พันธุ์เดียวกัน

  แช่ม แช่มรัมย์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง พันธุ์เดียวกัน แช่ม แช่มรัมย์
สังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์

A | Bm |A | Bm |

 A  ไม่จำเป็นหรอกคำสัญญBm   มองที่ตาก็เห็นหัวใจA   เกิดมาเป็นพวกพันธุ์เดียวกัBm   กอดคอกัน ไปไหนก็ไปA   สุขหรือทุกข์ ก็ไม่สำคัBm   ข้อสำคัญ มันอยู่ที่ใจA   ไม่มีเงินเราก็แบ่งกันจBm   เกิดเป็นคนไม่จมน้ำใจA

วันนี้D วันไหน ดีร้าF#mย เราจะไม่ทิ้งกันเมื่อไหDน เมื่อนั้น ถึงไหEน ถึงกัน ถึงใF#mจ..

F#m | F#m |F#m | F#m |

เคAยเป็นไงE เราก็เป็นอย่างนั้AเรAารักกัEน ไม่มีวันเปลี่ยนไF#mเพื่อนเอย เพื่อนรัDก เพื่อนเอEย เพื่อนตAายอีกนาF#mนแค่ไหBmน เราก็ยัEงเหมือนเดิ(A)ม..

A | F#m |A | F#m |
D E | D E | A |

 A  ไม่จำเป็นหรอกคำสัญญBm   มองที่ตาก็เห็นหัวใจA   เกิดมาเป็นพวกพันธุ์เดียวกัBm   กอดคอกัน ไปไหนก็ไปA   โน่นภูเขา จะลุย ก็ลุBm   นั่นทะเล จะไป ก็ไปA   เหนื่อยไม่กลัว แต่กลัวไม่มัBm   อยากจะมัน มันก็ต้องวัดใจA

* |

F#m | F#m |F#m | F#m |

** | ** |

อีกนาF#mนแค่ไหBmน เราก็ยัEงเหมือนเดิAม..คอร์ดเพลง พันธุ์เดียวกัน แช่ม แช่มรัมย์

เนื้อเพลง พันธุ์เดียวกัน แช่ม แช่มรัมย์ ไม่จำเป็นหรอกคำสัญญา มองที่ตาก็เห็นหัวใจ เกิดมาเป็นพวกพันธุ์เดียวกัน กอดคอกัน ไปไหนก็ไป สุขหรือทุกข์ ก็ไม่สำคัญ ข้อสำคัญ มันอยู่ที่ใจ ไม่มีเงินเราก็แบ่งกันจน เกิดเป็นคนไม่จมน้ำใจ วันนี้ วันไหน ดีร้าย เราจะไม่ทิ้งกัน เมื่อไหน เมื่อนั้น ถึงไหน ถึงกัน ถึงใจ เคยเป็นไง เราก็เป็นอย่างนั้น เรารักกัน ไม่มีวันเปลี่ยนไป เพื่อนเอย เพื่อนรัก เพื่อนเอย เพื่อนตาย อีกนานแค่ไหน เราก็ยังเหมือนเดิม ไม่จำเป็นหรอกคำสัญญา มองที่ตาก็เห็นหัวใจ เกิดมาเป็นพวกพันธุ์เดียวกัน กอดคอกัน ไปไหนก็ไป โน่นภูเขา จะลุย ก็ลุย นั่นทะเล จะไป ก็ไป เหนื่อยไม่กลัว แต่กลัวไม่มัน อยากจะมัน มันก็ต้องวัดใจ อีกนานแค่ไหน เราก็ยังเหมือนเดิม