ก็คนมันคิดถึง

 อานัส  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ก็คนมันคิดถึง อานัส ต้นกล้าคนเพลง
เนื้อร้อง: ปอนด์ อินทวงศ์ทำนอง: เอฟ วรัญญูโปรดิวเซอร์: Y studioติดต่องานแสดง: 0994047899

G | F#m |Em | D |
G | F#m |Em | A | A |

อยากตะโกนDดัง ๆ ให้เธAอ..เห็นBmใจ..เธDอจะได้ยินหม้Aาย ฉันคิดถึงBmเธอ..ก็คนGมันเหงาเดียวAดาย มันอยF#mากโทรไปหาBmเธอมันคิดถึงEmเธอ ไม่รู้อิทำพรือAดี..

ต้อDงทนเหงาเดียวดาAยอีกนานเท่าBmไหร่เธDอถึงจะเห็นใจAผู้ชายคนBmนี้ก็เธอGมาเงียบหายAไป รู้หม้าF#mยว่าคนทาBmงนี้ใจคอไม่Emดี หวังเหวิAดทุกคืนทุกวัD

จากกันไปEmแสนไกล ไกF#mลสุดตาได้แต่พึ่Gง ลม ฟ้Aา ให้พาDไปช่วยพาควEmามคิดถึง ควF#mามห่วงใยอยู่หนGใด ให้เธอได้Aรู้

ว่ายังมีGคนคิดถึง ยังมีBmคนห่วงใยและยังEmมีความจริงใจให้เธอAนะกลับมาหGากันสักครั้ง ฉันยังคอF#mยและห่วงหาฉันสัญEmญา จะรัAกและภักDดี

G | F#m |Em | A |
G | F#m Bm |Em A | D |

* | ** | ** |

ขอสัญEmญา จะมีAแค่เธอคนGเดียว.. Gm        D      Dคอร์ดเพลง ก็คนมันคิดถึง อานัส ต้นกล้าคนเพลง

เนื้อเพลง ก็คนมันคิดถึง อานัส ต้นกล้าคนเพลง อยากตะโกนดังๆให้เธอ เห็นใจ เธอจะได้ยินหม้าย ฉันคิดถึงเธอ ก็คนมันเหงาเดียวดาย มันอยากโทรไปหาเธอ มันคิดถึงเธอ ไม่รู้อิทำพรือดี ต้องทนเหงาเดียวดายอีกนานเท่าไหร่ เธอถึงจะเห็นใจผู้ชายคนนี้ ก็เธอมาเงียบหายไป รู้หม้ายว่าคนทางนี้ ใจคอไม่ดี หวังเหวิดทุกคืนทุกวัน จากกันไปแสนไกล ไกลสุดตา ได้แต่พึ่ง ลม ฟ้า ให้พาไป ช่วยพาความคิดถึง ความห่วงใย อยู่หนใด ให้เธอได้รู้ ว่ายังมีคนคิดถึง ยังมีคนห่วงใย และยังมีความจริงใจให้เธอนะ กลับมาหากันสักครั้ง ฉันยังคอยและห่วงหา ฉันสัญญา จะรักและภักดี ขอสัญญา จะมีแค่เธอคนเดียว