ไม่คู่ควร

 ANFIELD สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่คู่ควร ANFIELD

Am | Em |Dm | G |

ก็เธอAmนั้นคือนางฟ้า ฉันคEmงเอื้อมไม่ถึงไม่มีแรDmงจะดึง จะรั้งGเธอไว้ได้C..ก็เธAmอมันอยู่สูง ไอ้ฉัEmนมันต่ำเกินAmไปจะทำDmยังไง..ให้ฉันได้คู่Gกับเธอ

เธAmอคงไม่สน เธอคงEmไม่หันมองไม่มีสิทFธิ์จะรักกับเธอ เพราะเธอคือนางGฟ้า

ไม่อยากจีบดอกฟ้Cา ไม่มีปัญญาเลี้ยAmงดูเพราะเธอนั้นเลิศหDmรู ฉันคงเอื้อมไม่ถึGมันมีแต่ชีCวิต มันมีแต่หัวEmใจเธอจะรับได้ไหDmม ถ้าฉันมันมีแต่หัวใG(ไม่มีปัญญาเลี้ยงดู)

C | Em |Dm | G |
C | Em Am |Dm | G |

* | ** | ** |

F | Fm | C |คอร์ดเพลง ไม่คู่ควร ANFIELD

เนื้อเพลง ไม่คู่ควร ANFIELD ก็เธอนั้นคือนางฟ้า ฉันคงเอื้อมไม่ถึง ไม่มีแรงจะดึง จะรั้งเธอไว้ได้ ก็เธอมันอยู่สูง ไอ้ฉันมันต่ำเกินไป จะทำยังไง ให้ฉันได้คู่กับเธอ เธอคงไม่สน เธอคงไม่หันมอง ไม่มีสิทธิ์จะรักกับเธอ เพราะเธอคือนางฟ้า ไม่อยากจีบดอกฟ้า ไม่มีปัญญาเลี้ยงดู เพราะเธอนั้นเลิศหรู ฉันคงเอื้อมไม่ถึง มันมีแต่ชีวิต มันมีแต่หัวใจ เธอจะรับได้ไหม ถ้าฉันมันมีแต่หัวใจ (ไม่มีปัญญาเลี้ยงดู)