ซังคนขี้คุย

  กระต่าย พรรณนิภา   เนม สุรพงศ์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ซังคนขี้คุย เนม สุรพงศ์ Feat. กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนม สุรพงศ์เรียบเรียง: จักรี อบมาสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

C | F | G |

C | F |C | Dm |
C | Dm |F G | C |

กลับเมือเฮือCน เมือซาน เทศกาAmลปีนี้ได้มาพ้อFคนดี สาวส่ำน้อยGบ้านเฮาบ่ได้พ้อCตั้งโดน จนว่าใหญ่Amเป็นสาวป้าด ซานดัFงฮึซานเล้า..Fขอมักเจ่าไG | Gด้บ่..

บ่ต้องทำCท่าแซวน้องดอกAmอ้ายจ๋ากะส่ำนี่ล่Fะ สไตล์ผู้สาวบ้านนอGเซาคึดต่Cอ คั่นคิดว่าสิมาหลอAmบ่จริงใจกะให้บอFก อย่ามาหยอก มันสิเจ็G | Gบ..เด้หัวCใจ..   C

บ่ได้มาAmเล่น ๆ ดอกเดCะผู้สาวคั่นว่าบ่มัFก จ้าง500อ้ายกะบ่แซGหืย จั่งแม่นคัCก เว่าแบบนี้กับกี่คนแล้Amสิให้น้องไปต่อแF | Fถว..กับคิวที่ท่อใG | Gด..

บ่หล่อปานใด๋C แต่หัวใจเป็นตาฮัAmบู้ย จั่งแม่นเว่าคัF  เอ้า อยากให้เจ้าได้ฮู้Gบ่อยากสิเชื่Cอคำเว่าคนเช้าชู้Amเบิ่งตาเดียวกะฮู้F คนเจ้าชู้ตาใสGคั่นได้ฮัCก อ้ายกะฮักดอกเบิ่ดใAmลองมาเป็นแฟนอ้าFย  อยากได้หยัง กะสิยอGบ่หล่อยังกุCย ขี้คุยอีกพร้Amอมน้องบ่มีทางยอF | Gม..เสียเหลี่ยมให้คนจั่งอ้าC | Gย..

C | Am |F | G |
C | Am |F | G | G |

* | ** | ** |

บ่เปลี่ยนใจติC ลองคบเบิ่งก่อนกะได้Amบ่ ๆ น้องย้านเสียใF | Gจ..เสียเหลี่ยมให้คนเจ้าชู้

C | F |C | Dm |
C | Dm |F G | C |ฟังเพลง - ซังคนขี้คุย เนม สุรพงศ์ Feat. กระต่าย พรรณนิภา - YouTube

เนื้อเพลง ซังคนขี้คุย เนม สุรพงศ์ Feat. กระต่าย พรรณนิภากลับเมือเฮือน เมือซาน เทศกาลปีนี้ ได้มาพ้อคนดี สาวส่ำน้อยบ้านเฮา บ่ได้พ้อตั้งโดน จนว่าใหญ่เป็นสาว ป้าด ซานดังฮึซานเล้า ขอมักเจ่าได้บ่ บ่ต้องทำท่าแซวน้องดอกอ้ายจ๋า กะส่ำนี่ล่ะ สไตล์ผู้สาวบ้านนอก เซาคึดต่อ คั่นคิดว่าสิมาหลอก บ่จริงใจกะให้บอก อย่ามาหยอก มันสิเจ็บ เด้หัวใจ บ่ได้มาเล่นๆดอกเดะผู้สาว คั่นว่าบ่มัก จ้าง500อ้ายกะบ่แซว หืย จั่งแม่นคัก เว่าแบบนี้กับกี่คนแล้ว สิให้น้องไปต่อแถว กับคิวที่ท่อใด บ่หล่อปานใด๋ แต่หัวใจเป็นตาฮัก บู้ย จั่งแม่นเว่าคัก เอ้า อยากให้เจ้าได้ฮู้ บ่อยากสิเชื่อคำเว่าคนเช้าชู้ เบิ่งตาเดียวกะฮู้ คนเจ้าชู้ตาใส คั่นได้ฮัก อ้ายกะฮักดอกเบิ่ดใจ ลองมาเป็นแฟนอ้าย อยากได้หยัง กะสิยอม บ่หล่อยังกุย ขี้คุยอีกพร้อม น้องบ่มีทางยอม เสียเหลี่ยมให้คนจั่งอ้าย บ่เปลี่ยนใจติ ลองคบเบิ่งก่อนกะได้ บ่ๆน้องย้านเสียใจ เสียเหลี่ยมให้คนเจ้าชู้