หน้าโหดโหมดคิตตี้

 เบิ้ล ปทุมราช  แบม ไพลิน  ออย ธนวรรณ  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หน้าโหดโหมดคิตตี้ เบิ้ล ปทุมราช ft. แบม ไพลิน : ออย ธนวรรณ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบิ้ล ปทุมราชเรียบเรียง: บุญหลง คอบเตอร์ไฟซ์สังกัดค่าย: Rsiamติดต่องานแสดง: 0983653523

G Bm | Em |C D | G |

ถึงเฮาสิดำG แต่การกระทำBmเฮาสีชมพูEmลองคบแล้วเธอสิฮู้C.. สิฮู้Dว่าน่าฮักอีหGลี..

G Bm | Em |C D | G |
C | G |D | G | G |

สวัสดีครัGบน้องหล่าคำแพงแก้มแดง ๆD ละผู้สีไค ๆหน้าตEmาแฮงบ่ต้องเว้าหยังหลายคนนี่ล่Cะลูกไภ้อีแDม่เล็บตีGนจนว่าไปฮอดทรงผมหน้าทั่ง ดังคDม จั่งแม่นงามคักแหน่อยากสิไEmด้ล่ะเอาไปดูแล ขอเว้านำแหC Dน่..เจ้ามีแฟนแล้วGไป่.. D

ข้อยกะบ่ฮู้Gดอกว่า ว่าน้องมีไผAmหรือยังแต่อ้ายอยากเว้Cาดัง ๆ ว่าน้องนั้นคือDสเปคอ้ายว่าน้อCงคือสิ่งเล็ก ๆ ถ้าอ้ายเอิ้นว่าDฮัก..

ถึงเฮาสิดำG แต่การกระทำBmเฮาสีชมพูEmลองคบแล้วเธอสิฮู้C.. สิฮู้Dว่าน่าฮักอีหGลีสถานะเฮากะยังโสGหน้าโหDดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้Gนิสัยอ้ายกะเฟรนลี่C.. พร้อมสิเป็นเด็กดีD(ในอ้อมแGขนเธอ)   Bm

น้องสาEmวบ้านเจ้าอบู่ไสอยู่บ้านใด๋Em อ้ายอยากไปหามื้อนี้Emอ้ายได้พ้อขวัญตา อยากถามว่Bmามีผัวแล้วEmไป่น้องนี้Emยังบ่ทันมีผัว อ้ายห้ามตั๋Emว ถ้าน้องเปิดใจถ้าอ้าEmยยังบ่ทันมีไผกะอยากไปเป็Dนลูกใภ้อีแEmม่อยากไปเป็Dนลูกใภ้อีEmแม่

C D | Em |D Bm | Em |

Em | Em |Em | Em |
Em | Em |Em | Em | Em |

C D | Em |D Bm | Em D |
Em Bm D | Em D |

* | ** | *** | *** | **** |

C D | Em |D Bm | Em |

Em | Em |Em | Em |
Em | Em |Em | Em | Em |

C D | Em |D Bm | Em D |
Em Bm D | Em D |คอร์ดเพลง หน้าโหดโหมดคิตตี้ เบิ้ล ปทุมราช ft. แบม ไพลิน และ ออย ธนวรรณ

เนื้อเพลง หน้าโหดโหมดคิตตี้ เบิ้ล ปทุมราช ft. แบม ไพลิน และ ออย ธนวรรณ ถึงเฮาสิดำ แต่การกระทำเฮาสีชมพู ลองคบแล้วเธอสิฮู้ สิฮู้ว่าน่าฮักอีหลี สวัสดีครับน้องหล่าคำแพง แก้มแดงๆละผู้สีไคๆหน้าตาแฮงบ่ต้องเว้าหยังหลาย คนนี่ล่ะลูกไภ้อีแม่ เล็บตีนจนว่าไปฮอดทรงผม หน้าทั่ง ดังคม จั่งแม่นงามคักแหน่ อยากสิได้ล่ะเอาไปดูแล ขอเว้านำแหน่ เจ้ามีแฟนแล้วไป่ ข้อยกะบ่ฮู้ดอกว่า ว่าน้องมีไผหรือยัง แต่อ้ายอยากเว้าดังๆว่าน้องนั้นคือสเปค อ้ายว่าน้องคือสิ่งเล็กๆถ้าอ้ายเอิ้นว่าฮัก ถึงเฮาสิดำ แต่การกระทำเฮาสีชมพู ลองคบแล้วเธอสิฮู้ สิฮู้ว่าน่าฮักอีหลี สถานะเฮากะยังโสด หน้าโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้ นิสัยอ้ายกะเฟรนลี่ พร้อมสิเป็นเด็กดี (ในอ้อมแขนเธอ) น้องสาวบ้านเจ้าอบู่ไส อยู่บ้านใด๋ อ้ายอยากไปหา มื้อนี้อ้ายได้พ้อขวัญตา อยากถามว่ามีผัวแล้วไป่ น้องนี้ยังบ่ทันมีผัว อ้ายห้ามตั๋ว ถ้าน้องเปิดใจ ถ้าอ้ายยังบ่ทันมีไผ กะอยากไปเป็นลูกใภ้อีแม่ อยากไปเป็นลูกใภ้อีแม่