ใกล้ใจ

  Cocktail   สตริง   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใกล้ใจ COCKTAIL ค็อกเทล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: Cocktail, ฐิติวัฒน์ รองทองสังกัดค่าย: genie records

Bsus2 |

เราทั้งสองBเคยเคียง.. กอดกันไว้A#mเคียงกาย..กุมมือเธอไว้Bแนบใจ ไม่หC#าย ไม่ห่F#าง..จูบกับเธBอเบา ๆ .. ไม่เคยเหงA#mาไม่หน่าย..แต่วันนี้Bหัวใจหล่นหาC#ย ไม่เหมือนF#เดิม

อาจเป็นเพราBะว่าเราโชคร้ายจนต้องไกA#mล..อาจเป็นเพราBะว่าวันเวลาไม่เป็นใจA#m..แต่อยากให้รู้Bว่าใจของฉันไม่เคยไกล  A#mและมันยังอยู่ใกล้ ๆG#m เธอ..  C#

ทนผ่านพ้นBเวลา.. ที่เหน็บหนาA#mวยาวนาน..หวังให้วันBคืนที่โหดร้าC#ยพ้นผ่าF#น..ความคิดถึงBในใจ.. ให้มันลอยลมไA#mป..ส่งให้ถึงBคนไกลด้วยควาC#มหวังดีF#

* |

เขาอาจกำหนดเอาไว้Bให้ไม่เจอกัน..เขาอาจกำกับเอาไว้A#mให้เธอไกลฉัน..แต่มันจะกักขัBงใจฉันให้ไกลเธอไม่ได้C#..

ใจของฉันยังใกล้เธF# C#/Fอ..          เสD#m | B | C#มอ..

F# | C#/F |D#m | B C# |

* | ** |

   ความรักของฉันยังใกล้เธF#อ.. เสมอC#/F.. D#m  ใกล้เธBอ.. เสมF#อ..   ใกล้เธC#/Fอ.. ใกล้เธD#mอ.. B  ความรักของฉัC#นยังใกล้เธF#อ..คอร์ดเพลง ใกล้ใจ COCKTAIL โอม คอกเทล

เนื้อเพลง ใกล้ใจ COCKTAIL ค็อกเทล เราทั้งสองเคยเคียง กอดกันไว้เคียงกาย กุมมือเธอไว้แนบใจ ไม่หาย ไม่ห่าง จูบกับเธอเบาๆ ไม่เคยเหงาไม่หน่าย แต่วันนี้หัวใจหล่นหาย ไม่เหมือนเดิม อาจเป็นเพราะว่าเราโชคร้ายจนต้องไกล อาจเป็นเพราะว่าวันเวลาไม่เป็นใจ แต่อยากให้รู้ว่าใจของฉันไม่เคยไกล และมันยังอยู่ใกล้ๆเธอ ทนผ่านพ้นเวลา ที่เหน็บหนาวยาวนาน หวังให้วันคืนที่โหดร้ายพ้นผ่าน ความคิดถึงในใจ ให้มันลอยลมไป ส่งให้ถึงคนไกลด้วยความหวังดี เขาอาจกำหนดเอาไว้ให้ไม่เจอกัน เขาอาจกำกับเอาไว้ให้เธอไกลฉัน แต่มันจะกักขังใจฉันให้ไกลเธอไม่ได้ ใจของฉันยังใกล้เธอ เสมอ ความรักของฉันยังใกล้เธอ เสมอ ใกล้เธอ เสมอ ใกล้เธอ ใกล้เธอ ความรักของฉันยังใกล้เธอ