จะไม่ทิ้งกัน

  บอย โกสิยพงษ์   สตริง   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จะไม่ทิ้งกัน BOYd KOSIYABONG บอย โกสิยพงษ์
เนื้อร้อง: บอย โกสิยพงษ์, Golf F.HEROทำนอง: บอย โกสิยพงษ์, ภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคลเรียบเรียง: ภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคลดนตรี: บอย โกสิยพงษ์

A# A#maj7 D#maj7 D#maj7 |
A# A#maj7 D#maj7 D#maj7 |

จากA#วันนี้ไป..       A#maj7ไม่รู้อะไรจะเกิD#maj7ดขึ้นบ้าง..      D#maj7ไม่รู้หนทางที่วาCm7งข้างหน้า..    Cm7นั้นจะหนักหนFา..สักเท่าไรF?

เรื่อA#งที่เผชิญ..      A#maj7ไม่รู้มันจะจบลงD#maj7เมื่อไหร่?         D#maj7ต้องพบต้องเจอะความทุCm7ข์ยังไง       Cm7แค่ไหน เพียงใด  ไม่มีFใครจะตอบได้F

แต่สิ่งเดีGmยวที่ฉันรู้ จากนี้ไFปเราเท่านั้น..ที่ต้องร่วD#maj7มชะตากรรมที่เราเจอA#maj7อยู่จะปวดร้าGmวสักเพียงไหน จะทุกข์ทFนสักเท่าไรสิ่งที่พD#maj7วกเรานั้นพอจะทำD#maj7ได้

คือส่A#งกำลังใจให้กันและกันDm7ก่อนในGmความทุกข์ร้อนที่เราเจอFmอยู่A#ะดีร้ายD#สักเท่าไหร่ แค่ไหDm7นก็ต้องสู้ถึCm7งแม้ไม่รู้จะเจออะFไร

ขอส่งA#กำลังใจให้เราได้เดินDm7ผ่าน  D7ไม่Gmว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหFmA#ละถึงแม้D#ทุก ๆ อย่าง.. นั้Dm7นต้องเริ่มใหม่แต่Cm7เธอและฉัน..จFะไม่ทิ้งกัน จำไว้A#

 A#  เราเหมือนเป็นกวางในฤดูล่าสัตว์ A#maj7  เหมือนหนังดราม่าที่อยากให้ภาพตัด D#maj7  วันที่ทุ่มเทและเกหมดหน้าตัก   กลับกลD#maj7ายเป็นสูญสลาย และกลายเป็นกองซากปรัก

กลายเป็นลาCm7กหนักมานาน แล้วติดแหงกเหมือนกับกาวกลายเป็Cm7นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาว F  เวลาเดินช้าไปทั้งเข็มสั้นและทั้งเข็มยาว   แต่แล้วFเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามืดจะยิ่งเห็นดาว

   ฉันเห็นแสGmงแพรวพราวปรากฎอยู่ในไมตรี   เห็นความรับFผิดชอบและกำลังใจผ่าน IG D#  เราจะสู้หวัด COVID   ด้วยคำA#ว่ามิตรภาพไม่ใช่สงครามหรือไพรี

ฟังให้ดีGmว่าโลกทั้งผองคือพี่น้องกันฝากเพลงนี้Fแทนกำลังใจให้เราได้ร้องกันคืนอับแสD#งขอให้เธอมองแสงดาวที่ล้อมจันทร์เฝ้ารอแสD#งของเช้าวันใหม่ที่จะมา ไปพร้อม ๆ กัน

* | ** |คอร์ดเพลง จะไม่ทิ้งกัน BOYd KOSIYABONG บอย โกสิยพงษ์

ศิลปิน : ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ​, ป๊อด ธนชัย อุชชิน (ป๊อด Moderndog)​, เบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ​, คิว สุวีระ บุญรอด (คิว Flure)​, Golf Fukkling Hero, อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน Bodyslam), ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อเพลง จะไม่ทิ้งกัน BOYd KOSIYABONG บอย โกสิยพงษ์ จากวันนี้ไป ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ไม่รู้หนทางที่วางข้างหน้า นั้นจะหนักหนา สักเท่าไร? เรื่องที่เผชิญ ไม่รู้มันจะจบลงเมื่อไหร่? ต้องพบต้องเจอะความทุข์ยังไง แค่ไหน เพียงใด ไม่มีใครจะตอบได้ แต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้ จากนี้ไปเราเท่านั้น ที่ต้องร่วมชะตากรรมที่เราเจออยู่ จะปวดร้าวสักเพียงไหน จะทุกข์ทนสักเท่าไร สิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้ คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อน ในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่ จะดีร้ายสักเท่าไหร่ แค่ไหนก็ต้องสู้ ถึงแม้ไม่รู้จะเจออะไร ขอส่งกำลังใจให้เราได้เดินผ่าน ไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหน และถึงแม้ทุกๆอย่าง นั้นต้องเริ่มใหม่ แต่เธอและฉัน จะไม่ทิ้งกัน จำไว้ เราเหมือนเป็นกวางในฤดูล่าสัตว์ เหมือนหนังดราม่าที่อยากให้ภาพตัด วันที่ทุ่มเทและเกหมดหน้าตัก กลับกลายเป็นสูญสลาย และกลายเป็นกองซากปรัก กลายเป็นลากหนักมานาน แล้วติดแหงกเหมือนกับกาว กลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาว เวลาเดินช้าไปทั้งเข็มสั้นและทั้งเข็มยาว แต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามืดจะยิ่งเห็นดาว ฉันเห็นแสงแพรวพราวปรากฎอยู่ในไมตรี เห็นความรับผิดชอบและกำลังใจผ่าน IG เราจะสู้หวัด COVID ด้วยคำว่ามิตรภาพไม่ใช่สงครามหรือไพรี ฟังให้ดีว่าโลกทั้งผองคือพี่น้องกัน ฝากเพลงนี้แทนกำลังใจให้เราได้ร้องกัน คืนอับแสงขอให้เธอมองแสงดาวที่ล้อมจันทร์ เฝ้ารอแสงของเช้าวันใหม่ที่จะมา ไปพร้อมๆกัน