ยิ่งใกล้ยิ่งกลัว

  พิม ฐิติยากร   วงซี๊ด   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยิ่งใกล้ยิ่งกลัว วงซี๊ด ZEED Feat.พิม ฐิติยากร
เนื้อร้อง/ทำนอง: วีรยุทธ ชูลีกรเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ผไท ทองลิ้มสังกัดค่าย: WOW recordติดต่องานแสดง: 0971175629, 0629749765

F C/E | Dm C |A# Am | Gm C |

 F  อึดอัดรู้ไหC/Eมที่ต้องฝืนความรู้สึDm   ต้องเก็บมันไว้C เพราะคำว่าเพื่อนA#กัน   ยิ่งเธอดีAmกับฉัน ยิ่งทำGmให้ฉันหวั่นไหC

 F  แต่ก่อนทุกครั้C/Eงที่เธอเข้ามาใกล้กัDm   อยากบอกคิดถึCง แต่พูดไปไม่ได้A#   ห้ามใจAmแคไหน.. ยิ่งทำGmให้ทรมาCน..

ใกล้ชิA#ดแค่เอื้อมมือคว้Cา จนได้ยินเสีAmยงลมหายใจDmอยากจะพูGmดออกไป แต่ยิ่งใกล้ยิ่งกลัC

ถ้าฉันบอกรัFก แล้วเธC/Eอจะเปลี่ยนไปไหDmแล้วเธCอจะโกรธฉันไหA#ที่ฉันคิดAmไปไกล..เกิGmนคำว่าเพื่อนกัCถ้าฉันบอกรัFก แล้วเธC/Eอคิดต่างจากฉัDmเธอจะหลบหน้Cาไม่มาเจอกัA#กลัวเป็นAmอย่างนั้นเก็บคำGmว่ารักเอาไว้C ไม่ให้เสียเธอ

F C/E | Dm C |

 F  แค่อยากให้เธC/Eอคิดเหมือนที่ฉันรู้สึDm   ให้เรื่องของเราCนั้นมันเป็นไปได้A#..   ยิ่งรักเธอAmแค่ไหน ยิ่งอยาGmกจะข้ามเส้นนั้C

* | ** |

Dm C | A# C |
Dm C/E | A# | C |

** | ** |

เก็บคำGmว่ารักเอาไว้C ไม่ให้เสียเธอ

A# | Am | Gm | C | F |ยิ่งใกล้ยิ่งกลัว - วงซี๊ด ZEED Feat.พิม ฐิติยากร

เนื้อเพลง ยิ่งใกล้ยิ่งกลัว วงซี๊ด ZEED Feat.พิม ฐิติยากร อึดอัดรู้ไหมที่ต้องฝืนความรู้สึก ต้องเก็บมันไว้ เพราะคำว่าเพื่อนกัน ยิ่งเธอดีกับฉัน ยิ่งทำให้ฉันหวั่นไหว แต่ก่อนทุกครั้งที่เธอเข้ามาใกล้กัน อยากบอกคิดถึง แต่พูดไปไม่ได้ ห้ามใจแคไหน ยิ่งทำให้ทรมาน ใกล้ชิดแค่เอื้อมมือคว้า จนได้ยินเสียงลมหายใจ อยากจะพูดออกไป แต่ยิ่งใกล้ยิ่งกลัว ถ้าฉันบอกรัก แล้วเธอจะเปลี่ยนไปไหม แล้วเธอจะโกรธฉันไหม ที่ฉันคิดไปไกลเกินคำว่าเพื่อนกัน ถ้าฉันบอกรัก แล้วเธอคิดต่างจากฉัน เธอจะหลบหน้าไม่มาเจอกัน กลัวเป็นอย่างนั้น เก็บคำว่ารักเอาไว้ ไม่ให้เสียเธอ แค่อยากให้เธอคิดเหมือนที่ฉันรู้สึก ให้เรื่องของเรานั้นมันเป็นไปได้ ยิ่งรักเธอแค่ไหน ยิ่งอยากจะข้ามเส้นนั้น เก็บคำว่ารักเอาไว้ ไม่ให้เสียเธอ