แพ้ความจริง

 บอย พีชเมกเกอร์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แพ้ความจริง BOY PEACEMAKER บอย พีชเมกเกอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กฤษติกร พรสาธิต, ติ๊ก Playgroundเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ธีระปริญญ์ รัตนบุตรสังกัดค่าย: GRAND MUSIK

ที่สุดคือฉันCต้องพบความจริงว่ามันคงเป็G/Bนไปไม่ได้คนที่หมดรัAmก ให้รั้ง ให้ตายยังไง ก็ไม่Emมีความหมายกี่หมื่นเหตุผFลร้อยล้านเวทมนต์ก็คงฉุดรั้Emงเธอไม่ไAmด้และฉัDmนต้องแพ้ให้ความจริง ที่เรGาต้องจบตรงนี้..

C | C |

ก็เคยคิAmด ก็เคยหวัง ว่าความรัก และความหลังจะพาเธอคืEmนกลับมาที่รักของเราแต่วันนี้Amก็ได้รู้ ต่อให้ทุ่มเทแค่ไหนก็กลายเป็นคEmนที่เธอนั้นไม่อยากเอา

และต่อให้ฉัFนยิ่งยื้อ ทำดีเท่าไรให้เรื่องEmราวระหว่างAmเรา..ก็เหมืDmอนยิ่งทำให้มันน่ารำคาGญ..

เพราะสุดท้าFยแล้วคนที่มันหมดใจให้อะไEmรไปก็เท่าAmนั้นและฉัDmนคงต้องปล่อยเธอไปG..

** |

C | C |

เก็บชีวิAmตหนึ่งที่เหลือ พอได้แล้วกับความหวังเอามันกลับมEmาดูแลตัวเองสักทีไม่ว่าทุ่Amมเทแค่ไหน ทำเพื่อเธออีกเท่าไรก็ไม่มีวัEmนที่เธอมองเห็นอยู่ดี

และต่อให้ฉัFนยังรักเธอมากเท่าไรแต่คEmงมาได้เท่Amานี้ จากนี้Dmก็ขอให้เธอโชคดีG..

* | ** |

F | Em |F | Em |Dm | G |

** |

C | C |คอร์ดเพลง แพ้ความจริง BOY PEACEMAKER บอย พีชเมกเกอร์

เนื้อเพลง แพ้ความจริง BOY PEACEMAKER บอย พีชเมกเกอร์ ที่สุดคือฉันต้องพบความจริง ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ คนที่หมดรัก ให้รั้ง ให้ตายยังไง ก็ไม่มีความหมาย กี่หมื่นเหตุผลร้อยล้านเวทมนต์ก็คงฉุดรั้งเธอไม่ได้ และฉันต้องแพ้ให้ความจริง ที่เราต้องจบตรงนี้ ก็เคยคิด ก็เคยหวัง ว่าความรัก และความหลัง จะพาเธอคืนกลับมาที่รักของเรา แต่วันนี้ก็ได้รู้ ต่อให้ทุ่มเทแค่ไหน ก็กลายเป็นคนที่เธอนั้นไม่อยากเอา และต่อให้ฉันยิ่งยื้อ ทำดีเท่าไร ให้เรื่องราวระหว่างเรา ก็เหมือนยิ่งทำให้มันน่ารำคาญ เพราะสุดท้ายแล้วคนที่มันหมดใจ ให้อะไรไปก็เท่านั้น และฉันคงต้องปล่อยเธอไป เก็บชีวิตหนึ่งที่เหลือ พอได้แล้วกับความหวัง เอามันกลับมาดูแลตัวเองสักที ไม่ว่าทุ่มเทแค่ไหน ทำเพื่อเธออีกเท่าไร ก็ไม่มีวันที่เธอมองเห็นอยู่ดี และต่อให้ฉันยังรักเธอมากเท่าไร แต่คงมาได้เท่านี้ จากนี้ก็ขอให้เธอโชคดี