เนาะ (ເນາະ)

 บอม ลูกพระธาตุ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เนาะ (ເນາະ) บอม ลูกพระธาตุ

Fm | C# |D# | Fm |

G# | G# |Fm | Fm |A#m | A#m |D# | D# |

โอ้G#แม่เทพธิดาหล่นฟ้าเจ้าหล่นมFmาตั้งแต่สวรรค์ชั้นใดหรือเฮ็ดผิA#mดกฎของพระอินทร์ตั้งไว้เขาD#จังได้ส่งเจ้าลงมา

เป็นบุญตG#าที่อ้ายได้พบได้พ้อเป็นบุญหลFmายคั่นอ้ายได้เจ้ามาเป็นแฟนสิจับมืA#mอจูงแขนเจ้าย่างอ้อมบ้านสาบาD#นต่อหน้าพระธาตุใหญ่

คั่นแม่นในใจC#เจ้าบ่ทันมีไCmสีฟ้าวไปบอA#mกอีแม่ไปขายนาท่งใหCmญ่ไปขอเจ้าC#มาเป็นลูกใภ้อีพ่D# | D#อ..

เนG#าะ มาเป็นแฟนอ้ายซั่นเนCmาะมาเป็นแฟนกันซั่นเนFmาะ  โอ๊ยมาเป็นแฟนอ้ายเถCmาะนาท่งใหC#ญ่อ้ายบ่ให้เฮ็ดนำยาCmนาท่งน้อA#mยของเจ้าอ้ายสิเฮ็ดสุมื้D#

คงขาดใจG#คั่นบ่ได้เจ้าเป็นแฟCmชาตินี้บ่ได้เดินควงแขFmน ลูกเฮาคงบ่ได้เกิCmค่านามสกุC#ลอ้ายบ่คิดนำจักบาCmคั่นบ่เว้ายาA#mกเอาหมูน้อยโตหD# | D#นึ่ง..อ้ายยอมเสียเปรียบกะได้

Fm | Fm |Fm | Fm | Fm |

Fm | Fm |D# | D# |C# | C# |D# | D# |

* | ** | *** |

คงขาดใจG#คั่นบ่ได้เจ้าเป็นแฟCmชาตินี้บ่ได้เดินควงแขFmน ลูกเฮาคงบ่ได้เกิCmค่านามสกุC#ลอ้ายบ่คิดนำจักบาCmคั่นบ่เว้ายาA#mกเอาหมูน้อยโตหD# | D#นึ่ง..จังบ่มีไผเสียเปรีG#ยบ เนาะหล่าเนFmาะเนาะหล่าเA#m | D# | D#นาะ..                    เนG#าะ..คอร์ดเพลง เนาะ (ເນາະ) บอม ลูกพระธาตุ

เนื้อเพลง เนาะ (ເນາະ) บอม ลูกพระธาตุ โอ้แม่เทพธิดาหล่นฟ้า เจ้าหล่นมาตั้งแต่สวรรค์ชั้นใด หรือเฮ็ดผิดกฎของพระอินทร์ตั้งไว้ เขาจังได้ส่งเจ้าลงมา เป็นบุญตาที่อ้ายได้พบได้พ้อ เป็นบุญหลายคั่นอ้ายได้เจ้ามาเป็นแฟน สิจับมือจูงแขนเจ้าย่างอ้อมบ้าน สาบานต่อหน้าพระธาตุใหญ่ คั่นแม่นในใจเจ้าบ่ทันมีไผ สีฟ้าวไปบอกอีแม่ไปขายนาท่งใหญ่ ไปขอเจ้ามาเป็นลูกใภ้อีพ่อ เนาะ มาเป็นแฟนอ้ายซั่นเนาะ มาเป็นแฟนกันซั่นเนาะ โอ๊ยมาเป็นแฟนอ้ายเถาะ นาท่งใหญ่อ้ายบ่ให้เฮ็ดนำยาก นาท่งน้อยของเจ้าอ้ายสิเฮ็ดสุมื้อ คงขาดใจคั่นบ่ได้เจ้าเป็นแฟน ชาตินี้บ่ได้เดินควงแขน ลูกเฮาคงบ่ได้เกิด ค่านามสกุลอ้ายบ่คิดนำจักบาท คั่นบ่เว้ายากเอาหมูน้อยโตหนึ่ง อ้ายยอมเสียเปรียบกะได้ คงขาดใจคั่นบ่ได้เจ้าเป็นแฟน ชาตินี้บ่ได้เดินควงแขน ลูกเฮาคงบ่ได้เกิด ค่านามสกุลอ้ายบ่คิดนำจักบาท คั่นบ่เว้ายากเอาหมูน้อยโตหนึ่ง จังบ่มีไผเสียเปรียบ เนาะหล่าเนาะ เนาะหล่าเนาะ เนาะ