คบซ้อน

 อาร์ท สิทธิชัย  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คบซ้อน อาร์ท สิทธิชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาร์ท สิทธิชัยเรียบเรียง: เสือ ภานุวัฒน์

C | Em |F | G | G |

งึดCอยู่.. งึดแฮงEmหลายงึดFกับคนลืมง่าย คือเฮ็ดได้G ยอมใจอีหลี..G

เจ็บคัCก.. หัวใจEmคือถืกไฟจี่เจ็Fบที่เจ้ามี มีใหม่โคตGรไว.. G

เลิกกันบ่ท่อใด๋C.. มีใหม่ไวแท้น้Emอ..ลืมง่ายปานนั้นบ้Dmอ.. เอาหยังน้อเฮ็ดหัวใจG..เลิกกันเมื่อวานนี้C.. มื้อนี้เปิดโตคนEmใหม่บ่ฮู้ไปคบกันตอนใด๋Dm  คือไวGแท้น้อใจCคน

G |

คบซ้อCน.. คบซ้อEmนแม่นบ่เร็วFดีแท้น้อ สมพออยากเลิกGกัน

** |

C | Em |F | G |

C | Em |Dm F | G |

เจ็บคัCก.. หัวใจEmคือถืกไฟจี่เจ็Fบที่เจ้ามี มีใหม่โคตGรไว.. G

** | ** |

บ่ฮู้Dmไปคบกันตอนใด๋ ลืมง่าGยแท้น้FอใจCคน..

C |คอร์ดเพลง คบซ้อน อาร์ท สิทธิชัย

เนื้อเพลง คบซ้อน อาร์ท สิทธิชัย งึดอยู่ งึดแฮงหลาย งึดกับคนลืมง่าย คือเฮ็ดได้ ยอมใจอีหลี เจ็บคัก หัวใจคือถืกไฟจี่ เจ็บที่เจ้ามี มีใหม่โคตรไว เลิกกันบ่ท่อใด๋ มีใหม่ไวแท้น้อ ลืมง่ายปานนั้นบ้อ เอาหยังน้อเฮ็ดหัวใจ เลิกกันเมื่อวานนี้ มื้อนี้เปิดโตคนใหม่ บ่ฮู้ไปคบกันตอนใด๋ คือไวแท้น้อใจคน คบซ้อน คบซ้อนแม่นบ่ เร็วดีแท้น้อ สมพออยากเลิกกัน เจ็บคัก หัวใจคือถืกไฟจี่ เจ็บที่เจ้ามี มีใหม่โคตรไว บ่ฮู้ไปคบกันตอนใด๋ ลืมง่ายแท้น้อใจคน