มีเธอตลอดไป (Circle of Love)

 ป๊อด ธนชัย  มีเธอตลอดไป  อิ้งค์ วรันธร  Moderndog  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง มีเธอตลอดไป (Circle of Love) POD THANACHAI x INK WARUNTORN x FONGBEER
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ทีมโอ่งเก่งสังกัดค่าย: merecords

A | Amaj7 |D | D |
A | Amaj7 |D | D |

ตั้งแต่วันAแรกที่เราได้พบกัAmaj7ก็รู้เลยว่าฉัDนถูกส่งมาเพื่อรักเธEอ..ตั้งแต่วันAแรกที่เราได้พบเจAmaj7ก็รู้เลยว่าเธDอคือคนที่ใจฉันยอEม..

ตั้งแต่วันAที่ได้มีเธอเข้ามAmaj7ขอบฟ้าที่มันแสDนไกล เธอพาฉันไปE..ตั้งแต่วัAนที่ได้มีเธอชิดใกAmaj7ล้ก็ไม่มีปัญหDาอะไรให้ใจฉันวุ่นEวาย..

หนึ่งชีวิตF#mของฉัน..ไม่ต้อEงการใครอีกแล้Dว นอกจากเธAอ..และชีวิตF#mของฉัน..ไม่ขอEมากไปกว่านี้D แค่เพียงมีเธE

อะไรที่เธออุ่นใจA..ไม่ว่าจะนานเท่าไรAmaj7  บนทางที่มันแสนไกA7ล..ให้F#7สัญญาว่าจะทำใDห้เธอสุขและยิ้C#mมได้ทุกวัน.. โดยไม่Bmต้องกังวลอะไรE

ตั้งแต่มีเธอวันนั้Aน..ทุกสิ่งที่มันหมุนไปAmaj7.. ก็สั่งให้ใจยิ้มได้A7ชีวิF#7ตมีเธอเป็นคำDว่าความสุขอยากจะขอC#mให้ทุกวัน..ฉัBmนได้มีเธอนั้Eนดูแลตลอดไป..

A | Amaj7 |D | D |

* | ** | *** |

A | Amaj7 |F#m | F G |
A | Amaj7 |D | E |

** |

 A  อยู่กับฉัAmaj7น.. ตลอดไD | Dป..คอร์ดเพลง มีเธอตลอดไป (Circle of Love) POD THANACHAI x INK WARUNTORN x FONGBEER

เนื้อเพลง มีเธอตลอดไป ป๊อด ธนชัย x อิ้งค์ วรันธร x ฟองเบียร์ ตั้งแต่วันแรกที่เราได้พบกัน ก็รู้เลยว่าฉันถูกส่งมาเพื่อรักเธอ ตั้งแต่วันแรกที่เราได้พบเจอ ก็รู้เลยว่าเธอคือคนที่ใจฉันยอม ตั้งแต่วันที่ได้มีเธอเข้ามา ขอบฟ้าที่มันแสนไกล เธอพาฉันไป ตั้งแต่วันที่ได้มีเธอชิดใกล้ ก็ไม่มีปัญหาอะไรให้ใจฉันวุ่นวาย หนึ่งชีวิตของฉัน ไม่ต้องการใครอีกแล้ว นอกจากเธอ และชีวิตของฉัน ไม่ขอมากไปกว่านี้ แค่เพียงมีเธอ อะไรที่เธออุ่นใจ ไม่ว่าจะนานเท่าไร บนทางที่มันแสนไกล ให้สัญญาว่าจะทำให้เธอสุข และยิ้มได้ทุกวัน โดยไม่ต้องกังวลอะไร ตั้งแต่มีเธอวันนั้น ทุกสิ่งที่มันหมุนไป ก็สั่งให้ใจยิ้มได้ ชีวิตมีเธอเป็นคำว่าความสุข อยากจะขอให้ทุกวัน ฉันได้มีเธอนั้นดูแลตลอดไป อยู่กับฉัน ตลอดไป