณ์ จันทร์ส่องสังกัดค่าย: WOW recordติดต่องานแสดง: 0971175629, 0629749765

ทำได้แค่ใช้สBายตา บอกรักF#เธอเท่านั้นG#mระหว่างเราF#คงเป็นแค่ฝัEน..เมื่อเขาD#mคนนั้น.. คือC#mตัวจริงของเธF#อ..

B F# | G#m F# |E D#m | C#m F# | F# |

ส่องเฟBสจะเห็นรูปคู่F#กับเขา สเตG#mตัสก็ชัดF#เจนตามEไปอ่านทุกD#mคอมเม้น ก็เห็C#mนว่ารักกันดีF#รูปเดี่ยBวของเธอ ก็กดF#ไลค์ แต่รูปคู่G#mเลื่อนผ่านไปทุกF#ทีรักEคนมีเจ้าของD#mอย่างนี้ ใคC#mรก็เตือF#นให้ทำBใจ

ต่อให้รู้G#mสึก..รักเธอD#mแค่ไหน ต้องข่EมตัวเองเอาB F#/A#ไว้ยิ่งเห็นG#mเธอ..เดินมากับเขาD#mเมื่อไหร่ต้องฝืนEยิ้มทักทาย..ทุกครั้งที่ได้เF#จอ..

ทำได้แค่ใช้BสายตาบอกรักF#เธอเท่านั้G#mระหว่างเรF#าคงเป็นแค่ฝัEน..เมื่อเขD#mาคนนั้น.. คืC#mอตัวจริงของเธF#ตอนส่งยิ้Bม ฉันซ่อนน้ำตาF#ไว้เสมG#mไม่มีสิทF#ธิ์เป็นเจ้าของเธEย้ำตัวเD#mองเสมอ ให้กลืนC#mคำว่ารักเธF#อ..ลงไปในใจB

 B7  ทำได้แค่แอบG#mรักเธอไปD#mอย่างนี้ ผิดEที่เจF#อเธอช้าBไป   ให้หยุดG#mคิด คงทำไD#mม่ได้   ขอมีEสิทธิ์รัก แม้ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าขอF#ง..

G#m | D#m |E | B F#/A# |
G#m | D#m |E | F# |

* |

ได้แต่ใช้BสายตาบอกรัF#กเธอเท่าG#m F#นั้น..ได้แต่ฝัEน เมื่อเขาD#mคนนั้น..คืC#mอตัวจริงของเธF#ตอนส่งยิ้Bม ฉันซ่อนน้ำตาF#ไว้เสมอ G#mไม่มีสิทF#ธิ์เป็นเจ้าของเธEอ ย้ำตัวD#mเองเสมอให้กลืC#mนคำว่ารักเธอF#.. ลงไปในใจB..ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ​ - วงซี๊ด ZEED

เนื้อเพลง ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ​ วงซี๊ด ZEED ทำได้แค่ใช้สายตา บอกรักเธอเท่านั้น ระหว่างเราคงเป็นแค่ฝัน เมื่อเขาคนนั้น คือตัวจริงของเธอ ส่องเฟสจะเห็นรูปคู่กับเขา สเตตัสก็ชัดเจน ตามไปอ่านทุกคอมเม้น ก็เห็นว่ารักกันดี รูปเดี่ยวของเธอ ก็กดไลค์ แต่รูปคู่เลื่อนผ่านไปทุกที รักคนมีเจ้าของอย่างนี้ ใครก็เตือนให้ทำใจ ต่อให้รู้สึกรักเธอแค่ไหน ต้องข่มตัวเองเอาไว้ ยิ่งเห็นเธอเดินมากับเขาเมื่อไหร่ ต้องฝืนยิ้มทักทายทุกครั้งที่ได้เจอ ทำได้แค่ใช้สายตาบอกรักเธอเท่านั้น ระหว่างเราคงเป็นแค่ฝัน เมื่อเขาคนนั้น คือตัวจริงของเธอ ตอนส่งยิ้ม ฉันซ่อนน้ำตาไว้เสมอ ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเธอ ย้ำตัวเองเสมอ ให้กลืนคำว่ารักเธอลงไปในใจ ทำได้แค่แอบรักเธอไปอย่างนี้ ผิดที่เจอเธอช้าไป ให้หยุดคิด คงทำไม่ได้ ขอมีสิทธิ์รัก แม้ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ ได้แต่ใช้สายตาบอกรักเธอเท่านั้น ได้แต่ฝัน เมื่อเขาคนนั้นคือตัวจริงของเธอ ตอนส่งยิ้ม ฉันซ่อนน้ำตาไว้เสมอ ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเธอ ย้ำตัวเองเสมอ ให้กลืนคำว่ารักเธอ ลงไปในใจ