คำสัญญาที่หาดใหญ่

 ยิว คนเขียนเพลง  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คำสัญญาที่หาดใหญ่ ยิว คนเขียนเพลง
เนื้อร้อง/ทำนอง: วรวิทย์ ชี้ทางดี, ยิว คนเขียนเพลง

Am Em | Am |Dm E | Am E |

ก่อนจากกันไAmป เหลือไว้EmเพียงคำสัญAmญาที่ชานชาลDmา ส่งเธGอขึ้นบนรถCไฟหาดใหญ่ยามนี้F ความรัGกยังมีมากAmมายรักด้วยหัวใDmจ ฝากไว้EเพียงคำสัญAm Eญา

หากเอ่ยคำลAmา น้ำตEmาฉันคงต้องAmหลั่งเรื่องราวความหDmลัง จดจำGทุกลมหายCใจแต่ในวันนี้F ความรัGกที่มาจากAmไปสิ้นเสียงรถไDmฟ ฝากไว้Eเพียงรอยน้ำAm Eตา

วอFน ขอวอGนพระจงคุ้มครAmองให้เราทั้งสอDmง..กลับมGารักกันอีกหC EตราบจนอาทิFตย์..ลับไปG ไร้ความมืดAmมนให้ฝนพร่างDmพรม..หลั่งมEาชะโลมดวงAm Eใจ

เธอโบกมือAmลา แก้วตEmาเธออย่าร้องไAmห้ไม่เปลี่ยนแปรไDmป หากใจGเรายังมั่นคCสบตาอีกครั้Fง ฝากรัGกแทนความห่วAmงใยแว่วเสียงรถไDmฟ หวั่นใจEรักไม่กลับAm (E)มา

F G | Am |Dm G | C |
F G | C |Dm E | Am E |

* | ** | *** |

สิ้นเสียงรถไDmฟ ฝากไว้Eเพียงรอยน้ำตAmสิ้นเสียงรถไDmฟ ฝากไว้EเพียงคำสัญAm Eญา

Am Em | Am |Dm E | Am E | Am |คอร์ดเพลง คำสัญญาที่หาดใหญ่ ยิว คนเขียนเพลง

เนื้อเพลง คำสัญญาที่หาดใหญ่ ยิว คนเขียนเพลง ก่อนจากกันไป เหลือไว้เพียงคำสัญญา ที่ชานชาลา ส่งเธอขึ้นบนรถไฟ หาดใหญ่ยามนี้ ความรักยังมีมากมาย รักด้วยหัวใจ ฝากไว้เพียงคำสัญญา หากเอ่ยคำลา น้ำตาฉันคงต้องหลั่ง เรื่องราวความหลัง จดจำทุกลมหายใจ แต่ในวันนี้ ความรักที่มาจากไป สิ้นเสียงรถไฟ ฝากไว้เพียงรอยน้ำตา วอน ขอวอนพระจงคุ้มครอง ให้เราทั้งสอง กลับมารักกันอีกหน ตราบจนอาทิตย์ ลับไป ไร้ความมืดมน ให้ฝนพร่างพรม หลั่งมาชะโลมดวงใจ เธอโบกมือลา แก้วตาเธออย่าร้องไห้ ไม่เปลี่ยนแปรไป หากใจเรายังมั่นคง สบตาอีกครั้ง ฝากรักแทนความห่วงใย แว่วเสียงรถไฟ หวั่นใจรักไม่กลับมา สิ้นเสียงรถไฟ ฝากไว้เพียงรอยน้ำตา สิ้นเสียงรถไฟ ฝากไว้เพียงคำสัญญา