ห้าม

 เบนซ์ จริยา  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ห้าม เบนซ์ จริยา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ลูกน้ำ จุลินทรีย์เรียบเรียง: ชินวุฒิ วัฒนาสัจจา, เดอะชิน

C D | Em |

Em | D |C | D |
Em | D |C | D | Em |

เธEmอนั้นก็รู้ว่าฉันมีเธอคนเดียวไม่เคยเผื่อใจให้ใคDร..ห่วEmงฉันก็ห่วงแค่เธอคนเดียวอาจจะงี่เง่ามากไปD..

ที่ผ่านมCาเธออาจจะเคยรักใครDมาก่อนฉันอีกแต่ไม่เป็นไรEm..แต่จากนี้CอยากจะขออะไรDเธอสักอย่างได้ไหDม..

ห้ามไปกอดใคCร ห้ามบอกรักใคDห้ามไปจูบใคBmร ห้ามงอนใส่ใคEmห้ามคิดถึงCใคร ห้ามนอDน..ตักใคGร..ห้ามไปจับมือกัCน..กับใครที่ไหDถ้าเขาอ้อนเธBmอ ก็ห้ามหวั่นไหEmว..ห้ามน่ารัCก..แบบนี้กับใครDนะ..(ถ้าไม่ใช่ฉัG | (D)น)

อย่าคิEmดว่าตัวเองเป็นเสือถ้ายังไม่รู้ว่าเหยื่อนั้นเด็ดแค่ไหน..ก็รักเธEmอจะให้ไปห่วงใครก็คนในหัวใจฉันมีแค่เธอ..

C | D |Bm | Em |
C | D |G | G |

* | ** |

ห้ามไปกอดใคCร ห้ามบอกรักใคDห้ามไปจูบใคBmร ห้ามงอนใส่ใคEmห้ามคิดถึงCใคร ห้ามนอDน..ตักใคGร..ห้ามไปจับมือกัCน..กับใครที่ไหDถ้าเขาอ้อนเธBmอ ก็ห้ามหวั่นไหEmว..ห้ามน่ารัCก..แบบนี้กับใครDนะ..นอกจากฉัGน..

อย่าไปทำแCบบนี้กับใครDนะ..ถ้าไม่ใช่ฉัGน…

C D | Em |

Em | D |C | D | ( x2 ) | Em |คอร์ดเพลง ห้าม เบนซ์ จริยา

เนื้อเพลง ห้าม เบนซ์ จริยา เธอนั้นก็รู้ว่าฉันมีเธอคนเดียว ไม่เคยเผื่อใจให้ใคร ห่วงฉันก็ห่วงแค่เธอคนเดียว อาจจะงี่เง่ามากไป ที่ผ่านมาเธออาจจะเคยรักใครมาก่อนฉันอีก แต่ไม่เป็นไร แต่จากนี้อยากจะขออะไรเธอสักอย่างได้ไหม ห้ามไปกอดใคร ห้ามบอกรักใคร ห้ามไปจูบใคร ห้ามงอนใส่ใคร ห้ามคิดถึงใคร ห้ามนอน ตักใคร ห้ามไปจับมือกัน กับใครที่ไหน ถ้าเขาอ้อนเธอ ก็ห้ามหวั่นไหว ห้ามน่ารัก แบบนี้กับใครนะ (ถ้าไม่ใช่ฉัน) อย่าคิดว่าตัวเองเป็นเสือ ถ้ายังไม่รู้ว่าเหยื่อนั้นเด็ดแค่ไหน ก็รักเธอจะให้ไปห่วงใคร ก็คนในหัวใจฉันมีแค่เธอ ห้ามไปกอดใคร ห้ามบอกรักใคร ห้ามไปจูบใคร ห้ามงอนใส่ใคร ห้ามคิดถึงใคร ห้ามนอน ตักใคร ห้ามไปจับมือกัน กับใครที่ไหน ถ้าเขาอ้อนเธอ ก็ห้ามหวั่นไหว ห้ามน่ารัก แบบนี้กับใครนะ นอกจากฉัน อย่าไปทำแบบนี้กับใครนะ ถ้าไม่ใช่ฉัน…