พระจันทร์หลังบ้าน

 เเบงค์ ล่องลอย  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง พระจันทร์หลังบ้าน เเบงค์ วงล่องลอย
เนื้อร้อง/ทำนอง: แบงค์ ล่องลอย, ปัญญาวิทย์ นัจสิทธิ์เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ประสิทธิ์ พิลึกสังกัดค่าย: เออน่า เรคคอร์ด

E | E |C#m | C#m |A | A |B | B |

ยังคงอยู่ตรEงที่เก่า..อยู่ในห้อC#mงที่ว่างเปล่า เหงา ๆ ..ยังเก็บสิ่งขอAงเก่า ๆ ..แต่ไม่อาจเก็บเอBาเธอกลับคืนมาได้เลย..

บ้านที่เคC#mยหน้าอยู่ วันนี้Aมันหดหู่จังในนั้C#mนยังคงได้กลิ่น แต่ไม่มีAเสียงเธอให้ได้ฟังในวันF#mที่อ้างว้าง.. เงียบเหBงา ทรมาน..

วันพรุ่งนี้Eฉันต้องอยู่ต่อไป แต่ไม่มีเธอแล้ววันพรุ่งนี้C#mฉันต้องเดินต่อไป แต่จะไม่มีเธอข้าง ๆในค่ำคืAนที่เมฆจาง ๆ ..ยังจำภาพที่เรามองพระจันBทร์..ด้วยกัน..

วันพรุ่งนี้Eกลับจากทำงาน แต่จะไม่เจอเธอที่บ้านวันพรุ่งนี้C#mตื่นจากหลับฝัน แต่จะไม่มีเธอข้าง ๆคืนนี้Aพระจันทร์สวยจัง..แต่ไม่รู้Bจะชี้มัน.. ให้ใครดู..

E | E |C#m | C#m |A | A |B | B |

บ้าC#mนที่เคยหน้าอยู่ วันนี้Aมันหดหู่จังในนั้C#mนยังคงได้กลิ่น แต่ไม่มีAเสียงเธอให้ได้ฟังวังวนF#mอ้างว้าง.. เงียบเหงBา ทรมาน..

* | ** |

E | E |

คืนนี้Aพระจันทร์สวยจัง..แต่ไม่รู้Bจะชี้มัน.. ให้ใครดูE..คอร์ดเพลง พระจันทร์หลังบ้าน เเบงค์ วงล่องลอย

เนื้อเพลง พระจันทร์หลังบ้าน เเบงค์ วงล่องลอย ยังคงอยู่ตรงที่เก่า อยู่ในห้องที่ว่างเปล่า เหงาๆ ยังเก็บสิ่งของเก่าๆ แต่ไม่อาจเก็บเอาเธอกลับคืนมาได้เลย บ้านที่เคยหน้าอยู่ วันนี้มันหดหู่จัง ในนั้นยังคงได้กลิ่น แต่ไม่มีเสียงเธอให้ได้ฟัง ในวันที่อ้างว้าง เงียบเหงา ทรมาน วันพรุ่งนี้ฉันต้องอยู่ต่อไป แต่ไม่มีเธอแล้ว วันพรุ่งนี้ฉันต้องเดินต่อไป แต่จะไม่มีเธอข้างๆในค่ำคืนที่เมฆจางๆ ยังจำภาพที่เรามองพระจันทร์ ด้วยกัน วันพรุ่งนี้กลับจากทำงาน แต่จะไม่เจอเธอที่บ้าน วันพรุ่งนี้ตื่นจากหลับฝัน แต่จะไม่มีเธอข้างๆคืนนี้พระจันทร์สวยจัง แต่ไม่รู้จะชี้มัน ให้ใครดู บ้านที่เคยหน้าอยู่ วันนี้มันหดหู่จัง ในนั้นยังคงได้กลิ่น แต่ไม่มีเสียงเธอให้ได้ฟัง วังวนอ้างว้าง เงียบเหงา ทรมาน คืนนี้พระจันทร์สวยจัง แต่ไม่รู้จะชี้มัน ให้ใครดู